Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τns Hπείρου-ίδρυτis Ευθ. Tzύλns-Ττos 930-Αρ. Φιλου 24762-Τετάρτη 11 Μαρτου 2020-060 8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πονοκέφαλος η
απoυσία Πανπελάκη
Σημαία της Αειφορίας
γα το 7- Nηnιαγωγείο
Αναβάλλει εκδλσεις
το Πνευματικό
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ9
Ξανά για το ΔΙΕΚ
Ειδικής Αγωγής
Σε δραστικά μέτρα Προχωρά n υβέρνηση σε μια Προσπάθεια να προλάβει τm ραγδαία αύξιση
κρουσμάτων του κορωνοίού, έχοντας ως απευκταίο Παράδειγμα την κατάσταση στη γειτονικά Ιταλία
ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ
ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Σε μία ακόμη ενέργειο με στόχο την
tρυση καιλειτουργία του Πρτοu
Δημόσου ΕΚ Ειδικής Αγωγής στην
Ήπεpo, npοχpησε ο βουλευτή
tωοννίκων της Νέας Δημοκρατίας
Γργος Αμυρός
ΣΕΛΙΔΑ 5
Δεν έφτασε ακόμη
στις ανιλίες
Η δεθνής τμή του αργού έχεικατpακυλήσει στο 32 6ολάριο το βορέλι κατογρόφοντας πτσ 0%
anό την ηερασμένη Παροσευή οι.
κατανολωτές, ωστόσο στην Ελλά6ο θε αρχίσουν να εσπρόττουν α
όποια οφέλη σταδοκά μέχρι ταu .
λη τς Εβδομάδας
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΑΛΑ
ΛΟΥΜΠΟΥΡ
Ελληνίδες Που ζουν
στη Μαλαισία
Thν ξενάγηση των αναγνωστν του
HΑ σττη Μαλασία και στν ηρωTEÚouod tng Kouála Aouunoup,
μέσα σπό συνενεύξεις με Ελληνδες noυ ζουν κεί συνεχζει η r.
ωργίο Σκοηούλη.
ΣΕΛΙΔΑ 8
Νέα πιστοποιπτικά
από τα ΚΕΠ
ΣΕΛΙΔΑ 6
K. NATEHI
0 καλός σχεδιασυός Κλειστά για 14 μέρες από σήμερα σχολεία και εκπαιδευτκές δομές , δημόσια και ιδιωτικό, όλων των
έφερε τις επιτυχίες
βαθμίδων Νέα μέτρα αναμέένεται να ανακοινωθούν σήμερο, καθς ο ορθμός των κρουσμάτων
και η γεωγραφική διασπορά της νόσου αυξάνουν.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,
ΠΟΥ ΔΕ ΟΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ
Μικρές
Αγγελίεs
ΑΠολύσεις και
άδειες με το ζόι
Βορύ πλήγμα για τον συνεδριακό τουρισμό
Σm χερότερn nερieδο γα τον συνεδριακό ουρσμό ην περίαδο nou npoγματοποείται η πλεοψηph των
συνεδρίων και επ στημονικν εκδηλσεων Bρήκανο τη χρο αλλό και ην Πόλη των Ιωaνννων, το μέ poγα τν κορωνοιό Η οναστολή των συνεδρίων γα ένον μήνα έρχετοι σε μα περίοδο nou στα Γόνενα εκανηρορομμετστείτουλάχιστον οκτ εnσημονικές εκδηλσες, με ας τpες από αυτς με μεγόλο
αριθμό συμμεωχν nou ξεερνούσε τ 50 ότομα γα την καθεμα Oοβέμαι ότι το περισσύπρο Βα είναι
δύσκολο να επαναπρογραμμστστούνη ανέφερε η πρόεδρος της συνεέραής εταρείας .Συνεδριακή ΑΕ s.
Λνo Σεμοnύλου, σημε νονιας, ωστόσο, nuς Yίνονται ηροσάθειες προς αυτή την κατεύθυνοη σε συγργοσα με τους ξενοδόκους
Ετοικάσε1
Αποδέκες κοτογελν εργοζομένων σε κοφετέρες
- εστοτόρια καιξενοδοχία γα απολύσες αλλ αιπέσες γα ολογές στις εργασακές σχέσεις και για χορήno onλipuτων υnοχpεuικν αδεν λόγω κορωνOού έκουν γνει το Εργοτικό Κέντρο Ιωονwbων και το
Σωμαπb Εισταμού καιΤουραμού ίωνίων
Ayopu
Egyadinç
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ FORUM ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Καλέστε στο
Στο κυνήγω των εταιρειν υψηλής τεχνολογίας .
2651026300
EEAIAA 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα