Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΛΕΙΑΚΟΣ
To ofeidevpe
Hdeia
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
NAILATPIE
Έγινε της .
αναβολής
Omy Oluymia 066
Η'ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΛΛΛΑ . ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
-18,19,20
HAEIA -NATPIE asfe
Eapparo 7 Mapriou 2020 www.patrisnews.com Apulpócelou 41148 EYPOO.80/Tiph Aeivoç 1€
NAPTE
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΒΑΞΟΝΕΣ ΑΙΟ ΤΗΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒE
TOPA!.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ
υποχρεσεων
RODEDOOOR
νέα κρούσματα
) αι ππράτοση μέτρων
LUANI
Zητά ενίσχυση
.ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΣ - ΤΙΛEΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
του Νοσοκομείου
ΟΧΩΡΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ
# αυτοκίνητο
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
EPEYNO&NPOTEINO
Qουοο , ocμενο ους καιαναλωέ
Ο Εμποpικός Σολλογος Πopγοu ύσιpο
anό τις ελευιαίες ξξες των τελευταίων nou ανομένουν την εκτωτική ημέρ, καλεί
oρv γνωσιooci σο καταναλικό κονό ους καιοστημopες να mphoouv κανονικά
6ει δεν θο διαξακθούν εκδηλοεις για nv
hồn npoypappouopévn HAPPY DAY,
KABĦMEPINA
υς npooφoρές tou ΗAΡY DAY 2020.
14:30 & 20:00
Κορωνοϊός
Δεν φοβόμαστε -Προστατευόμαστε
Agmiba paGnyvwan
BELLOCCIO
istante
Pesleste
MUSIC-HALL RESTAURANT
EARBATO
07.03
YNOAHMATA
TIEIN.....c.
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Χρήσιμες
Οδηγιες
Μεγάλες προσφορές σε όλα
ταχεμερινά είδη!
Αλέκος
Ζαζόπουλος
28ns Okttodplou 16, núpyos
1. 26210 36561 n Beloccio
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΕΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
30 JAAU