Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E ANATOAH
lanatolh
TPITH
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Eτος ίδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
18.769
Σελίδα 10.
Σελίδες 24-25
Επεισοδιακή η 13η αγωνιστική
στο Πρωτάθλημα της ΒΕΠΣΑ
Ντοκιμαντέρ του 1. Ταβλάγια τη Σπναλόγκα
Προς αναβολή
το συνέδριο
Φυσικής Αγωγής
Εντός των ημερν
ΤΟποθέτηση των σκιάστρων
Σελίδα 3
" Θέμα για την Θ.
Κοινωνία δεν τίθεται
Ολοκληρνεται η ανάπλαση στη λίμνη
Ρεπορτάζ
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Δηλνει ο Μητροπολίτης
Γεράσιμος στην Α
Μέχρι την ερχόμενη
Παρασκευή έχει δεσμευτεί
ο εργολάβος nou εκτελεί
τα έργα ανάπλασης της
ανατολικής ηλευράς της
λμνης ότι θα ολοκληρσει την τοnοθέτηση των
σκιάστρων στο μεταλλικό
σκελετό nou έχει τonoθετήσει Τα σκίαστρα ση .
ματοδοτούν τους χρους
oπου οι καταστηματάρχες
θα μπορούν
τήσουν τα τραπεζοκαθί
σματά τους την ερχόμενη
τουριστική περίοδο .
Οι εργασίες για τα υ
φασμάτινα σκίαστρα θα
ξεκινούσαν χθες αλλά η
βροχόπτωση εμπόδισε
την πρόοδοο των εργασιν
Προσθέτοντας επιnλέον τα λθνα πλακάκια και το
καθυστέρηση. .
Υπενθυμίζομε ότι η προ - πίστρωση των επιφανειν να μπουν και να βγουν ano
θεσμία noυ είχε στη διάθεσή του ο ανάδοχος του
έργου για να ολοκληρσει
και να napαδσει το έργο,
έληξε τέλος Φεβρουαρίου μόρφωση ραμπν στα n και η χορήγηση νέας na . ζοδρόμια που διαμορφ .
ράτασης την οnoίa είχε θηκαν πρόσφατα στον n ζητήσει απορρίφθηκε aπό pαλιακό δρόμο , μετά την
το Δ.Σ του Δημοτικού Λ αναδιαμόρφωσή τους στο
μενικού Ταμείου .
Σελίδα 6
. Ικανοποιητικά προχωράει.
ο καθαρισμός
του ποταμού Παντέλη
TonoteΣελίδα 11
. Έμεινε ξανά χωρίς
αρκετό προσωπικό
η Υπηρεσία
Καθαριότητας
ψει Τμήματα με σπασμένα οκτήτες των αντίστοιχων βελτίωσης της καθημερ οικιν , οι οποίοι συχνά νότητας των δημοτν , εσυνεργείο προέβη στην ε δυσκολεύονταν ακόμα και πεσήμανε ο Αντιδήμαρχος .
αυτν με νέα πλακάκια .
τα σπίτια τους .Τέτοιες μικρής κλίμα κας παρεμβάσεις γίνονται
Παράλληλα έγινε δι - καθημερινά ακριβς γιατί την ελπίδα να είναι η τε
εντάσσονται στο πλαίσιο
Το κυκλοφοριακό
πόρκο
Νέα ημερομηνία .
Σελίδα 28
Στα πεζοδρόμια
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη oελίδα 3
Για να απαλλαγείτε
από ανεπιθύμητους !
επισκέπτες .
πλαίσιο των μέτρων μονο
δρόμησης , Η nαρέμβαση
επιβλήθηκε στε να εξαλειφθεί η υψομετρική δια
mi optico
Ολοκληρθηκε
το πλακόστρωτο
Εξ όλλου την περα. φορά από το οδόστρωμα
σμένη Παρασκευή ουνερ- και να δευκολυνθεί η κ γείο του Δήμου , υπό την ε.
Ποπτεία του Αντιδημάρχου μαξιδίων ,
Κωστή Καστελλιανάκη ολοκλήρωσε την αnοκατά - οδού Δημοκρατίας έγιναν
σταση του ηλακόστρωτου εργασίες με ανακατασκευή
που καλύπτει την επιpά . πεζοδρομίων και στις δύο
νεια στην uπό ανάπλαση πλευρές του δρόμου , αφού
ηλευρά της λίνης Anό τα nεζοδρόμια ήταν πολύ
την αποξήλωση της μεγά χαμηλά με αποτέλεσμα να
λης ζαρντινέρας , πλησίον του καναλιού της λί.
μνης και την εκρίζωση κάτοχοί τους , προκαλ
των δέντρων είχαν προκύ- ντας πρόβλημα στους ιδι Lysis
- Γυαλιά Οράσεως .Φακοί Επαφής
. Γoαλιά Ηλίου
'νηση των αναπpικν α. Οπτομέτρηση
ANOAYMANTIKH
Επίσης , στην αρχή της
6e npebités Tpés!
• ANOAYMANIEII
ENTOMOKTONIEI
MYOKTONIEI
. ΥΣΤΗ ΜATA ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΠΤΗ ΝΩΝ
- ΧΑΤΑΠΟΛΕΜΗEΗ ΟΣΜΩΝ
. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΟΕΙΑΙ YΓΕΙΑ
ΚΑΛΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
KATANOAEMHIH WYAMON
(ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠΙΚΟΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΣ)
Δίνουμε λύση
στο πρόβλημό σας!
- ΑΠΩΘΗΤΗ ΦΙΑΙΩΝ
-ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ
Ayioç Nicokaog
υπερβαίνουν οχήματα
τα οποία στάθμευαν οι
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ENANTI EIOAOY NOIOKOMEIOY) | THA.: 28410 24919
1948-515 A2 KaI Dat: 28410-32.327
kai 6987-550.034
ΗΜΟphco-rovης Καλαρχάκης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα