Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KAOHMEPINH
E O HMEPIAA
ΟΡΑΚΗΣ
IIAPAZKEYH 6 MAPIIOY 2020 - Aq. qöiiov 126- Eraç: 3Ta, 0,50 EYPA -1 MAKEADNIAZ 4, TIMEANOHI SANIT
Κορονοίός:
http://www.agonas.gr e-mail:agonasxanzmailcom - TEKTIKÓ ikog sng EIHEE KRA. KATA 1858
Αρθρο του Στέργιου Γιαλάογλου|
κλείσιμο σχολείων
Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΟΛΟΣ και Πανεπιστημίων
ζητά ο ΙΣ!
ΣΕΛΙΑ 3
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ , iΚ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ
Κυρισκή
Mapriou
Και κάποος όηλος συ - μορφνουν , ενθυρρυμέ.
μηληρνει και επχαίpε νοι σπό την απoδοχή nou
Oooi uiñoúv VII EIOBONSIC anoñaupávouv anó tov
είναι ρατοιστές , Τόοο κύκλο τους , μικρό ή με .
annd. Πάντοτε ηόγω νano , Auτή nonov η άno
επαγνέλματος είχα την
νηeαλάτητα και την ψυχροιμία να ακούω κάθε Εβρο , aπάνθρωnους αι
λες αυτές
τις μέρες
12:00
17:00
NOAAG. AÚO ppáσεις όμως με κ ντρισαν, αρνητι .
κά ομολογ, κυρίως γιατί η αn εκφορά
τους είναι αρκούψη θέna τους κατοίκους
των καστανιν στον
εκδοχή, κάθε ιστορία . ρατσιστές. θέλει τους
Ισως επειδή η ιδιότητα Μυτιhνούς και τους Eoμου με έμαθε να αποδέ - μιτες ακροδεξιούς και
χομαι τις διαφορετικές φοσίστες
αnόuεις.
Αντιδρ μόνο στην
ροβολούμε στο ψαχνό ή να βυθίζουμε
τις βάρκες, είναι ιoοnεδωτική noλυnρay .
κρυφή σε όσους μοσύνη στην εnnρμένη
αναφέρονται σε ει. εκφορά tης απόλυτης
OBOREÍC".
XEAIAA I1
ντως ενοχλητική.
Γράφει κάποιος : "Αν
n anavepwniá sívai
προφανής σε όσους
λένε ότι θα nρέπει
v' apxiaouus va nu-12 βαθμοί
γνωσης nou κάποιοι
Exouv ouvneioei va diaΑρθρο του Γ. Δημητράκη
ΕΛΛΑΔΑ,
τΟ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΚΟ Εάνθη
στην ΠΑΕΗ
ΚΡΑΤΟΣ
ZEAIAA 10
XEAIAA 13
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
purenrg
ATLAS FILTRI
U instapure
Energy & Elecironic Support
SINCE
9 Μηρωκούμη 32
Ιάνθη , τ.κ. 671 00
Doulton.
AQUAPHOR
Φωτοβολιαικά Συστήματο
water filtera
S [email protected]
Συστήματα Ασφολείas/
Αυτοματισμοί
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
3 25410 78597
Τεχνική υπoστήριξη
O www.purenrg.gr
ΜIX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΞΑΝΘΗ 2541106020

Τελευταία νέα από την εφημερίδα