Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
ΕΗΙ ΤΗΣ ΔΕUTEPAΣ
ΓΚΑΛΟΠ
Μιλούν οι Πατρινοί:
Ηματαίωση και οι απλειες
Tlem me DATA c aive mg nt e enton pm pran e
Σκηνικό
Πολέμου
στον Εβρο
ΕΟΥΓΕ
ΑΜΟΣ ΕΝΣ
ΑnΟ ΤΟΥΣ
1. vec en
Appns pone, penic. medaegde BivD mo or
ea naifes nalgoe, e eK. Mm
nK utcienpoc pa urpanaeud
atpkac pe quedoàn npoonnt.
DI TOYPKOI KAIMAKOHOYN
NTOKOYMENTO TOY Pelop.gr
ANOTYNINEI MIA
THN DIEIH MEKAPONTAI
EEDDPENIKH KATAITAEN
H MEBOLEYONTAI EYPPAEN
IE NOIA XEPIA
BA NAEI
TO OPATMA,
M llodMga
ENA DI APKEL
REPINENDYN AIAXYIN,
O 001OT EMIKENTPINETAI
ΚΥΡΙΙ ΣΤE (ΥΑΘΕIt ΟΚΑΙ
TA EXTOI KAIMAKAI
H EKKAHEIA BENPEI OTI
TA IPIAHITIKA METPA
ΑΡΟΥΝ ΙΑ τοΝ ΕΚΧΜΙΑΣw3
IMA KPOYEMATA
EOOAIA ZE
ANOOHKEI
KAI KEAAPIA
ETAINOYN APNATIKA
Τα καλά και τα κακά νέα του κορονοϊού
wwa y
Sport.
Ta xapouueva
Kopitona
nc nóknç
Οος μός
éxoge tov
οθλητισμό
Támp ka
Ψητοπωλείο
EKTEN
genia
wvacyeier
1T:-1