Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) EATA
Οι πελάτες κοπάνε
μόνο πς πιμές
Κριτήριο γα Τους καταναλωτές
στην αγορά κρέατος είναι η τιμή
και όχι η ποιότητα. Τα μικρά κρεοπωλεία δέχονται σχυρές πι σεις, δείχνει έρευνα του -ΣΕ..
Αντιδράσεις
ιατό ασφαλιστικό Σφύριξε ( επιτέλους)
ο Προαστιακός,
στη Δυτική Αχαία
Αντιδράσεις από τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας για την ψήφιση
του νέου ασφαλιστικού νόμου . ο
ΕΕΣΠ μιλα για πλήγμα στην μ
κρή και μεσοία επιχείρηση.
-Αγρότική Ανάπτυξη, σελ 19
ATO AIS
Zel 6
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
- onuaiveI courter
www.symboulos.gr
Αγ. Ανδρέου 125
Tnà. 2610 226644
e-mail: [email protected]
Τιμή Φύλου: 1,00 E
Περίοδοs Αρ. Φυλου 1148
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020
επικ ειρή σευν
Φράγμα Πείρου
Ψήφισμα
για φορέα
> Αυστηρή τήρηση οδηγιν των ειδικν και ατομική ευθύνη, η απάντηση
Πιο επικίνδυν0s
από τον κορωνοϊό είναι ο πανικο-ιός
Υπέρ της σύστασης διαδημοτικού
φορέα του Φράγματος ΠείρουΠαράπειρου με τη συμμετοχή της
Περιφέρειας τάχθηκε η Πλειοψη .
φία των Παρατάξεων του Δημοτι κού Συμβουλίου της Πάτρας στην
Προχθεσινή συνεδρίασn , napa τo
γεγονός ότι η δημοτική Αρχή ει σηγήθηκε κφατικό φορέα .
Τα 31 (μέχφι χθες)
έφτασαν τα ατιβε
βαιωμένα κρούσματα
κορωνοϊού στην Ελ.
λάδα, εκ των οποίων
τα 23 στη Δυτική
Ελλάδα . Ένα παραμένει σε βαριά αλλά
ελεγχόμενη κατάσταση εν άλλα δύο
παρουσιάζουν έντονα
συμπτματα και
παρακολουθούνται .
Ηπιότερα συμπ
ματα εμφανίζουν οι
υπόλοιποι .
Η ετίναξη του αριθμού των κρουσμάτων του
κορωνοϊού SARS-COV-2, Πou naρaτηρήθηκε
χθες με επίκεντρο την Περιοχή της Δυτικής
Ελλάδος , από τους συμμετέχοντες σε θρη
σκευτική εκδρομή στο Σινά , δημιουργεί να
δεδομένα στα μέτρα προστασίας του Πληθυ
σμού και αnoφurής της μαζκής εξάπλωσης
του , στη χρα μας Θεωρείται αναμενόμενο
από τους ειδικούς να έχουμε αύξση των
κρουσμάτων και με αυτήν την Προοπική εξε
τάζονται διάφορα σενάρια στις αλλεπάλληλες
συσκέψεις αρμόδιων φορέων . Σε κάθε Περi πωση από όλους επσημαίνεται η αξία της
ατομικής ευθύνης του κάθε Πολίτη σε θέματα
υγεινής και προφύλαξης και , κυρίως , n aνaYKη να αποφευκθεί ο Πανικός στην καθημερ
νή συμπεριφορά όλων μας .
Σελ. 5
Ε.Ε.: Νόμος
για το κλίμα
Η Ευρωπαϊκή Επτροπή υπέβαλε Πρόταση για να κατοχυρωθεί
με νόμο η Πολιτική δέσμευση
της ΕΕ για κλιματική ουδετερόtnta wç to 2050.
Zel. 15
Ρεπορτάζ σελ. 3, -Απόψεις, σελ . &
Τι να προσέχουν οι πολίτες σελ 2
eplopolis
ENAFTEAMATIKOI
EONAIEMOE
Καρναβάλι: Χάθηκαν 25 εκ. ευρ
webster
Στα 25 εκ. ευρ αnoτιμνται οι απλειες στην τΟπική αγορά
εξαιτίας της ακύρωσης των καρναβαλικν εκδηλσεων . Το
Επιμελητήριο Αχαΐας έχει ζητήσει τη σύνταξη μελέης Προκειμένου να αιτηθεί τις ανάλογες ενισχύσεις . Ο Σ.Ε. με έρευνά του
καταγράφει της απόψεις Παραγόντων του εμπορικού , ξενοδο χειακού κλάδου καθς και των καταστημάτων αναψυχής , σε
μια Προσπάθεια χαρτογράφησης της επόμενης ημέρας.
Αφιέρωμα σελ. 11-14
*your web specialists
O thewebster.gr
Ο Τζαφέρη 16, Γκάζι, Αθήνα
Ω Φύλοποί μενος 43, Πάτρα
O +30 6933 350 605
www.aplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ.: 2610 315478
Σύμβουλos
www.symboulos.gr
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων
Online