Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
ΡΩΙΝΗ
Μαρτίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Αριθ.φύλλου 7462
Τιμή Φύλλου 0.50
KOAIKOE
Σχέδιο
Δήμos Γρεβενν
Ανακοίνωση
για τη δήλωση
τετραγωνικν
ανάσχεσης της ανεργίας
Συνέχεια στην 7
Στη τελική ευθεία ο
προγραμματισμός για 7-6
προγράμματα του ΟΑΕΔ
που θα προσφέρουν
"ανακούφιση" σε 145.000
ανέργους
Συνεδρίαση
του Διοικητικού
Συνέχεια στην 10
Σγυλο η ΠΕ Σχέδιο ελεγχόμενων
πλειστηριασμν
Δυτικής Μακεδονίας
Τρίτη 10 Μαρτίου 2020
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 11
Επιμελητήριο Γρεθενν
Σεμινάριο
Πιστοποίησης
Συλλέκτη Αυτοφυν
Μανιταριν
SUMB9
ΕΠΙΛΕΠΗΗΡΙΟ ΓΡΕ
| Εnίσημos Συνεργάτηs MEGA MAΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 8
Μπάσκετ
TPEBENA
Ε.ΚΑ.Σ.Δ.Μ.
Το πρόγραμμα και οι διαιτητές
σε Α' -Β' Ανδρν, Γυναικν,
Παίδων και Κορασίδων
ans OKTuppiou 151Συνέχεια στην 20