Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
IAZ TIANNINA-EAEZIODE
Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια
Zel 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Παρασκευή 6
Μαρτίου 2020
Αρ. Φύλλου 6537
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙTΙ ΚΗ
ΕΦΗΜΕΡI ΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕ ΡΟΥ
Spunie APETHMAAAMH
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
M. Tzoúpn: «Na pnv empépouue
στη ΝΔ. να βλψα ο nεριβάλλον
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥ . ΕΒΡΟ
τς Ηιείροo
Το υπουργείο Περιβαλλοντοs Ενέργειας ναρκοθετε! τmν ουσαστιKn npooraola Kai tny avabeIşn tou
φυσικού περιβaλλοντος της Ηπεl ρου, στο όνομα του επιτελικού κρατους και των ιδυτικν συμφερόντων, επε σήμανε η Μεροη Tzo0pn enerta ano n auvavenan nou
εκε με τον Προεδρο του Τοpέα
Διαχείρισηnς της Λιμνης Παμβωτιδας
φΑΙΠna φλι
ΤΟ Προσφυγικό
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
ΣΕΛ. 3
ΑΠΟ ΤΟΕΠΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΙΩΑΝΝIΝΩΝ
Προτάσεις γιMα ποβλήματα
στιν οικονομία λόγω κορωνaίού
Υπομνημα Προς τα υπουργείa αναπτυξης και επενδοσεων , οικονομίας
κα τουρσμού για τν αντιμεταιση
των ΠροΒληματων nou ενδεκάμενα
8a npoKoyouv ano tov Kopuvdio
ae emxeipnoeis pean tou, antoreike
το επμελητήρο lωαννίνων . ΣΕΛ 7
TON OEBPOYAPIC
ETHN HIIEIPO
Eνας νεκρός, πολλές
παραβάσεις
Με στοχο τη διαρκή ενημέρωση και
ευαισ8ηταno inon των Πολnν στα
Σnτήματα οδικής ασφαλειας , δημο
σιοnοιούνται
Mia auzhtnan eva pnva pera tny enlakeyn Mntapakn anv Hneipo KI Evi ta BAeppata oang tng Eupinng elva
στραμμένα στον Εβρο έγνε για το Προσφυγικό στην Ήπειρο.
συγκεντρωτικάEA. 5
auykptIKa otoixela nou apopoov
tpoxala atuxiupara Kai napabaoug
για τον Pβρουάρω του 2020 , σε
H NOTΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ
ΠΑΤΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ
Παραπληροφορεί ια να
| καλύψει τν wτέρησή
| της η Δημοτική Αρχή
σχέση με την αντίστοιχη Περσνη
neplodo.
ΣΕΛ. 6
Ώρα εθνικής
συστράτευσης
Του Κ.rάτσιου
Ο χαρακτηρισμός των γεγονότων
Που συμβαίνουν σήμερα στα συνοpa pas us ußpidncn aneian. n
<υβριδική επiθεση: δυσκολεύουν
τον ελληνικο λαο να αντιληφθει τι
ακριβως συμβαίνε.
H EAMada dexetai pla evbela entaeση στην εaνική της ανεξαρτησlα και
Πa μια ακό μα Προσποθεια naραπληρο99enonς κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή η
EVotnta Noitiv Nea havweva. pe
avakolvwan nou estbuar metna tny
αnoφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ για το νέο
&ayuviopo yia in daxdpian tng AupapAdanng.
omς onμεμίνε, Προτού καν ολοκληρω|θει η συνεδρίαση τφυ ΔΣ της ΔΕΥΑ, η
|Δημοτική Αρχη έonευσε να
Yıa n anaev 8kaluan tng nou agopo
| mν nολιακή αnoφαση nou πήpe στην
| φχή κιολας mς anτείας της , να ακυρωae tvav
paxpuvan tng anolnkapevng
oπnς nοu napaγεται στις εγκαταστάσεις
του Βιολογικού καθαρσμού mς aεpnang.
- navnyupla
Υπογράφηκε η ΚIΑ γα την Κονοφελή |
,ωρμο δαγωνισμό για την αnoAupatonaστην εδαφική της ακεραότητα και
αυτό Που βινουμε τpα στον Εβρο
Eναι Πθανότατα η Πρτη φάση της
επίθεσης αυτης.
1.578 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
EEA. 4
EEA. 10
EA 16