Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τηs Hπeiρou-ρuτns Euθ Τεάλλαs-Έ0s 980-Αρ. Φυλλου 24761-Τρίτη 10 Μαρίου 2020-0,60 e
BLAHNE
KAOHMEPINA
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στο ρελαντί
και άνετα
Blaine Reininger REININGER BAND
στο Castillo
Βλέπει Μακεδονία
to Epirus Trail
IEAIAA 11 TUES IO MARCH 20ZO
LITE AT CESTILLO BRR
ΣΕΛΙΔΑ 12
EEAIAA 10
Δελτίο αναβολν
και ακυρσεων
Δεδομένη θεωρούν την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στη χρα μας οι επιστήμονες , μετά
την επιβεβαίωση τεσσάρων κρουσμάτων , Που δεν προέρχονται από ήδη γνωστές Πηγές μετάδοσης
ANEBAINEI
0 αΑΕΙΚΤΗΣ ΦΟΒΟΥΣ
Mηαρόζ ακυρσεων και αναβολύν
κάθε είδους σκδηλσεων nou ήτον
Προγpαμματομένες για το επόμενο
διάστημα , npοκάλεοε η aύξηoη των
κρουομάτων του κορωνοίού κα η
ανακοίνωση νέων μέτρων για τmν
προστασία ου nnθυσμού .
EEAIAA 4
αΦτωχή
η Πρτη δέσμη
Οι οικονομικές επιπτσεις από την
Εξόηλωση του νέου κορωνοϊού
COVID-19 και στη χρα μας βρί σκονται ηλέον εnί τάnητος . με την
κυβέρνηση να ηροωθεί μέτρα αντ μετνισης και φορείς της αγοράς
να οκφράζουν φόβους για μα ακό μη οικονομική κρίση .
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ενισχύουν
τους δεσμούς τους
Tnv In AABavo-EMnVIKh reviKh
Εμπορική Εκθεon συνδιοργαν νουν στο Αργυρόκαστρο . anό tς 3
έος 5 Αnpιλίου, τα Επιμελητήρια
bωawiνων και Αργυροκάστρου , σε
ουνέχεια της οδελφοηοίησής τους
ΣΕΛΙΔΑ ν
Το Μέκειο στον χρο
και στον χρόνο
ΕΕΛΙΔΑ 14
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
Συνάντηση
EEAIAA 14
Συντονισμένη επχείρηση της Διεύθυνσης Παλιτικής Προστασίας της περιφέρειας Ηπείρου και της όης
Υγειονομικής Περιφέρειας να βάλουν φρένο στις ανεύθυνες διαδέσεις μέσω των κοινωνικν δικτύων
και στη στοχοΠΟηση των εκδρομέων Πou επέστρεψαν από το Ισραήλ
Αθλητισμός
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΕΥΡ. ΓΙΑΚΟΣ
Στον τόΠο του
ΑΝΑΓΚΗ ΠΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕ
δεν άγιασε κανείς
ΣΕΛΙΔΑ 19
Μείζον πρόβλημα
η έλλειψη αδειν οικοδομής
Επετειακό το Zagori
Mountain Running
EEAIAA 19
Tη δυνοτότητα για μια ακηνογρoφίas στα μεγάλα nροβλήματα των σκολικν unοδομν στα Πάννονα έδωσε η aκδήλωon nou npaγματοnοnoε τmν ηρoηyouμενη εβδομάδα n Eνωon Foνέων ΜαBητν του δάμου, με θέμα -Σχολικές κτρακές υποδομές στα Πάννεναι Αοφάλεα επάρκεια , λατουργικότητα nλαίοιο δεκδίκnon , , napouσία εκηροounων γoνe.
ων εκπαιδευηκν αλλά κα της αυτοδιοίnoης Μια nepγpopn της υφστάμενης κατάστασης έκανε ο neppepειακός δευθυντής εηaίδευoης Η nεiροu Κονστονίνος Καμηουράκης σημαανοντος την ανendρκεια οχολικν υnoδομν αλ .
λάκαι ης επιπτoς στο naιδαγω κό έργο, εν nαρaλα κατέθεσε και τις ηροτάσεις του γα νέες ακολικές μονάδος.
ZEAIAA
Τουρίστες
με έναν τόνο
κάνναβης
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Με σταθερό βήμα
για την Α2
ΣΕΛΙΔΑ 21
ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΗΣ Γ. ΣΚΟΠΟΥΛΗ
Σε μια τροχοβλα έκρυβε nάνω από έναν
τόνο κατεργοομένης και ακατέργαστης .
κάναβης ένα ζευγάρι Ιταλν , Πou πέροοε
από την Αλβανία στην Ελόδα μέσω του τε λωωνείου Μαυροματίου .
Ελληνίδες Που ζουν στη Μαλαισία.
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα