Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ίδιοκτησία: Ι& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.713 . Τιμή 0,60 Ε . Σάββατο- Κυριακή 7-8 Μαρτίοu 2020
Tpapeía: 0. TÇaßENa 11- 1OANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
Σε καραντίνα θα μπουν Γιαννιτες εκδρομείς που φθάνουν από Ισραήλ
O KOPONOIOE. HNEIPO!
YPOOEPNEI THN
Ο Σε 45 εκτοξεύθηκαν τα κρούσματα πανελλαδικά
κανένα όμως μέχρι χθες βράδυ στην περιοχή μας
Σταμέτρα πρόληψης εστάζουν κυρίως φορείς και ολίτες .
Havαπλ. Καθηγήτρια Ιατρικτής Σταυρούλα Τοιάρα τονίζε
Οι γυναίκες πρέπει να τολμούν, να
διεκδικούν και να διακινδυνεύουν . >
.Σε 45 εκτοξεύθηκαν τα επιβε .
βακωμένα κρούσματα του νέου
κορωνο ού στη χρα ( κανένα
στην περιοχή μας ) εξέλιξη απολύτως φυσιολογική , σύμφωνα
Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια
Ημέρα μιλάει στον Π.Λ. για το
νόημα της γιορτής, την ισότητα
και τη δική της πορεία
PENOPTAZ
με τους ειδικούς , οι οποίο ταΤόχρονα συστήνουν Ψυχραμία
στους πολίτες , αλλά και να τη
ρούν πιστά τους κανόνες ατομκής υγιεινής , καθς και να ακολουθούν nς συμβουλές του
. Κάθε χρόνο
στις 8 Μαρτiου θu . ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
μόμαστε και τιμάμε τους αγνες
της γυναίκας για
υσότητα στα ατομικά και τα κοινω νικά δικαιματα.
Αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει η μέα, δίνουν ότι
προσπάθεια που κάνουν α γυνα υπάρχει ακόμη με
κες Τρα γα να εμπεδωθούν κανό - γάλη απόστοση να
νες κονωνικής δικαοσύνης στε να διανυθεί όπως ανοφέρα σε συνέ
μην υπάρχουν δακρίσες ανάλογα νευή της με αφορμή την αυριανή ημε το φύλο στους επαγγελματικούς μέρα η . Στουρούλα Τσιάρα, αναχρους, στην κονωνική ζωή, στο ο
κογενειακό περβάλλον.
Η συμμετοχή των γυναικν στα
κέντρα λήμς αποφάσεων , τα στο: χεία για την ανέλιξή τους σε ηγεnκές
στον ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΕΤΣΗ
θέσεις στον δημό
σιο και ιδιωτικό τοΣε πλήρη εταμότητα βρίσκο- χής μας , μετά μάλυστα και από την
νται και οι Τοπικές αρχές της περωεδηση ότι aδρομικό γκρουπ από
τα Γιάννενα , στο σποίο μετέχουν
και μέλη Του ΚΑΠΗ Ανατολής , επ
στρέφει από το ίopan Χθες αp ό .
του έγνε γνωστό ότ Γιανοuτες
βρίσκοντα σε εκδρομή στους Αγους τόπος , ξεκίνησε μια παραφ
λολογία , ειδά στα μέσα κοννων
κής δικτύωσης , προκαλντας πο .
νό . Τα σενάρια έδναν και παιρναν , μέχρις ότου ο Δήμαρχος
. Ελισάφ και ο Πρόεδρος του
ΟΚΠΑΠΑ Δημ . Πάνου
Η επέλαση του κοpavoioó obnyeÍ TÓoo
ατομικά τους πολΚ
Τες, όσο και τους φορείς να εστιάζουν
στα μέτρα πρόληψης, όπως η απολύμανοη στους χρους
συνάθροισης..
Συστάσεις από την ΕΛΑΣ
Προσοχή σε επιτήδειους
που δήθεν ενημερνουν
Τιμάται στα Γιάννενα
ο ρόλος της γυναίκος
για τον κορωνοίό
. Με αφορμή καταγγελίες ,
σύμφωνα με mς οποίες, άτομα
εμφανίζονται σε οικίες επικα
λούμενοι πως είναι στελέχη
Tou EO.AY. Tou Ywoupyciou
Υγείας , που ενημερνουν για
TOv Kopuvdió 1 -1in oA.
πλ Κοθηγήτρια ίστpικής Σχολής Π νεπιστημίου Ιωσννίνων και Πρό δρος Του lατρικού Συλλόγου ωννVuv.
γυναίκες πα
. Αφερωμένη στη γυναίκα !
είναι η συpανή ημέρα και στα !
Γιάννενα η περίσταση θα τμη !
θεί με ποικίλες εκδηλσεις
| που διοργαννουν φορεiς και Η
, σωματεία.
Μεταξύ άλλων, η ΧEΝ Ιωαν: wων πρόκται να τμήσει μια τη |
, δρόση κα προσφορά τους δέκα
ί διακεκριμένες συμπολησσες ( η
πλήρης ατζέντα Των εκδηλσεων |
, στη σελίδα 5).
ΣτΟ ΕΣΠΑ με 1.3 εκ ευρ Το εντάσσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων
πς έχει η κατάστο-11η σελ
Με τα Οθωμανικά λουτρά θα ανοίξεν
το Πάρκο Πολιτισμού στο Κάστρο
inopάζ τουρικκν
nponahcewv oTov EBpo
GEA. 12
Για αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού
Αναστέλλονται εκδηλσεις
με πολυμελείς συναθροίσεις
y Ματuίωσηχκαι εiεων τουρισμού, που Βα συμμετήεη Ήεος
> Εργo στο Σχδίο Βισιμης Ανάττυξης του Δήμου Ιωανντν
ΘΗ αντίστροφη
μέτρηση για το
έργο αποκατά
στασης και ανά δεξης Των 0θω
μανικν Λου
τρν στα Κάστρο
TWV kwavvivov
άρχισε καθς η
Εφορεία ΑρχαιοTÍTUV lwavvivuv
Βαλε αίτημα για mν ένταξή μος για τm μεταιpοτη του Μομυ : pρου της na
Lpaψετο Μμφ ολaττης Πρόδροςτης Βοτλής ΚΙωούλας.
Με το ιστορικό τους όνομα τελικά
τα Τσερίτσανα και η Ζαραβίνα!
V δάτοξη προυθήηε με πρότοση
του Δημάρχου Δυδνης
. Με την υπογραφή του Προέ
Βουλής Κστα Τασού
• Evu ol eibeκοί είναι βέβαιου
ότι θα αυ ηθούν
τα κρούσματα
του κορωνοϊού
σε όλη η χρα
ενδεχομένως
δε και στην πε
ριοχή μας- συ
ρνοντα προλητιτικά διάφο
ρες εκδηλσεις στα Γιάννενα .
< οπως ένε γνuστό χθες από νη για ης 14 Μαρτίu στα Αρσάκεια
την Φλκπαιδευτική Εταιρεία αναστέλλεται η Ημέρα Φυσκν ΕπΗ
στημν με κεντρικό ομιλημή τον διακαριμένο καθηγητή Δημήτρη ΝανόΤων Lωαννίνων σε ένα ατου στο ΕΣΠΑ
Η υπαβολή ης πρότασης έγνε
στο πλαίσιο της Προγραμματκής
Σύμβασης που υπογράψηκε από το
Δήμο Ιωαννπν , Την Περιφέρεια
Ηπείρου και το Υπουργείο Πολισμού . Με Το έργο αυτό, όπως αναλα οι τοπικές
vίων του Δήμου Δωδνης και
Λίμνης του Δήμου Πωγωνίου,
αποκτούν και πάλι Την ιστορική
τους ονομασία , αυτές που άλλωστε είχαν επικρατήσει στην
καθομιλουμένη .
λευση δεκαετιν από την αλλα γή ονόματος.
11n oel.
ONEKA: Avoa n ndorgógua ya
πουλο, που ήταν προγραμματισμέη παρά την παρ
Ιωwiνων , αλλά και η δεύτερη ε δήλωση που θα συμμετείχε με Τον : φέρει στη χθεστνή του ανακοίνωση ο
Monn T. Mmaummm omg 14 : Apog kaavmiv, avoiya Ka o õpoου στην ΕΗΜ
>ITH EEAIAA 6
- 11n oeA.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΑΠΟμΕΙΣ
ΓΝΩΜΕΣ
Γa ναμην προκύψει έκπληξη. .
Με σοβαρότητα ο ΠΑΣ Γιάννινα
υποδέχεται αύριο (3 μ.μ.) την Κέρκυρα
ν Τοσερις αναγκαστικές απουσές έχουν οι γιτεδούχοι
Τοπή οικονομία
και ανάπτυξη
> Του ΑΓΤΕΛΟΥΚΟΛΕΜΠΑ, οικονομολόγου
Να πούμε ΟΧΙ και στους
αθλίους της Ευρπης.
. Με σοβαρότητα,
προσοχή , .
απουσίες 4 ποδοσφαιρστν οΠΑΣ Γιάννινα
υποδέχεται σύριο το με
σημέρι (3:00 μ.μ ) την
Κέρκυρα στο εΖωσιμό.
δες . για την 20η, αγων
στική της Super League
Τρεις αγυνιστικές πριν το τέλος μπροστά της ένα φανομενκά εύκοης κανοντής διάρεειας του πρωτα- λο παιχνίδι κόντρα -11η σελ
αλά και τις
>pάφειο ΚΩΣΤΑΣ Λ ΚΜΛΙΣΗΣ
Ο Παρακολουθντας Την τοπική οικονομία, αλλά
και της χρας γενικόπρα τα τελυταία δέκα χρόνια
της μεγάλης οικονομικής κρίσης , Της φτωχοποίησης της μεσαίας Τάξης κκαι του 80% του λαού μας το
κλείσιμο 35.000 περίπου μικρν επιχειρήσειων- μα
γαζν κα 7.000 μεγαλύτερων ,1
είναι δυνατόν , με η πολιτικές, με πμέσα κα εργαλεία θα μπορέσεη
να επέλθειη ανάκαμψη και ανάπτυξη!
Για την τουκή μας οικονομία σχεδόν δόλοι γνωρίζουw -ησελ
. ΟΣΑ διαδραματίζονται στα σύνορά μας , κυρίως στον Έβρο
ήταν ένα γερό χαστούκι για να συνλοδητPντογάν, που χρησιμοποεί ως όπλο ης χχλιάδες τωνi
σβάλλει στη χρα μας κατάφερε να αφυπvίσε και να ενσει τους
Έλληνες Με Τους Ευρωπαίους ετα
για και να pας λένε όπ θα στείλουν 700 εκατ . ευρ για τη περίθαλ .
Ψη των λαρομεταναστν! Σιγά τα ..ωd οι άθλο
, ΝΑ στείλουν στρατό για την προστασία των συνόρων
της, ούτε κουβέντα. Να ασκήσουν πίεση στον Ερντογάν 3η σλ
, και επιχειρεί να εεταίρους
αρκούνται σε ευχολόδιερωτόμαστε ς
θλήματος η νανντκη ομάδα έχει
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
M λητικός oΣ
naN To mpwi
ΤΗΣ ΔεΥΤόΡΑΣ)
της Δευτέρας
o' óla
τα περίπτερα
Μια ξεχωριστή τβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
Eyxrgeç Eoryoagés zau avagooés ya óla ra ENOP TOKAPNENHDOANANENNENON NAE
γPEnoptάζ από τον αγνα τoυ n noνΜνα με την Κέρυρα σ
Y AναRυση του ογνα Ανατολής-Πρέβεζας
ν oλn η αθλπτική κίνηση του Σαβατοκύριακου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα