Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής-Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Στανρίδου Ι. Στλιανή
APAMA, TPITH 10 MAPTIOY 2020
Περίοδος Β' (1974)"Ap. φίλλου 69880-12.069
0,50 €
Ανοιξε
20 εκατομμύρια ευρ
Στη Νικήσιανη η ερά Εικόνα
Τα όρια
της επιστήμης
Αρθρο , του Τζίμα Μαργαρίτη
της Παναγίας Εικοσιφονίσσης
η σιδηροδρομική
γραμμή Δράμαςγια το Εξοι κονομ
και τα ιερά Λείψανα του Κrίτopος
κατ' Οίκον από
Ελλάδα,
ης Μονής Πατριάρχου
το συντεχνιακό κράτος
Αλεξανδρούπολης
το ΕΣΠΑ της ΠΑΜΘ
Κων/λεως Αγ. Διονυσίου Α!
Του Γεργιου Εμ. Δημητράκη
OBA. 3
Σε 11 Δημοτικά σχολεία της Π. Ε. Δράμας
Μόλις που σθηκε το Νευροκόπι από την πλημμύρα!!!
Άρχισαν για πρτη φορά
στη Δράμα τα σχολικά γεύματα
Έντονα φαινόμενα στο Λεκανοπέδιο
κ. Νευροκοπίου την Κυριακή
όπου πλημμύρισαν πέντε χωριά
Του θανόση Πολυμένη
ΕΜΝΗΣΑΝ επιτέλους
-μετά από ένα μεγάλο διά- στημα γραφeιοκρατικν
προβλημάτπων που είχαν προκύ
ψε, τα σχολικά γεύμτα στα 11
Δημοτικά σχολεία της Περιφε ρeακής Ενότητας Δράμας
θα πρέπει να υπενθυμ
σουμε, όΤ η Διεύθυνση Πρωτοβάθμας Εκταίδευσης Δράμας,
θα λάμβανε συνολικά 1.100
γεύματα για πρτη φορά για
το σχολικό έτος 20192020 τα
οπαία είχε κατανείμει σε 10 συνολικά σχολεία εξ αρχάς
Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την περοχή του Δήμου ε οετική ανακοίνωση , ο δευθυντής
Δράμας είνα 1ο, 40, 100 και 11ο Δημο
Τικό το Εδεκό Σχολείο Δράμας και το Δημοικό Νέας Αμισού , από το Δήμο αρχκά ότι το πρόγραμμα υλοπος ται
Προσοτσάνης το Δημοτικό Φωτολβους σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
από το Δήμο Δοξάτου το Δημοτικό Κυργίων και το 1ο Δημοτικό Αγίου Αθανασίου σχολείου και με τη σύμpωνη γνμη των
και από το Δήμο Παρανεστίου το Δημο γονέων-κη δεμόνων , οι οπαίοι συμπλήΤικό Αδρανής-Νηφόρο .
Τα πρόγραμμα έπρατε α ξανήσει τον υπeύθυνη δήλωση συναίνεσης και στην
περασμένο Νοέμβριο , παρ όλα αυτά ατοία αναφέρονται τυχόν αλεργες δυ
όμως , διάφορα προβλήματα κατά τη σανεξίες των τέκκων τους .
διάρκεια του διαγωνσμού που δενεργε ται από τον ΟΠΕΚΑ δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στην έναρξή του , να μαράζοντα στην/στις αίθουσαες
καθς υπήρξαν ενστάσεις μεταξ0 των ακρβς πριν την έναρξη της σίησης
εταιρειν που είχαν καταθέσει τις προτάΔήμαρχος: Αίτημα να κηρυχθεί ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
Τέσσερις αντλήσεις από Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας και Κλιμάκιο K. Νευροκοπίου
Του Θανόση Πολυμένη
ΔΑΤΕΡΑ προβλήματα στην περοχή
| του Λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου,
Ιπρακόλεσε ή έντοη βροχόπτωση την
Κυριακή , με αποτέλεσμα να πλημμυρί σουν πέντε χωριά , εν το Νευροκόπι
σθηκε την τελευταία στηγμή από τη νεραποντή .
Το πρόβλημα παρέμενε διαίτερα έν.
τονο χθες Δευτέρα , καθς η δυνατή
βροχή συνεχόταν στην περιοχή εν ο
Δήμος παρέμενε σε επpυλακή . Σύμ
φωνα πάντως με δηλσεις του δημάρ
χου Κ . Νευροκοπίου κ . Κυροκάδη έγινε
aίτημα στε να κηριχθeί ο Δήμος σε κα τάσταση έκτακτης ανάγκης,
Αναλυτικότερα, όπως erεσήμανε χθες
στονΠρωνό Τύπονο δήμαρχος κ Νeυ
ρακοπίου κ. Γιάνης Κυριακδης την Κωριακή είe πολλή δυνατή βροχή με
τεράστο όγκο νερού, και μέσα σε 23 ρες είχαμε πέντε σκάσει σε κάπαιο χωριό και έχουμε άλλα ζητήματο
Kονότητες που αποκλείστηκαν , επειδή το νερό έτρεχε Κατόσταση έκτακης ανάγκης
στο δρόμο και δεν ήταν προσπελάσμος Σε δύο μάόλιστα
Κονότητες nλημμύρισε όλο το οδικό δάπυο .
Όπως εξήγησε ο ίδος, τελικά, ο χείμαρρος Νευροκο - μετπισαν μεγάλο πρόβλημα είναι
ίου έσκασε σε ένα σημεία ευτυχς στην έξοδο του χω .
ρού και πλημμύρισε ελάχστα το Νeυροκόπι με δυο τρία μεταξύ των δύο , επειδή ο δρόμος πλημμύρισε σε τρία σησπίτια . Προβήκαμε απευθείας με εκτόνωση του νερού μεία Δεν μπορούσε να περάσει κανένα όχημα Αν και το
μέσα στο κάμπο του Νευροκατίου και σθηκε το Νευρο - πρόβλημα αποκαταστάθηκε xθες, παρ' όλα αυτά οι φθοκάπι την τελευταία στιγμή γατί θα πλημμυρίζαμε . Αυτή ρές και οι βάβες στο οδικό δέτυο παραμένουw και θέ
τη σηιγμή κνδυνος για ζωή δεν υπόρχe, δηλαδή να πλημ - λουν διαίτερη προσοχή
μμρίσουν στίτια και να έχουμε θέματα-.
Όπως επεσήμανε ο ίaος-όλο αυτό το νερό από τα ρέ - διέσχσε όλο το χωρό κα δεν μπορούσε να περάσει αυσνή διανομή σχαλικν γευμάτων , κάνει
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας, κ
Αλαβάδης Σαλτγκτής , σημεινοντας
εναίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού
ρωσαν στην αρχή της σχολής χρονάς
Όπως εξηγεί ο κ Σαλτγκτής , τα σχολικά γεύματα έχουν παρασκευαστεί για
Όπως είτε ο διος ζήτησε να κηρυχΘεί όλος ο Δήμος
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εντα χωριά noυ αντ- Βροντού-Περιθρ, όπου διακόπηκε η επκονωνία
στε να παραμένουν στις ασφαλείς θερμοκρασίες συντήρησης.
Το κάθε προσφερόμενο γεύμα είναι
σεις τους.
Δυστυχς το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και επαναλαμβάεται κατά καιρούς ατομικά συσευασμένο ανά είδος (ζεστό
σε διάφορα σχολεία της χρας Ί ονομικό-θέμα , είε αντιμετωπίσει με τη
στση των μαθητν του κατά το σχολικό ΡP), που κλείνουν αεροστεγς , στε να
έτος 2018-2019 και το Μουσικό σχολείο μην επιτρέπουν ς δαρροές κατά τη με
Δράμας . Η ένσταση ενός αναδόχου που
δεν είχε πάρει την εργολαβία τράβηξε α προστατελικά αρετά πίσω την σίπση των μαθη
τν , με αποτέλεσμα να υπάρξουν δ φορα παρατράγουδα στο μεταξύ . Έται
την περασμένη χρονά , οι μαθητές του
Μουσικού Σχολείου Δράμας, είχαν φτά
σει να σπστούν μόνο δύο μήνες πριν το
τέλος του σχολικού έτους
Προς το παρόν , από την πρτη χeεσνή διανομή των γευμάτων στα 10ΔημοΤικά σχαλεία της Δράμας, δεν φάνηκε να
υπήρξε κάποο διαίτερο πρόβλημα
Ενημέρωση σχετικά με την πρτη χeφαγητό και σολάτα) σε πλαστικούς πε
ρέκτες μας χρήσεως (C-PET A-PET &
Χρυσοκέφολο-Aυκόγεια, όπου το ρέμα ξεχείλισε
ματα και από όπου αλλού τοκοητο. Και εκεί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, εν
βρήκε δέξοδο να καταλή- παραμένουν οι ημές
ξει εκεί που θα καταλήξει ,
είνα σίγουρο ότι θα μεταξ Aευκογείων-Εξοχής και Οχυρού-Περιθωρίου
έχουμε πλημμύρα μεγάλη
στο Οχυρό όπως έχει ξακα- της Δευτέρας ήδη είχε πέσει σημαντικά ηστάθμη του και
Υίνει, εν περμένουμε να τονερό κιλούσε κανOικά χωρίς όλα προβλήματα.
δούμε μήπως κάπαο ρέμα
ταφορά και
Erίσης μέχρι χeες το απόγευμα ήταν Μλριστοί οι δρρόμο
τεύουν
τρόφιμα από
σκόνη , έντομα και άλλες
ρυπάνσεις.
To aui siva
aUO KEIaauéΣτη Δράμα
Φούσκωσε ο χείμαρρος
Καλλιφύτου και έκλεισαν
οι δύο ιρλανδικές γέφυρες
Όοον αφορά το είμορρο στο Neupoκόπι, το μεσημέρ
| σελ3η|
στές αταμιΚές συσκευ oieç
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
σελ3η
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
ΕΑΑΛΛΗ μια φορά, η έντονη βροχάπτωση στην πόλη
της Δράμας , έφερε ορισμένα από τα γνωστά προβλήματα Ηvεροποντή της Κυριακής δημούργησε
μικροπροβλήματα στο οδικό δίκτυο εντός της πόλης
όπως να βγάλει χαλίκια σε ορισμένα σημεία και να εμφα
νιστούν και πόλι κάποsς λακούβες.
Ποp όλα αυτά, Yeγονός είναι ότι αποφεύχθηκαν ευτυ
χς πλημμυρεκά φαινάμενα σε δράμους, καθς η Πολ τοή Προστασία του Δήμου σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΛ
είχαν ήδη καθορίσει φρεάτια και όλλα επάνδυνα σημεία
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι , για άλλη μα φορά
έκλεισαν α δύο ιρλανδεκές γέφυρες στην πόλη Η ία από
την ανατολική πλευρά στον χείμαρρο της Καλλιφύτου
ανεβαίνοντας από την οδό 1ης Ιουλίου προς το Πανοραμα και άλλη στην περοχή του Αρκαδοκού , εκεί όπου
συναντούνται ο χείμορρος Καλλιφύτου με το ποτάμι της
Αγίας Βαρβάρας
Αινιο πρόβλημα που κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να
αντιμετωπιστεί διαφορετικά, ευτυχς άμως δεν υπήρξαν
πλημμυρικά φανόμενα στην περιοχή
Οι δύο γέφυρες έκλεισαν το πρωί της Δευτέρας χθες
μετά από eδοποίηση από την Τροχαία Δράμας , καθς
εδ και πάνω από ένα χρόνο , σύμφωνα με τη νέα
ισχύουσανομαθεσία , η ευθύνη των χειμάρρων έχει περάσει από τους Δήμους στις Περιφέραες
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
με αυστηρη τηpnon
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:50-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηeέλiξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μογnητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα διλα 6ας αξόπιεα
ye avdquómvo rpócaono
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
enol.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα