Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
μέχρ θανότου γp
Παρασκευή
(ΙΝΙ λεύοερο/
την no
oou."
Μαρτίου
Αριθ. φύλλου: 5965
Τιμή φύλ : 0,50
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Λάζαρος Μαλούτας
Ολοκληρωμένη πρόταση
του Δήμου Κοζάνης για την
απολιγνιτοποίηση στα μέσα Μαρτίου
Σελίδα "
Εισόδημα μέσου νοικοκυρ1ού
Νέο πρόγραμμα
Κοινωφελούς εργασίας
για 36.500 ανέργους
Εξαντλείται
Σελίδα 15
στις 19 ημέρες
Ts εnmσειs nou έχει Προκαλέσει
η 10ετήs οικονομική κρίση
στα ελληνικά νοικοκυριά καταγράφει
Εγκατάσταση μελισσοσμηνν
στο δάσος ακακίας
του Λιγνιτικού Κέντρου
Δυτικής Μακεδονίας
Εως 31 Μορτίου οι οιτήσες
έρευνα του IΜΕ ΓΣΕΒEΕ
Σελίδα 12
Τμήμα Ποιοτικού &
Φυτούγειονομικού
Ελέγχου της Διεύθυν
| σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Κοζάνης:
Εμφάνιση του
επιβλαβούς οργανισμού Tomato
Brown Rugose
Fruit Virus – ToBRFV ( Ιός της κα
στανής
ρυτίδωσης των
καρπν της τομά
τας) στην Ελλάδα
Κυπέλλο ΕΠΣ Κοζάνης
Στον Τελικό ο Εορδαϊκός
Σελίδα 7,
IpooMI a&
ΛΙΟ ΨΕΙΣ
με τον Μακεδονικό
Σελίδα 24
Ισχυρό πλήγμα
κατά της Τουρκίας. .
EAE KOZANKE
Η κυβέρνηση Μητοοτάκη στον Εβρο αντέστρεψε το αρνητικό
Ι κλίμα nou είχε δημουργήσει σε βάρος της η ανεπαρκής διαχεί
| ριση του προσφυγικού μεταναστευτικού , ιδίως μετά τα θλιβερά
γεγονότα στα νησιά το
Οι αντιδράσεις στην απόφαση της Αγκυρας να διοχετεύσει
| τους μετανάστες πρόσφυγες (στην πλειοψηφία τους μετανά |
Ιστες nou nαριστάνουν τους πρόoφυγες) στην Ε.Ε. μέσω Ελλ |
| δος ήταν ακαραίες και ιδιαίτερα εmτυχείς . .
Η Ελάδα μέσα σε λίγες ρες κατάφερε να "οφpαγίσε" τα σύ| νορα στον Εβρο , κινητοrοντας ισχυρές αστυνομικές και
| στρατιωτικές δυνάμεις , Την ίδια στημή περιόρισε δραστοκά και
|τις αφίξεις στα νησιά. Η συνδρομή των τοπκν κονωνιν και
|η θετική ανταπόκpιση της πλειοψηφίος της ελληνικής κοινωνίας |
ήταν και raρομένει σημαντική,
ACCAME
βορείου Αιγαίου.
συνέχεια στη σελίδα 4/
Σελίδα &
KNAIKOZ EO EATA