Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
NPOZ EFKPIZH TO OMOAOTO
ΤΩΝ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής και νέων παραχωρήσεων, περιλαμβάνει η ομολογιακή
έκδοση που πρόκειται να εκδσει ο
όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, με τον επικεφαλής Γιργο Περιστέρη .
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΠΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Στο αμερικανικό ενδιαφέρον για
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομν, Μεταφορν Κστας Καραμανλής, κατά τη διάρκεια της εκεί
επίσκεψης
ZTHPIZEI TH METOXH ME
700 EKAT.EYPA
Στηνέμπρακτη στήριξητης
Mytilineos και των προοπτικν
της, προχωρά ο επικεφαλής της
εταιρίας Ευάγγελος Μυτιληναίος, στηρίζοντας τη μετοχή, με
τη ρευστότητα των 700 εκατ. E.
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ Α
ΣΕΛΙΔΑ6
ΦΥΛΛΟΥ
977 | 0, 50 €
MAPTIOY
20 20 I APIOMOE
TPITH 10
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗ ΓΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟ ΓΑΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΕΩΝ
ANO THN KYBEPNHEH
METAPPYOMI
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
αΤιμτην εντολή που μου δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας και
παραμένωστη θέση του προέ
δρου του Δ.Σ.δ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου Ελλάκτωρ
Γιργος Προβόπουλος,
προασπίζοντας τα συμφέροντας του συνόλου των μετόχων.
ΣΕΛΙΔΑίΗ,
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ3
ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΙΣXΥ0 ΟΥΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
TPITH 10 MAPTIOY 2020 | APIOMOI OYAAOY 977
ΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Μια καινούργια προσωποποιημένη εμπειρία θέασης, που για πρτη
φορά συνδυάζει το live πρόγραμμα καναλιν με το on demand περιεχόμενο, αλλάζοντας τα δεδομένα στην τηλεόραση, φέρνει η νέα
Cosmote TV, με τον Executive Director Δημήτρη Μιχαλάκη.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για την εμπιστοσύνη του
ομίλου στην ελληνική οικονομία, διαβεβαίωσε τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη , ο CEO του Vodafone
Group Nick Read, εστιάζοντας
στις σύγχρονες υπηρεσίες και
τα ψηφιακά εργαλεία που θα
επιταχύνουν την πορεία της
Ελλάδας προς το αύριο της
ψηφιακής οικονομίας .
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ! ΑΓΟΡΑ
Σοκ και δέος στην αγορά
με κραχ και βουτιά 13,4%
XPHMATIETHPIO
AOHNON
Mia véa eMaupnAEUTÉpas
vEtiomor TO
Xpnuatepe Avoiv
σεμία συνεδρίοση όmου
Emxpetner eyicoOK KAI
déoçovayopå pe tov
ΣΕΛΙΔΑΜ0.
VEVcó deiKen va yever
onunuoI to 2019 KaI va
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Το σημαντικό είναι να βρίσκουν όλοι οι επισκέπτες όσα χρειάζονται,
γιατί με περισσότερους από 2,5 εκατ. πελάτες , βλέπει τον κάθε ένα
ξεχωριστά η AB Βασιλόπουλος με την VP Marketing & Strategy Zέτα
Χειμωνίδου .
Umogapei ite amó n 600
povideç Ka Stemineba
TOU Nocpiou tou 2018.
Katoppéouv evtvav
ve unv umopei e ngo
acyc nou bo uREI Éva
Cypor ouvokno 5,5 dia. eupi and
oyopác
EMHNI
Oovopia
tuyrputva, topa Oro ovory
13.5% TK tpansler va ayyikouv
GRoun Kai to limit down, onuc n
Noposic fer pena tnpueon nou
onpciuvav oI Eupunaixtc ayopés
Ad ovnoupiv yupu onó tny
Emduon TOUNDpovalou Ka TIK E
maiae TOUatODVopia.
MAAota, n Moody's expouor to
δο tουκ της μετοχης τα κύματο
makhonu mouevnderev tova, E
aRONopuouo to dvoryue mc Wal
Street, noutenivnOE JEDOUIÓL800
ovobu, tornikavnantAI tovyewdeikno on 1
Quopeivera on 140JEtEup
uzyaAUttpet analec onuriuonv
nTEK Tepva noutKkEIGE UE bon
26,87%, AEN nou énco 24,24%.
nAegean nou napouoioor NTuon
2,n Tino noutOr 19,7.
nBoytAko nou tKIOE E RTon
19.60%. nEAMdKTop nou nopovoi
aOE RTaon 191S NNEXAE nou
tneoe 19.90, eovolund 19 pe
Togc tnnKeolaonoinon
Noinong ve unoupci Nato 11,87%
onx 1.51, povobec, evodeiktng
uroolar KEenlaonoinong unog
pno satd 16,6% onc 7M,75 po
aodvodolalo opdunok
enoboon tou eAAnVInou 10ETOU
ΣΕΛΙΔΑΟ
AEveige Kaula evtiemon
Tekind, nayopa tderte vo unv
EI Koula avtiotoon Rai va eivor
Ndoto dovopou tou EAAnVnou
anuoolou ve tgr CKTIVaei sota
npioootpono100ano
ph yound rov 0,92% nou onucl
σημεmvει πon της τάξης του
14.9 o 20,25povobe.
Doovapopd TK Tponečtc to
.n Alpha Bank Aor ER
on 15.5%,n Neponic KoBobo
18, nEvun wh
nEurobank pewàon 15.19.
Avopopird ur Tny EIKÓva tuv
utoloinuv blue chips tov onoiuv
Nenova ntav eniong opouenun, K
nEpiopiopou twv anukEv, uE
BEa, onoku BETINOK KOtakutn
ducth mopcia.u Tovmeutve yoty
Aamwnhayopa, va nopautvebue
Budnprtor.
Ebreotrpa, o yrVo deiktng
txkeor ye anidnE 13.39% OTK
SO3,07 yovber, To TOpos vod
ΣΕΛΙΔΑ Κ
votvE tiskorouvolund ond to XA
tuporvem ermed.
ve evoKorvvou enavoyoptc uE20.30% K
nanoeoon tne ETepe napu
todpo noutpuaAnads tod
Oordoo, nopd n npoondea
ayopd ouoldy
naptainla, tvtovoI Tpryuoi
undpro av vo-anonpnbei ov
eyopd, optvovtoc natpus nÀe
OVErtund tou
@ Κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini.gr
90L7 LO60LL 6