Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΑ ΠΟΛΤΙΚΗ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΙΡΟΥ) Τ ΗΣ Δ ΕΥΤ ΕΡΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: L & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ ΟΕ.-ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Μαρτίου 2020-Αρ. φύλλου 828-Τιμή ο,80
Παράσταση για ένα ρλο
ΠΑΣ ΠΙΑΝΝΙΝΑ-ΚΕΡΧΥΡΑ 41
• Me ycol Tuv Napkian (19', 75').
Ελευθεριάδη (38) και Κρίζαν (42) οι
Γowντες έφτασαν στην όνετη επικράτηση χτες στο Ζωσιμόδες
. Στους 49 βαθμούς κα στο + 10 από το δεύτερο ανέβηκε ο ΠΑΣ
• rEt Uuyuptvn yia nv nopapovj n
Ανατολή, 2-0 την Πρέβεζα
Εpomαμκά - Γκέλοραν. οι πρωτοπόρα.
η κατοικά έμεινε στο 0-0με την Κόντσα
και η Κοστρίτoα ηττήθηκε (1-0) στο Μησ .
. Μtomτ Ακόμα mο κοντά στην άνοδο o
όντρες Του ΠΑΣ Γιάνννα, 87-71 Τον ΠολύYupo
APALKEYH ILAA
-Γράφειο ΘAΝΑΣΗΣΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ
Φωτορεπορτάζ απ' την αθλητική επικαιρότητα, σελ. 7, 8, 9 & 10
NEA EKTAKTA METPA TIA TON KOPAONOIO!
* Μεrίουν τα ΚΑΠΗ, αναστελλονταν συνίδρια και εκδρομές | Ούτε . κουνούπι δεν περνά
κεκλεισμένων των θυρν όλες οι αθλητικές εκδηλσεις. .
Σwroκν περομαμ ο 51 ν πς εδρομές από το ίραλ από τα συνορα του Έβρου!
. Επτά νέα κρούσματα Τoυ
κορωνοίού ανακοίνωσε χθες ο
μεσημέρι ο Ενικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας (ΕΔΥ , με Τον
VΕννιά στους δέκα Ελληνες επικροτούν το κσφράγισμάν του .
νΤλος τα επιδόματα σε όσους έχουν άσυλο . Ναι στις κλειστές δομές
. Παρατεταμένες και σε επιχε
Ρησιακή ετοιμότητα παραμένουν οι
EAAgviKis SuváysIS aopakzias
στον Έβρο, γα να αποιρέψουν κάθε προσπόθεια παραβίασης Των
συνόρων , με Την Κυβέρνηση να
PENOPTAZ
Coronavirus - Test
συνολικό αριθμό να ανέρχετα
πλέον σε 73, εν μετά από σύ .
σκεψη στο Μέγαρο Μaξμου αποφασίστηκαν νέα έκτακτα μέτρα, με
PENOPTAZ
Νέα τηλεφωνική γραμμή
για τον κορωνοίό
διαμηνύει προς την Τουρκική πλευpa
pávoun siaodo am
Η Ελλάδα απαντά με αποpασιστκότητα στις προκλήσεις τη
ι καμία ma.
σκοπό να περιοριστεί η διαστορά
Του ού, αλλά και να πpοστατευθούν οι παθείς ομόδες.
ΣΤο μεταξύ , με ασφάλεια και
ούμφωνα με το πρωτόκολλο και τς
οδηγίες Του ΕΟΔΥ , επέστρεψε Το σπόγευμα του Σαββάτου από το
Ισραήλ στα Γιάννενα το γκpουπ στο
οποίο μετείκαν και μέλη τ
Αναταλής Οι συνολικά -1ησε
Τα 73 έφτασαν τα επιβεβαιωpéva xpodopara TOU Kopavoiού σην Ελλάδα (7 νέα ανακονθηκαν χθες )
. Τη λετουργία νέας γραμμής
| που opορά τον κορωνοίό ανακοί νωσε ο Εθrκός Οργανσμός Δη-|
| μόσιας Υγείας . Έrσι όσοι θέλουν
να ενημερωθούν για τον που έχα προκαλέσε παγκόσμα ανησυΧία θα μπορούν να τηλεφωνούν ό|
AO TO 24apo oTo 1135.
YOVIOE gmoroEua ( Toupkiag
ης 29 φ
βρουρίου έως και τις 7 Μαprίou) την
Η Ελάδα απαντά με αποφασιστικότητα στης τουρικές
προκλήσεις, έοντας αποτρέpει την είσοδο στη χρα μας
xluáboov pervaoróv.
Το όσνο Ταμείο σημαντικό
χρηματοδοτικό εργαλείο για Δήμους
TOu KANH
είσοδο στη χρα μας σχεδόν 40.000
προσφύγων και μεταναστν. οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως πoνα από από μέλη Των Σωμάτων Ασφαλείας ,
TIy YETOVIKA xupa!
Στο μεταξύ , έτομη να αποστλα
στην Ελλάδα δύναμη αποτελούμενη
γα την προστασία των
Μέτρα πρόληψης λαμβάνει
και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
V Ανοστέλλονται ορκωμοσίες, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες .
VΕδιαφέρουσα ημερίδα πραγματοποήθηε στην Αρτα,
με την παρουσία δημάρχων απ' όλη την Ήπειρο
Γυναίκες που ξεχρισαν
Τίμησε χθες η ΧΕΝ Ιωαννίνων
V ιδηλσεις σα Γάνενα με αφορμή την Παγόσμια Ηpφρα..
. Μέτρα πρόληψης κατά
Του κορωνoίού λαμβάνει και
ro Navemoripio luavvivuv,
που βέβαια συνεχίζε κανονικά τη λειτουργία Του , εν
προληπτικά διάφοροι φο .
ρείς ακυρνουν προγραμματισμένες εκδηλσεις στα
Γιάννενα
Με βάση Τα tως
earo: LuPATE
. Σημαντικούς πόρους που .
χει ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση
μπορούν να αντλήσουν σήμερα ο
Δήμο από τo pόonvο Ταμείο ,
gρκεί οι εκπρόσωποί τους να καια
θέσουν προτάσεις για rα προγράμ .
ματά rοu.
Αυτό τονίστηκε σε 15η σελ
ETTI YANIAEE...
• Aéka yuvaikeç Tuv lwavvivuv, mou é
χουν ξεχωρίσει με τη δράση και την προσφο
ρά τους στον επαγγελματικό και κοινωνικό
βίο , Τίμησε χθες η ΧΕN loaνvivuν
OEl. 16
Η γυναίκα και η πάλη της
για κοινωνική χειραφέτηση
ε αφορή την Παγκοσμια Ημέρα της Γυναίκας)
> Γάgει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AΕΜΟΣ
Έμραση του νέου ΕΣΠΑ στη μείωση
των περιφερειακν ανισοτήτων
ν Τον Ιούλιο ανμένονται τα προγράμματα .
Διαπιστσεις
Δυτικά Βαλκάνια και
Ευρωατλαντική ένταξη
. Είναι γνωστό ό στον εδυλολατρικό κόσμο, οι
άνδρες εχαν εξοuoία ωής και ανάrοu πάνω
ζυγους, κόρες και αδελφές ν ο tεφτελισμός Της
mpοσωmκότητας rωw γυνακν amorελούσε καθημε
pοό φανόμενο, Εξαναγκάζονταν να κάνουν Εξντω
τiς sργασίες, ως κήμαrα ουσαστκάτου συζήγου ή
ου rατpaτους . Ακάμα και η έννοα rου γάμου de έναν καθαρό e
μπορικό χαpακτήρα καθς η mλογή Του συζγου γινάrav ερήμην
Τους και εε σε μεγάλο βαθμό να κάνεαι με ις uλικές απολαβές που συ
vobevav
O Oplodotn xpioTIOVh
συτκoηα ης γuνkoς Ττη αpκή έκαμο δoς ο Χρστός δτν συνάτησε
στην πόλη Συγάρ της Σαμόραος, στο Τηάδιτου aνβ μα Σαμαρείτοσα, ό
Ταν ήρθε να τλήσ νεpό από το φpόαp τοu iaκάβοδάοος - η σ
. Σo Τλος Μαρnou προβλέ TETOI va roparEi ro mpúro oxÉ
διο κεμένου του ΕΣΠΑ με nς βασ.
κές πολιτικές επιλογές και τον Ιουλιο Του τpέχοντος έτους τα σχέδια
Tuv VÉWV Emyupnorakúv Npoγραμμάτων.
Αυτό τονίστηκε κατά την πρτη συνεδρίαση mς Εππροπής Σεεδιασμού Πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ
2021-2027 , που πρoγματοποήθηκε
στο Υπουργείο Ανάπτυξκ και σημα
τοδοτεί την έναρξη της εχπόνησηκ
Του νέου Εταιρικού Συμφνου για
την Επόμενη Προγραμματική Περίο >ρapει ο ΓΩΡΓΟΣ ΚΟΡΕΖΗΣ.
OuEXTIA
δο . Εργο και λεπουpγία της Εππpoπής συνστά η δατύπωση απόpεων
κα πρoτάστων για ης αναππιξακές
και στρατηκές προτεραιότητες της
χρας κα τους στόχους του ΕΣΠΑ
2021-2027 . Στην Επτροπή προδρεύα ο Υφuποuργός -15η σελ
. Η Αλβανία διολίσθησε από το 2019 σε βαθιά πολΤική, συνταγματική, κοινωνική και θεσμκή κρίση . Χωρίς
ονεξάρτητο , λεπουργικό δικαιοκό σύστημα η χρα
οδυνατεί να παρέχει τα βασικά συνταγματικά δικαιμα τα στους πολίτες , ου αδυνατούν να απευθυνθούν στα
αντατα δικοστήρια ης χρας , το Συνταγμστικό και το Αντατο Δκαστήριο. Εκτύς αυτού υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις στην ανe .
ξάρτητη κρίση της δικαιοσύνης , οφότου η διαδικασία του νeto ano
τέλεσε μέτρο nίeσης στις απφόσεις της Οι βουλευτές της αντιπoλίτευσης παρατήθηκαν της Βουλής από το Φεβρουά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα