Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
HMEPHEIA ANEEAPTHTH NEPIDEPEAKH EGHMEPA ETOE UPYTHE 1886
Η ήρεμη
δύνομη
Xáônxe
ημπάλα
O Elanvoç
του 2020
yesigan a etex
Na er open
Mapelee er a
penhy . pe
Ακάλυπτη ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
η αγορά
ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ
από τα μέτρα ΣΠΙΤΙΣΑΣ,
DAPMAKNE IPOE YIOYPTOVE
DI AIEYKOAYMIEIT
ADIPOYN MONO ERIKEIPKEEIE
nOY EKAEILAN KAI
H DOMTELA KASHAANEI
ME AGONACTIKA
Εi AEΑ πΙΝ ΕΥΗΟ
BIAITEITE, BEN EXEI AAAH
TIA DEPIDEPINENOYE
ATOTPENTIKA MHNYMATA
DIPEIE ANEIAH DTAAKIEKE
KAI POITIMOY
YOOMOMH N KOINONIA
IE KAPANTINA OANH ITAMA!
O OIEL FONATIIAN
Τα n4εα ΟΚΑΕ
Ο στορ nou
Οαμμε στα
Καλάβρυτα
Σιο τpantd
Kopovolóc Kai
Ερντογάν
elenk Matow
Falo sin a
Μη χάσετε την Τετάρτη
το ανανεωμένο 8ΣΕΛΙΔΟ
6ιθτο λόγοι Υγείας
SINKAY R