Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TPIH 0 MAPTIOY 2000
www.olympiobima.gr
MHTZO TAKHE
AND TO BEPOANO:
Ο ΕΕ ΓΙΑ ΤΣ ΕΠΙE ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟ Υ
ABN HTAN TPOXAIO:
Παρέσυρε σκόπιμα
και εγκατέλειμε την
πρην σύντροφό του;
Να αποσύρει τους
απελπισμένους από
τον Εβρο ο Ερντογάν
Όλα θα κριθούν
από τις εξελίξεις
Orpumaprs ploe oBapro oo
epau - Tiehe yays on dryo
opd, o opndom o
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΚΟΝΟΜΙΑ
Iro poho ol oKupg Mpooneng
amomialao ouBrvapuav Oo
ionaloa oo poms
raputg Oooaç- der Duchun
ovoç ampa nd my Kampln paha
Ompmapyd avapr on
ndoon pompadmpaç a nuyonoplon
OANL Apobuv heplas
ands 10rueç om propola upion
amoqu apun ppda. H
Da an Bupain avpaÓ ov
ov. Xpaeaturpam aayomy moln
«ZEYE anive:
Ουδεμία συμμετοχή
από την Ιταλία
ZTO KATERINIRUN
Επίσκεψη
του ΤΕΕ στην
αντιπεριφερειάρχη
ZYMEPTADA ME TO TEXNINO
ENIMENTHPIO
Me ardum
FOMED
NATERNRIN
randona
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ. ΜΑΚΒΔΟΝΙAΣ
Beaivo yoped on aae
Ενισχύονται 312 μικρομεσαίες
Aund umopel ov vem bemonion andm
Alona iw
επιχειρήσεις μεταποίησης
ΚΑΙ ΤΟΥΡΜοΥ
Dvap nipn mpaln
Topte Maplou
Apa pn eple
poyamonolro mw mpaun apaoan n
Καθολική απαγόρευση
του επισκεπτηρίου
ZTO NOEONDMED KATEPINHE
Memopon
Natolaçtorolou
ΕΕΣΠΑ
2014-2020
Nora EKTENEDHZ PTADON
Hadonou nwo k Npns
Emppκ τ
Kampwic aorlas
Διακοπή
της κυκλοφορίας
από Μεθνη
έως Μακρύγιαλο
MEXPI THN NAPADKEYH
Aopita m imps
Ympaag auç Ti ,
rolan
uya ko oposcibo, plom
1. Kaolr pnon wda on
poN qus
κνκής κu ΕΝ Κopns
2. Naloler pa.oninotiou ou
DvmpooinuNp mapin.
aançkomoulaç neplaç a pa
nepla, yun ya
Για τη μακεδονική κουίνα
apounog y o a
aoleviv ouf.N Kamphns, ou poou
ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ UNESCO
ΤΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ Κ.ΜAΚΕΔΟΝΙΑΣ
' ΙΚΤΕO ΟΛΜΑΠΟΣ
CATOISEN
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
avipon
Τερνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
Kipoo
στην Κατερίνη
Kapas
|ΤΕΡΠΟΣ
" ΤΣυμβουλευτικό
Κέντρο
ruvaiKv
Nukv novoa opipta
enu hamtoeapua lapint ens batu KaI Ta KANH
tmmanam
ZTO "KATERNI RUN"
XIgovpe extong qmerootvns
EnaysAuatIKà axivnra Ka
Iryaydque rlpey
στην Λεπακαρυά και πλάκαν
Ακαgρου,
p myoumoms
omo KATERINI RUNa, noud
Με προνα ποιότητος στς
DAla po i gexutvo paç mpoou KO, o
KATH ou ou
CYyuduaoTE TO Kakre po
amortheopa
Ino vod
avaropirp on
T2351039303 & 34886
- 2ος Μαρieu Τομε, Κατερίη.
konstadinidisali ve.com
nA 2351077377
www.terpas. infoaterpos gr
NIEPIA