Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
FIPP FAEP
TENIKH
ZABBATO
7 MAPTIOY 2020
AHMONPAEIQN
ETOE 440
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12465
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Συνάντηση Μητσοτάκη-Μέρκελ τη Δευτέρα
Στο Βερολίνο για προσέλκυση επενδύσεων
Οι κλάδοι που μπαίνουν
Στα 45 συνολικά
στο στόχαστρο της Ε.Α
τα κρούσματα
Σης δημόσιες συμβάσεις αγαθν , υπηρεσιν και δημοσίων έργων στρέφει το ενδιαφέρον Της η Επrροπή Αντα
γωνισμού προκειμένου οι συνθήκες να μην ευνοούν συ
μπεριφορές καρτέλ
Σύμφωνα με πληροφορίες, στους στόχους της έχουν τ θεί πέντε κλάδοι και η επίκταση της ελεγκτική της αρμοδ .
ότητας και στους τομείς των τηλεπικονωνιν και των τα χυδρομικν υπηρεσιν .
Στο μεταξύ έχει θέσι ως αγορές . στόχους προς διερεύ .
νηση Τις αγορές του ηλεκτρονικού εμπορίου , του τραπε .
κού κλάδου , Τις πλατφόρμες τα (Uber και BEAT) καθς
και τον τομέα των υπηρεσιν υγείας . Ποράλληλα , για τον
κλάδο των σούπερ μάρκετ θα υπάρχει συνεχής επικαιρο
ποίηση της λατουργίας του κλάδου , σε διετή βάση .
κοροναίού
Τα νία κρούσματα κορω
νοtού ανακοίνωσε ο x.
Τσιόδρας . Πρόκειται για 14
νέα χρούσματα .
Συνολικά τα xρούσματα κο Qωνοίού στην Ελλάδα ανέρχονται πλέον σε 45.
Και τα 14 νέα κρούσματα ε .
ναι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν
πάει στους Αγίους Τόπος
μαζί με τογκρουπ τον 66χρο νου που είχε διαγνωστεί με
τον ι .
προσέλκυση γερμανικν επενδύσεων, κυρίως στους τομείς της
- ενέργειας και της διαχείρισης απορριμμάτων, και εν γένει η σύ.
S&P : Καπνός 211 δισ. δολ.
σφιξη των διμερν οικονομικν σχέσεων θα βρεθούν στο επίκεvou
στην Ασία
ντρο του ελληνογερμανικού συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 9 Μαρτίου στο Βερολίνο, με την παρουσία πλήθους επιχει.
Στη χθεσινή Τύπου, ο εκπρόΗ κρίση από την επιδημία του κοροναίού θα μπορούσε
να εξαφανίσει 211 δισ. δολάρια από Τις οικονομίες της Ασίας-Ειρηνικού , σύμφωνα με τη S&P "Oι ζημές θα διαχυ θούν σε νοικοκυριά , επιχιρήσεις, Τράπζες και κυβερνή.
σες ,
Αυστραλία, Χοκ Κονγκ , Σγκαπούρη , ίαπωνία, Νότα
Κορέα και Tαίλάνδη " θ μπουν ή θα φλερτάρουν με την
ύφεση" , εκιμά η S&P Global η οποία επίσης αναθερησε
καθοδικά τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της Kίνας το
2020 από το 5,7% στο 4,8% .
Οι οικονομίες που θα πληγούν περισσότερο θα είναι το
Χονγκ Κονγκ, η Σγκαπούρη, η Ταίλάνδη και το Βιετνάμ .
όπου ο τυρισμός καταλομβάνει ένα μεγάλος μέρος του
σωπος του υπουργείου Υγεί .
ας για τον χοοωνοϊό , Σωτήρης Τσιόδρας , τόνισε πως
ρήσεων και οικονομικν παραγόντων των δύο χωρν αλλά και της
Αγκελα Μέρκελ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο περιθριο ασφα
λς θα συζητηθεί και το προσφυγικό πρόβλημα .
περίμεναν την αύξηση των
κρουσμάτων και προειδο Στο τέλος του συνεδρίου θα γίνουν ανακοινσεις σχετικές με τις
επιχειρηματικές συνεργασίες και τις επενδύσεις που θα πραγμα.
τοποιηθούν , σημεινοντας ότι ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της
ποίησε πως ο αριθμός αυτός
θα ανέβει κι άλλο τις επόμε νες εβδομάδες . Ωστόσο, αυτό
που τόνισε κυρίως ήταν πως
δεν πρέπει να πανικοβάλλεενέργειας αλλά και στην απολιγνιτοποίηση.
Η Γερμανία επένδυσε από το 2008 έως και το 2018 6 δισ. ευρ,
εν έχει και σημαντική συνεισφορά στον τουρισμό , με τα έσοδα
από τη γερμανική αγορά να ανέρχονται στα 3 δισ. ευρ ετησίως.
ται ο κόσμος .
ΔΑΑ: Ανοδος 2.8% στην κίνηση
τον Φεβρουάριο
Επίδομα παιδιού: Ανοιξε
η πλατφόρμα αιτήσεων Α21
Θετικά μηνύματα για την ανορά
εργασίας
ετική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση του
αεροδρομίου Αθηνν το Φεβρουάριο του 2020
σημεινοντας άνοδο 2,8% και φθάνοντας το
1.36 εκατ . επιβάτες . Συνολικά , κατά τους πρτους δύο
μήνες , η κίνηση έqθασε τους 2,5 εκατ. επιβάτες, σημε
νοντας άνοδο 4,3% Οι επιβάτες εξωτερικού σημείωσαν άνοδο 8.3%, εν οι επιβάτες εσωτεριχού παρουσί .
νοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων Α21 για το επίδομα παιδιού. Ειδικότερα , η εφαgμογή είναι δια Αθέσιμη για υποβολή αιτήσεων για το έτος 2020
από την Παρασκευή 06-03-2020 και ρα 11:00. Το επί δομα υπολογζεται βάσει των εξαρτμενων τέκνων που
έrουν δηλοθεί στο Α21 του 2020 και σύμφωνα με την
0ηό πρόσημο καταγρόφεται στο ισοζύnο προσλή ψεων- απολύσεων το Φεβρουάριο σύμαωνα με την
Eργάνη . Σνγκεxριμένα, ο, αναγγελίες πρόσληψης ανήλ θαν σε 183.602, εν ου αποχωρήσεις σε 158.735. Από τις
158.735 συνολικά αποχωρήσεις, οι 63.654 προήλθαν από
οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 95.081 από καταγγελίες
συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορσμέ ,
νου χρόνου.
ασαν 4%.
τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλοοση.