Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
skywalker
SLAROOPUI .
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
OAYMIILAE
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 10.03.2020
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7310
28 χρόνια
Στον τομέα των Ανανεσιμων Πηγν Ενέργειας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Φούντωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον
Με ενέργειες του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Διεθνής διαγωνισμός
ΧΑ Σιυκούμις Ειωφ
θίήςη άρση του οριου
ύχινη αφ για 110.000 άδειες λογισμικού στο Δημόσιο
ηφρής ΦΕΔ αυότις
0 συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα
38.998.485 ευρ ( μαζ με τον ΦΠΑ) και Περιλαμβάνει αγορά
αδεκν λογισμικού και λειτουργικού συστήματος, παροχή συμβουλευτικν υπηρεσιν και υπηρεσκν υποστήριξης
Τ ικές
Με ενέργεες Του Υπουργού
Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυράκου
Πιερρακάκη και του Υφυπ0υργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη
μπαίναι οριστικά Τέλος στην
αnαράδεκτη κατόσταση της
Ποράνομης χρήσης λογισμ
κού ακόμη και από φορείς
του Ελληνικού Δημοσίου
Ξεκίνησε η διαδικασία για την
εκποίηση των assets της ΕΛΒΟ
Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα Πou
έθεσε η Κυβέρνηση , ο Εκκαθαριστής της σμν για την εκποίηση, με ελεύθερη διαπ
Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων ( ΕΛΒΟ) αγμάτευση, των περιουσιακν στοιχείων της
δημοσίευσε σήμερα στον Τύπο Τις Προσκλή- εταιρείας
σεις συμμετοχής υποψηφίων επενδυτν στη
διαδικασία Δημόσιων Πλειοδοτικν ΔιαγωνιAvooroki
φυρλγκήν
υορεύντειν το ημίτη
«AYTiÕOTO»
OTOY KOpWvoid
Juάπη
Zoffoi- Peyekayn
Ero enicenpo
TO oydio
oHparhio
γασία Των δύο Πλυρν, εν κ. Ζαββός επεσήμανε ότι η
Ελλάδα αναγνωρίζει
τη συμβολή Του ESM
στην Προστασία της
Ευρωζνης και υποστηρίζει
ενίσχυση του ρόλου
Μηχανισμού
Ευρωπαϊκή
-Ο Υφυπουργός Οικονομικν, αρμόδιος σύμφωνα με σετική
για το Χρηματοπ-.
στωτικό σύστημα, κ .
Γιργος Ζαββός, είχε
σήμερα συνάντηση
εργασίας με
Εκτείεστικό Διευθuda K. Paolo Fioretti,
κείμενες
γορν .
μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στην κεφαλαιαγορά και Τον Τραπε
ζκό τομέα, εν ειδ κή μνεία έγινε για Τις
Πρωτοβουλίες στην
Ο κ. Regling χαιρέτι
σε Τις Πρωτοβουλίες
ελληνικής
Κυβέρνησης και επιβεβαίωσε την υποESM
ανακοίνωση.
Η συζήτηση επικε Τρθηκε σε θέματα
εφαρμογής
σχεδίου Ηρακλής
και Τις σχετικές δράσεις τοου ΥΠουργείου
για Την αποτελεσματικότερη λε του ργία
της δευτερογενούς
αγοράς των
vicers. O K. ZaßBóg
ενημέρωσε τον κ.
Regling για Τις εΠτης
στήριξη τυ
στις προσπάθειες της
Πράσινη
Xpnuaτην
Οικονομικό
Πετύχαμε τον στόχο για την
ανάπτυξη για πρτη φορά
Ελλάδας
ντή Του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ES M), κ.
Klaus Regling.O K.
Regling συνοδευόταν από Τον επΙκεφ
Τοδότηση κι
χρήσεις του Fintech.
Συζητήθηκαν θέματα
μεταρρυθμίσεις στο
χρηματοπιστωτικό
της επικαιρότητας Το μέα , δηλνοντας
μακροπρόθεσμος
άνδρες τόνισαν την
Πολύ καλή συνερTIÇ
Ένωση.
και ζητήματα της
Ευρωπαϊκής Τραπεζ
κής Ένωσης και της
Ένωσης Κεφαλαιαserεταίρος.
στην Πεπαετία
αλής της αποστολής
Του ESM στην Ελλά >>
Created by Universal Document Converter