Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
α Καλή Αρχήν για νεολαα
και βιοτικό επίπεδο στη
Σπάρτη οελ.
ΕΣΠΕΠ
α0 αθλητισμός αντίδοτο
στη σχολική βίαω > σελ.10
Κύπελλο Λακωνίας
Πήραν προβάδισμα Πρόκρισης
Αστέρας & Σπάρτη >σελ15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 Ετος 24| Αριθμός 58421 Τιμή φύλλου 0,50
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 • [email protected]• www.lakonikos.gr
Εκτός ΠΔΕ όλα τα
βαλτωμένα ω έργα
στην Πελοπόννησο
Πρωτοποριακό συνέδριο από 20 έως 22 Μαρτίου
Η Ψυχοσωματική Ιατρική
σε Σπάρτη και Βαμβακού
Απεντάχθηκαν όλα τα έργα
στην Περιφέρεια Πελοηonσου nou είχαν ενταθεί στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Enενδύσεων (ΠΔΕ) μέχρι το 2015
και από τότε δεν υπήρξε καμία
ουσιαστική ηρόοδος στην υλο noinon τους Στην no Πάνω
onόφση κατέληξε η ευρύτστη
σύσκεψη nou έγινε υnό τον
nεριφερειάόρχη Παναγιτη
Νίκα την Τετάρτη (43) στην
Τρίπολη, με τη συμμετοχή των
Πέντε χωρικν αντιηεριφερει αρχν και των διευθυντν
Τεχνικν Εργων . Στη σύσκεψη εξετόστηκαν, εκτός onό
τα έργα του ΠΔΕ και αυτά των
ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόρου, αλλά και όσα χρηματοδοτούνται από ίδιους nόρους
Anό τα χρήματα nou θα
εξοικονομηθούν μετά τις
oπεντάξεις θα ηροταθούν νέα
έργα σε κάθε νομόν , σημείωσε
ο n. Νίκος ηροσθέτοντας naράλληλα ότι διαπι - στθηκε
Πως σε όλες τις ΠΕ υπάρχουν
κnoρκαρισμένα- για μελέτες
συνολικά περί τα 32.000.000
ευρ , αλλά αυτές Παρουσιά
ζουν μικρή Πρόοδο, Η συγκε
κριμένη ενότητα εξετάζεται εξ
αρχής , τόνισε ο περιφερειάρ χης anοκαλύπτοντας ότιn Πe .
ριφερειακή Ενότητα nou
Παρουσίασε την καλύτερη ει κόνα όσον αφορά το ΠΔΕ είναι
η Αργολίδα , καθς έχει
αnopρoφήσει το σύνολο του
Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων .
Ένα ηρωτοποριακό ιατρικό ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία ηρoηγούμενων διαδοχικν στην Πόλη της Σπάρτης και στη
συνέδριο για το νέα δεδομένα , Έρευνας της Αληλεπίδρασης Πανελληνίων Συνεδρίων και Βαμβακού .
την ανάδειξη και τις καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές και σημάτων (Δ.Ε.ΕΑΛ.ΨΥ.ΣΩΝ) επέκταση των εκπαιδευτικν Πραγματοποιηθούν στο αμφιιατρικές Παρεμβάσεις στην ολ- με τη συνεργοσία του Δήμου και ενημερωτικν στόχων της θέατρο του Πονεπιστημίου Πe
ληλεπίδροση Ψυχικν και Σπάρτης και υπό την αιγίδα Δ.Ε.Ε.ΑΛΨΥΣΩΝ , σε συνερ- λοποήσου στη Σηάρτη, ολλά
σωματικν νοσημάτων , θα φιλοξενήσει η Σπάρτη από τις 20 της .
έως και τις 22 Μαρτίου.
Η πρωτοβουλία διοργάνωσης εξοιρετική επιτυχία τριν μένο επιστημονικό συνέδριο
Ψυχικν και Σωματικν Νο - τηρντας τις δεσμεύσεις για
Οι εργασίες του συνεδρίου θα
του Ιατρικού Συλλόγου Σπάρ - γασία και με άλλους επιστημο - και στο Δημοτικό Σχολείο
νικούς φορείς της χρας μας , Βαμβακούς , με ελεύθερη είΓια Πρτη φορά και μετά την διοργοννουν το συγκεκρι - σοδο για το ευρύ κοινό .
συνέχεια σελ.9
Μία ακόμα απόπειρα εξαπάτησης σε διάστημα λίγων ημερν
α Αλωνίζουν% οι απατενες
του τηλεφνου στη Σπάρτη
Τρομοκράτησαν ηλικιωμένη ζητντας 30.000 ευρ
Τελειωμό δεν έχουν οι απonε
ρες τηλεφωνικής εξαηάτησης
ανυποψίοστων nολιτν aπό εn .
τήδειους το τελευταίο χρονικό
διάστημα στη Σηάρτη , Eίναι Πρό σφατο το συμβάν του Περασμέ νου ΣαβΒάτου (29/2), όταν
άγνωστη γυναίκο κάλεσε σε
οικία, ισχυριζόμενη στην κοπέλα
nou andvτmσε στο τηλέφωνο, ότι
ημητέρα της είχε σπόσει το Πόδι
της και Βρίσκεται στο Νοσοκοκλήση .
Σύμφωνα με ηληροφορίες του
Λακωνικού Τύπου , το νέο πe ριστατικό , nou οφείλει να ηροΒληματίσει και να κινητοnοήσει
τις αρμόδιες αρχές, σημειθηκε
περίπου στις 1030 το πρωί της
κάλεσε στο σnίn 85xρονης καιΠροσηοιούμενη την κόρη της
ισχυρίστηκε στην ηλικιωμένη ,
μέσα σε λυγμούς όι διεκομίσθη
μείο Σπάρτης , Το τηλεφνημα ρωμένη, οφού γνριζε ονόματα από το σπίτι Όπως anοδείχθηκε σε νοσοκομείο , ευρισκόμενη σε
hταν σύντομο και η δράστιδα και όι το πρόσωηο nou unοδύ- και σε αυτήν την nερίπτωση ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση .
συνέκεια σελ8
Απανωτές
Πέμπτης (5/3).Αγνωστη γυνοίκα | επισημάνσεις
για δυσμενή
περιβαλλοντικά
φαινόμενα και
στην περιοχή μας
φαίνεται Πως ήταν καλά ενημε - θηκε αnouσίαζε εκείνητη στιγμή επρόκειτο γιο κακόΒουλη
του Εμμ. Δημητpακόηουλου
> oed. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα