Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 10.03.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6490
Τι δήλωσε ο υφ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας Δ. Οικονόμου
θετικές γνομοδοτήσας ξεμπλοχέρουν έι επενδύσεις
Περιπλέχουν την κατάσταση κορωνοϊός και προσφυγικό
Πάς εδοιν οι οικονομολόγου το ΑΕΙΠ τον 4ου τριμήνον
Η ελληνική οικονομία έχει σοβαρά δομικά | Στις 2 Απριλίου
οι προσφορές για
προβλήματα στα μέτωπα των άμεσων επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Χωρίς
την ΕΛΒΟ
δυναμική οι εξαγωγές. Ανησυχία για την αρν- Προθεσμία μέχρι τς 2 Απορυλίου
έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τα
ητική δυναμική που μεταφέρεται στα φετινά | οιουσιακά στουχιτίατης
Βιομηχανίας
Οχημάτων (ΕAΒΟ) που βρίσκε
ται σε καθεστς ειδικής εκαθάρισης εδ και πέντε χρόνια.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε.
χθες και αομόδιες τηγές του
ΥΠΟΙΚ υποστηρίζουν πως έχει
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
επτά ομίλους. Σύμφωνα με
πληροφορίες , άτυπο ενδιαφέρ ον για την προβληματική εταιοεία έχουν εκδηλσει αρκετοf
εγχριοι και ξένοι όμιλοι, χωρίς
να σημαίνει πως θα εμφαν στούν τελικά στη διαδικασία
εταιρεία
συμβούλων / ελεγκτν ΕY.
Στον κατάλογο των ενδιαφερο
μένων περιλαμβάνονται, πάντως , η ιταλική Ferrovie dello
Ελληνικής
μεγέθη.
Η αρνητική δυναμική που μεταφέρει η μη ικανοποιητι
κή πορεία του ρυθμού ανάπτυξης του 4ου τοιμήνου του
2019 στο τρέχον οικονομικό έτος , σε συνδυασμό με τις
συνέπειες του κορωνοϊού στην οικονομία αλλά και του
προσφυγικού στην ροή των άμεσων ξένων επενδύσεων , ανησυχεί για την πορεία του φετινού ΑΕΠ
αναλυτές και έμπειρους οικονομολόγους της ελληνι
χής αγοράς.
Σταίχούρας: Πάντα έπεφτε έξω
για την ανάπτυξη ο Τσακαλτος
τρέχει
Τράπεζες: Απελευθέρωσε τις
αγορές ελληνικν κρατικν
ομολόγων η ΕΚΤ
Stato
ελέγχει
ισραηλινή
ενδέχεται
ενισχυθεί από την επίσης ισραγερμανική
Wegmann
(KMW), 1 Paramount Group
από τη Νότια Αφρική , η ελληνι
xý Kouimtzis Group, o óuros
Πετρόπουλου ( συνεργάζεται με
την IVECO , γνωστή για την
ισχυρή παρου σία στα λεωφορeía) xal n Intracom Defence.
Σύμφωνα με πληροφορίες ,
στοιχεία για την ΕΛΒΟ ζήτησε
και ο ινδικός όμιλος Tata , εν
δεν επιβεβαιν ον ται πληροφορίες περί ενδιαφέροντος από
την πολωνική Solaris, στελέχη
της οποίας βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα
και είχαν συναντήσεις με κυβεQνητικούς αξιωματούχους.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
Plasan
Απάντηση στον πρην υπουργό Οικονομικν Ευκλείδη
Τσακαλτο που δήλωσε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση είναι
ανίκανη να επιτύχει διατηρήσιμη ανάπτυξη έδωσε με
ανάρτησή του στο Face book ο Xρήστος Σταnούρας
πως αναφέρει ο κ.Σταϊκούρας , η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε
τα προσυρινά στοιχεία του 4ου τριμήνου του 2019 για την
εξέλιξη του ΑΕΠ. Εάν αυτή η επίδοση θεωρηθεί ως
κή, τότε κατά το 2ο εξάμηνο του 2019 , η ελληνική οικονομία πέτυχε ρυθμό μεγέθυνσης 1,62 %. Υπερέβη, δηλοδή, την ποοκαταρκτική εκτίμηση για τη μέση επίδοση των
χωρν της ευρωζνης , που ήταν 1,10% , και της Ευρω
παϊκής Ένωσης , που ήταν 1,25%. Επομένως, πρόκειται
για το 2ο εξάμηνο , σε σύνολο δέκα εξαμήνων από το
2015 και μετά, που οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας:
είναι καλύτερες των μέσων επιδόσεων των χωρν της
ευρωζνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ηλινή Εlbit,
Krauss-Maffei
τελιρν κρατικν ομολόγων
Στην άρση των ορίων που
είχε επιβάλει στις ελληνικές έέχει άμεση ισχύ και παρ ότι
τράπεζες για αγορά εκδό σεων χρέους της Ελληνικής χούς μήνες έρχεται σε μια
Δημοκρατίας , προχρησε η
Ευρωταϊκή Κεντρυνή Τρά
πεζα, όπως ενημερθηκαν εξαπίας της τάσης αποστροσήμερα οι διοικήσεις των
τραπεζν
αναμενόμενη εδ και μερι κρίσιμη συγκυρία λόγω των
πιέσεων
ασκούνται
φής κινδύνου την οποία
έφερε η επιδημία του κορω
νοιού.
Η απελευθέρωση των αγοTEA
Created by Universal Document Converter