Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
teipP FAEP
TENIKH
TPITH
10 MAPTIOY 2020
ETOE 440
AHMONPAEI2N
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12466
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Λόνω κοροναϊού και κατάρρευσης των Τιμν πετρελαίου
Εικόνα χάους στις διεθνείς αγορές
Οικονομικά μέτρα
για τον κοροναϊό
Μητσοτάκης:
Ελλάδα και
Φορολογικές και ασφαλισικές διυκολύνσεις περιλαμ
βάνε , μεταξύ άλλων , η πρτη δίσμη οικονομικν μέτρων
για την αντμετπιση Των επιπτσεων από τον κορωνα Τ , που ανακοίνωσαν από κοινού τα υπουργία Οικονομ
κν και Εργασίας, Η πρτη δέσμη των μέτρων θα αποτυπωθεί σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομίνου , εν δεν έχει
ξεκαθοριστεί ακόμη πς θα πληρνονται οι εργαζόμενο
στις επιχειρήσεις που θα κλείνουν , λόγω κορωναίού , με
εντολή της κυβέρνησης . Η Ελλάδα έχα ζητήσει και επιδικει την εξαίρεση συγκεκριμένων δαπανν που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό για τη διαχείριση Των μαζ
κν πιέσεων από μετακινήσεις πληθυσμν στα ανατολ κά, χερσαία και θαλάσσια , σύνορα , από την προσμέτρησή
τους στο - καπά πρόγραμμα . δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Ευρπη
δεν εκβιάζονται
Γράγματι η Ελλάδα βοίσκεται σε μια
τροχιά ανάπτυξης,
τόνισε ο πρωθυπουργός στην
ομιλία του στο Ελληνογερμα .
νικό Φύρουμ, στο Βερολίνο.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε
ότι τα νέα προβλήματα την
οδηγούν να επιταχύνει και
όχι να επιβραδύνει τις αλλα.
γές και προσέθεσε:
-Η ασύμμετρη απειλη εξ
ανατολν αναδιατάσει τις
προτεραιότητες και η υγειονομιχή κρίση κάνει πιο πολύ .
πλοκο το έργο μας . Δείξαμε
τις τελευταίες 10 ημέρες ότι
μπορούμε να υπερασπιστο με εθνική και ευρωπαιχή κυ.
Qιαρχία . Η Ελλάδα και η Ευρπη δεν εκβιάζονται από
κανέναν .
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επιδημία και στα με .
τρα που έχει πάρει η Ελλά δα, λέγοντας πως μέοι στιγ μής ευτυχς δεν έχουμε ακόμη απλεα .
Ελεύθερη πτση καταγράφουν οι τιμές των μετοχν , καθς οι
-φόβοι των επενδυτν αυξάνονται για την πορεία της παγκό ΣΕΒ: υφεσιακές επιπτσεις
από τον κοροναϊό
σμιας οικονομίας λόγω της ταχείας εξάπλωσης του κοροναίού ,
εν αναταραχή στις αγορές προκαλεί και η μεγάλη βουτιάν της
τιμής του πετρελαίου.
Οι εξελίξεις σε σχέση με την εντινόμενη εξάπλωση των
επιπτσεων του κορωνοϊού , αναμένεται να αντιστρέψουν
το εν γένει καλό οικονομικό κλίμα στην ελληνική οικονο μία, εκτιμά ο ΣΕΒ.Σύμφωνα με ανάλυση, κόλα τελικς θα
κριθούν από Τις εξtλίξεις στη διενή οικονομία , με τη μεγά
λη πτση των Τιμν του πετρελαίου και Των κεφαλαιαγο ρν να προοιωνίζονται υφεσακές επιπτσεις σε σχαρτο γράφητα εν πολλοίς νεράκ .
Αναφερόμενος στο ΑΕΠ του δ τριμήνου 2019, υπογραμ .
μίζει όπ η αύξηση περιορίστηκε σε 1,9% , όσο και το 2018
καθς στο 4ο τρίμηνο του έτους σημεθηκε σημαντική
επιβράδυνση λόγω και της απουσίας Των ενισχυτικν της
ζήτησης παραγόντων που συνδέονται με την προακλογκή περίοδο των εθνικν εκλογν.
Κατακρημνίστηκαν οι ευρωπαϊκές μετοχές , με τον δείκτη ανα φοράς STΟXX 600 να κινείται σε περιοχή αbear marketv καθς η
ταχεία εξαπλωση του κοροναίού και η βουτιά κατά 30% των τιμν
πετρελαίου επέτεινε τους φόβους για παγκόσμια ύφεση.
Η εξάπλωση της επιδημίας θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση στις ΗΠΑ, την Ευρωζνη και την Ιαπωνία, την
χαμηλότερη ανάπτυξη ιστορικά στην Κίνα και τη συνολική απλεια
2,7 Τρισ. δολαρίων από το ακαθάριστο προϊόν του πλανήτη, ποσό
που ισοδυναμεί με το συνολικό ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ευρωζνη: Σε χαμηλά επτά ετν
το επενδυτικό κλίμα
ΔΕΗ: Μνημόνιο συνεργασίας
με την RWE
Αύξηση εξαγωνν και εισαγωγν
τον Ιανουάριο
Βουτιά καταγράφει το επενδυτικό κλίμα στην Ευρω
ζνη τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ερευνη
τιχού ομίλου Sentix , wποχωρντας στα χαμηλότερα επί
πεδα των τελευταίων επά ετν εν μέσω ανησυχιν για τον
αντίχτυπο του κορωνοίού στην παγκόσμια οικονομία. Οι
επενδυτές προετομάζονται για μία μακρά περίοδο αδ ναμίας" , νπογράμμισε ο επιχεφαλής του Sentix, Manfred
Huebner.
Όμιλος ΔEΗ στο πλαίσιο της στρατηγικής
απολιγνιτοποίησης αλλά και της ευρύτερης
στροφής του στον τομέα των ΑΕΙΠ, υπέγραφε
Μνημόνιο με την RWE, μία από τις μεγαλύτερες εται ρείες διεθνς στον τομέα των AΠΕ. Τα δύο μέρη θα δι
ερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας , με στόχο την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας απολιγνιτοποίησης αλλά και
ανάπτυξη έργwν AlΠE.
Ιουνολική αία των εισαογν , κατά τον μήνα Ια.
Lvovápio avijke oro zoaó rov 4.750,7 exar. évav
4.621,1 εκατ. κατά τον δο μήνα του έτους 2019 παρου σιάζοντας αυξηση , σε ευρ , 2.3%.) . Η συνολική αξία των
εξαγογν, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε στο πο σ6 των 2.844,7 εκατ . παρουσιάζοντας αύξηση, σε εvρ,
13,5%.