Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Kudındç: 1869
Ο Δημοσιογράφος
Hou ayaná
τον τόπο του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δoτήτης Ειδότης - Λενίντής ΒAΑ, ΗΡΒΑ Eτος 150-, φήλλου 11663 Τμή 040 ευρή Τίτη 10 Μαρτίαν 2020
ΘΙΕΠΠΤΩΣΕΙΕ ΤΗΣ ΕΠΕΛΑΣΜΕ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
AOHNO
HE ME IE OPAETWPNOTHTE ANOAYMAMONONTAE THI OIKONOMIA
λόγω Κορωνοίoύ . .
νοδόχοι σε δηλοεις
I emntóΡΕΠΟΡΤΑΖ
oεις της .
néAaanS
υ Κορω ρες Τσελίκος ά w στην Τoσκή Φ
vrj EKepálouv qófouç
νοίού αφήνουν το τα ταξίδια και τον γιa βροχή ακυροcων
στίγμα τους ο όλες Τουριομό .
τις δραστηριότητες ,
εκτός αnό της καθη , σεις oε ενούοχεnακές εξanλνε ται.
μερινές, στην εργασί . μονάδες της Πρέβεος
a, us peraKıvrjorie, aAld KaI ts Ildpyaç
to endpevo Ssdonua,
Παγνουν οι κρατη cάν ο ός ουνεχίοει να
s oe tevoboyesaKée elanlivetas.
uvezeu .
Κανένα κρούσμα Κορωνοϊού στην Ήπειρο
Η αnάτη της υπηρεσίας χρεσιμων SWS και η αισχροκέρδεια
σε βάρος ανυπoψίαστων συνδρομτν
Oa to enrpéyovpe;
Προ ολίγων ημερν έλαβα στο κινητό μου
μηνύματα SMS ano nενταpήφιους αριθμούς , με
πρτους δύο το 54. τα onoίa και δεν άνοιξα, ούσα
ενημερωμένη για τον κίνδυνο χρέωσης αnό μηνύματα
Αναφέρει η Διεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου
HAurdduvan Ilolatiκής Προστασίας της
Περιφέρειας Ηnεipou |
ekae tnv aálouon
avacofvoon:
avveyea orn o.S
Prápen n Alica Nioen nevrayripiov apropáv.
ΗΝΔ Προnγείται 18 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ
Το 81% της κοινής γνμης εγκρίνει .
Πέφτουν οι μίσνες.
Λυπάpα και ουνόpα ντρέπopai να
βλέ της τελευταίς ημέρες Εφμερί
δες ή γιανα το no αλύτερη Φυλλάδες.
όπως η ΑΥΓΗ και η Εφημεpίδα των Συ .
Tν Πoλιτική του Κ. Mηtoοτάκη στο Μεταναστευτικό/Προοφυγικό
Iúppuva pe tnv tpeuva nou dEyayen Opin
lon Poll ya Aoyopraopó
του nρτου θέματος, η
NPOOEIH WHOOY
NA otnv npóecon erigou
καταγρόφει 50,0Ν pε
Env avayuyr ani twv e
ZYPIZA
VKipuv 43,8%), ótav o
ΣΥΡΖΑ καταγροφει o .
ACIEC otávovtos oto
20,8% uE tv avayuyn
ντακτν να αναπαράγουν την tουρκ .
κή mponαγνδα ικρί νοκρού ppooφυγη
στον Εβρο nou δήθεν oκοτθηε anό
Ελληνες Στρατιτες
22,7%. H diopopa Evtonίζεται στις 18 μονοδες
eruveze oER .6