Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TONAS
Συνάντηση στην Αλεξανόρούπολη
Tov Ileqigegerágxn AMO
με τον αναπληρωτή βοηθό
Υτουργό Εξωτερικν
χαι τον Πρέσβη των HΠΑ
στην Αθήνα
KAOHMEPINH
E O HMEPIAA
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
ΤΙTH I ΜAΡΠΟΥ Μ-4 λου S- Ετg , 5ΓP9-1 XΙΑ 4 σΜ ΕΙΜΗ ΚΙΚ
http://www.agonas-gr email:agonasxan zmail.com - TeKTIKÉ RÄog g EIHEE KRA. KATA 1858
Σύσκεψη για την πρόληψη
του κορωνοϊού
Ievávtnon orv AietavdgoiaoÀ pe tov evenÄrj
pondó Yaneri Egurtrgeiv tuv HIIA aguido ye TIg Ergasaixis wa ErgamaTIKig Yaoorıg k. Met Iliueo, rov
Ilgroy taw HILA mv MerjvE H. TENou làser, tor l'evo
Ilgojevo Tew HIIA OT Broniovin x. Ixgtreogi danyure
και το στέλεχος της Πeεσβείας των HΠΑ στην Αθήν κ.
Magrrtir Páiav, eixev e llegugrenáexns Avarokis MaxeSovies wa Ogixns . Xerjorog Ménog wen Avxegrgevég
X5 "Efen x. Airens lérgofrg
ZEAIAAS
Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ελλάδος
στο Δημαρχείο Ξάνθης
Αναστολή λειτουργίας
ΚΑΠΗ δήμου Ξάνθης
Kurnv TIg unó 8-3-2020
evexel vans roe Yzovgyelov
Yyeiug au kijey neganige u
ι ύσκεψη στο
Δημαρχείο
Ιτης Εάνθης
πραγματοποιήθηveou Mopov, e Aos Zev
Ilgootuaiug xm AAAnayyin
ieToneyie Te sagunere KA
IH azó Tig 9 Maerion 2020
έuς xαι τις 5 Απριλίου
κε το Σάββατο 7
Mapriou 2020, pe
τον Πρόεδρο του
Ιατρικού Συλλόγου
Ελλάδος κ . Αθανάσιο Εξαδάχτυλο,
το Προεδρείο του
Ιατρικού Συλλόγου
Ξάνθης κ. Καρα . μοτικού ΣυμβουA. Αδνάν Πετσενίκ, όπως και τη δέσμη
δέδο, κ . Σπανό. ου
πουλο, κα . Στα. κ.Μπούτο,
μπουλή , τον Πρόε. Αντιδήμαρχο Εάν. λης
δρο των Νοσοκο - θης κ . Φανουράκη παρουσίασε τις για την πρόληψη
μειακν Ιατρν κ . και τον Γενικό δράσεις που πραγ- του κορωνοίού.
Γεωργίου,
Πρόεδρο του Δη. Δήμου Μύκης κ . Δήμος Εάνθης,
2020.
EALAA3
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
METAAAIO
Ξάνθης όπου ο Δήμαρχος μέτρων και ενερ .
τον Εάνθης κ . Μαν- γεν που προτεί .
Τσέπελης νει για το μέλλον ,
ΣΤΟ ΙΕΚ ΟΑΕΔ
EANOHE
τον Γραμματέα του ματοποίησε ήδη ο
ΣΕΛΙΔΑ
SUNLIGHT
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΕΙΣ ΒΟΛΕ ΙΣ
Η oupeis ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLICHT AΕEE διανύει δονομκά
y pim ms denerie env sirvn) Kan Sev ayope
aysbaacoveag napáryovtas an daviuovra, tutopies nu
Peopurov porlve Kn Kuravainnsi, spupuoyi H
SUNLIGHT Gutukyetn ep petato DON Kopupalov
apαγαγoν προτων κα συσημταν νέpoς στον κόσμο.
εpoopέpoντα: oίoλrpaμέες λύστις σε τεμείς με oίτερα υνηλες
ατοιττστις ότος Βικμιμαo. Epοδωστική Λυσ ωm Mtοropε
Τmorowiς Κατέ Πpooopo, Εργ Υmoμής sο
αrομικής η συλλογυκής ουτο
duaç.
SEAIAA3
ΣΕΛΙΔΑ 8
"Darty
Ero zlaimo avirmn T ipeenpionirev me eroveie
Eihuri va nponiáfin Mzis y te tpia Maetnpire Ahieu
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
TO pyoenunioe ono Neo Ofo Eeven
Entrunte Hosoivra
Πtvpo Μηυτw ΛΕΙ ή ΤEΙ (Μωνολόγου
Hεxρoίόι τpoί ηpopνoκν Ευmμotο
Kaiij yvian AunoCal 3D
Αρστη νότμε χγήρης ΗY 05 oia SAΡή οο
Γρopo fsργοe
Eu. Anuntpoxnc
1. artvés sinna,
OHE, NATO,
EE.A'rpevie,
ATLAS FILTRI
U instapure
AQUAPHOR
dade ERP System)
SINCE
Doulton.
Eumapia ero fuourgevaxó agbino
Εμπιρα ημεκτροιά κολάμετα
Eunapia ee prgavoiarpni tior. Vileation. Shock lests
Auveróru utliov
Puie Ka.
water filtera
To Arevtg AiMO Ma
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
τα χράτη μπογούν να αμυ
Herni onaten.
AvoryonotKÓ ROKITO anobogiv
uvaasé Kan örgaongmnó maplakiov apyocia;
Auvetoeetu eas
ΜIX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΞΑΝΘΗ 2541106020
Anoanoli Bonpopiv: cmail: [email protected] gr
Ogo 51 Tou Kaaoranob

Τελευταία νέα από την εφημερίδα