Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
FΔιοφuν μού ου
0ογwνιστό δνς
μέχρι θανάτου y
νο φpoζεν
thcúbepo/
την όrοψμ
loou."
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Μαρτίου
Αριθ. φύλλου: 5967
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Κοzάvης
peRTAI
Γρεβενά-0. Καράογλου:
αΑρνητική εξέλιξη
το δημογραφικόν
Σελίδα 17
Στα σκαριά ενεργειακή
κοινότητα μεταξύ Δήμων,
Περιφέρειας και
Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας
Κορωνοίός:
<Ασπίδαν
Σελίδα 11
στην επίθεση του ιού
- Τα έκτακτα μέτρα
για τις ευπαθείς ομάδες
πάγια ρύθμιση
Σελίδα 13
- Κοτοργείτα την Γρωταπρλιά η ρύθμση
των 12 η 24 δύσεων-0δηγός ης ΑΑΔΕ
Σελίδα 12 )
ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύρια κου
7-8/3/2020
Στο επίκεν
τρο ανάππυξης της
Περιφερειακής Αρχής
η αξιοποίηση
των λιμνν
της Δυτικής
Μακεδονίας
IpoomIiae
ALIOU EIE
Πολιτική
και ψευδαισθήσεις
Σελίδα 24
Η αναχαίτιση προσφυγικν ρον στον Εβρο το
| τελευταίο δεκαήμερο τόνωσε το εθνικό αίσθημα!
|των πολιτν της χρας . Το είχε ανάγκη η ελληΙνική κοινή γνμη . Αλλά συχνά η υπερβολική αι .
|σιοδοξία είναι εξίσου επκίνδυνη με την
| Παθητικότητα και την ητοπάθεια .
Δεν ξαναζούμε το αλβανικό έπος στις μέρες!
| μας , όπως κάποιοι νομίζουν. Διανύουμε την|
| πρτη φάση μιας κρίσεως . Και η απόφαση της
[ συνέχεια στη σελίδα 4
0ς η-Περιφέρεια των λ.
μνν " πρέπει να γινει διεθνς γνωστή η Δυτική
Μακεδονία , τόνισε ο Περ φερειάρχης Γιργος Καοα
πίδης από το Αμύνταιο, όnου
πραγματοποήθηκε τεχνική
συνάντηση για τις 0.Χ.Ε.
των λιμνν.
Σελίδα 17
KNAIKOZ EO EATA