Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
anatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
MAPTIOY 2020
Ετος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Αpιθμός φλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗA ΚΟΖΥΡΗ
18.767
Σελίδα 27
Ραντεβού μετην ιστορία
έχει το Σάββατο ο0Φ
Κρίνεται οτίλος του αρωταθλητή
στην Α κατηγορία ΕΠΣΛασθίου
-Σελίδα
ΛαογραφικοΜουσείο Αγίου Νικόλάου ,
ένας θησαυρός γιαΤην τΟΠΙκή μας Παράδοση
EENIda 25
. Στις 14 Μαρτίου
θα υποδεχθεί
ο Άγιος Νικόλαος
την Ολυμπιακή Φλόγα
Κορονοίός Η επιδημία του φόβου
είναι χειρότερη από την Πραγματική
Zel. 3
. θα γίνει πρόσληψη
υδρονομέων
οι πολίτες πρέπει να τηρούν τα προλητικά μέτα
ρουμε και είvαι δεκάδες να
Στη διάρκεια της ούσκε , μην πω εκατοντάδες φορός χρες με λιγοστά κρού.
κ. Τοιόρδα
Το Ιoραήλ ήταν από τις
Pεπορτά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΛΚΗΣ μme έννε εκτίμηση της κα - nαpaπavω από τα 96000 οματα στα οnoίa δεν υIeAiba 5
Οπως σε όλες τις επ - τάστασης και των μέτρων κρούσματο, ανέφερε
δημίες , η εmδημία του φ nou έχουν ληθεί Eπίσης
Βου είναι η χειρότερη από τονίστηκε ανάγκη να ε - η δυνατότητα καταγραφής αυτή επέστρεψε από το Ισ
την πραγματική επιδημία. πισημανθεί με κάθε τρόπο εξαρτάται από τη δυνατό - ρaή στις 27 Φεβρουαρίου
Με τη φράση αυτή ξεκί . και σε όλους τους χρους . τητα ανίχνευσης κάθε χ 2020 , όταν το Ιopan δεν
νησε τη χθεσινή του ενη , πέpαν της αποφοσιστικό- ρας και γνωρίζονν οι επ - ήταν στον ορισμό κρούσμαμέρωση ο εκπρόσωnoς του τητος της πολιτείας να λε στήμονες με καλά δεδο - τος της Ευρπm .
Μnouργείου Υγείας , καθη τουργήσει προληπτικά η a . μένα , nόσο χαμηλή είναι η
γητής Λοψωξιολογίας Σω . τομική ευθύνη των πολιτν δυνατότητα ανίχνευσης και μική του ιού να ξεπερνά τα
ήρης Τοιόρδος , ανοφερό - να τηρούν τα μέτρα υγιει . καταγραφής ης νόσου σε σύνορα και κουβεντιάστηκε
μενος σε όσα συμβαίνουν νή .
στη χρα μας με αφορμή
τον κορονοί , συνστντας να συνεχιστεί η έγκαιρη
ψυχραμα . Παράλληλα a.
μέφερε πως το ούστημα Πολιτν όπως γίνεται από μική φόση Πολλαπλν εισα - μική αυτού του ιού ο οπoίος
υγείας θα κληθεί να αντι μετωπίσει έναν αυξημένο επίσης να εξεταστεί αν κα κόλουθο μετάδοσης στην ζει να μεταδίδεται εύκολα.
aριθμό ασθενν , όηως το noς περατέρω ενέργεες κοινότητα , η οπoίa φαίνεται δεν είναι mo θανατηφόρος .
κάνουμε κάθε χρόνο για τη χρειάζονται προκειμένου να είναι nεpoρισμένη , είπε δεν έχει δύο μεταλλάξεις
γρίπη Είναι μία γρίτη στη να tpopστεί η εξάπλωση
pυμπεριφορά της και στον
τρόπο nου θα συμπεριφερΒεί στην κοινότητα .
Επίσης ανακοίνωσε πως ΥΠοuργείου Υγείος προς εξαιρετικής ομάδας λοψω - τομα που έχουν ελαφρά
tις επάμενες εβδομάδες a ναμένουμε σημαντική αυΒηση του αριθμού των ne .
Ριπτσεων της νόσου στην
Πατρίδα μας , ότως και σε
Βλο τον κόσμο . Ξεκαθάρισε
ωστόσο nως τα καθ , υπερβολήν μέτρα πoυ ελήφθη σαν στις περιοχές της Η
λείας, Αχαίος και Ζακύνθου Τοιόρδος , στην Ευpτη 38 του κορωνοίού.
στις οποίες επέστρεψαν οι
Εκδρομείς έχουν στόχο να
καθυστερήσουν τη γρήγορη την Ιταλία να έχει ξεπερά
διασπορά της νόσου στις σει τα 3000 κρούσματα και
τοπικές κοινότητες
πήρχε μετάδοση της νόσου
Παράλληλα, εξήγησε πως στην κονότητα Η ομάδα
- Προχωρεί η κατασκευή
οκτ νέων παιδικν χαρν
στην Ιεράπετρα
-Aυτό δείχνει τη δυνα .
Σελ. 9
χρες της Αφρuκής και της εκτενς εχθές το βράδυ
και σήμερα. με συνοδέλ,
- Αυτή τη στιγμή , όλη η φους από το ευρωπαϊκό
και έγχυρη ενημέρωση των Ευρπη είναι σε μία επιδη - COC , σχετικά με τη δυνα Ο Πρωθυπουργός ζήτησε Ασίας
Σε ιδιωτική εταιρία
το Αεροδρόμιο Σητείας;
ZcA. 11
την πρτη στιγμή Ζήτησε γωγν της νόσου , με επa - μεταδίδεται εύκολα , συνεχί. Ζητούμε ίσες ευκαιρίες
ανάπτυξης τονίστηκε
στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σητείας
και δύο ποικιλίες η onoia
είναι πιο θανατηφόρα η μία
Όπωως εξήγησε ο καθ - από την άλληόπως ακού Εππλέον θα συνεχιστεί η Υmτής Λομοξιωλογίας χά - γεται το τελευταίο 24ωροενημερωτική καμπάνια του ρις την επαγρύπνηση της και μεταδίδεται και από ά
του ιού, όπως προβλέπεται
και στην πρόσφατη ΠΝΙ
Στην Πάτρα
τους Πολίτες προκειμένου ξιολόγων και παθολόγων σμπτωματολογία , Είναι
να τηρούν τα πpοληπτικά του Πανεπιστημιακού Γεv - σημαντικό να το κατανοκού Νοσοκομείου Πατρν ήσουμε αυτά μεταδίδεται
σε ομάδα εκδρομέων , nou από άτομα που έχουν ελ πραγματοnonoαν πρσκυ - φριά συμπτωματολογία .
οι Περιπτσεις με
Σύμφωνα με τα στοιχεία Σινά και στους Αγίους Το - φρά συμπτματα είναι nonοuς βρέθηκε η διασπορά λυάριθμες και πολλές φο
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 20
Zed. 12
μέτρα.
Η εξάπλωση
Του κορονοίού
νηματική εκδρομή στο Οpoς
πou nαρουσίασε χθες ο κ .
ATLANTIS
MegesonwAcio
ayo Mcvou
χρες εμφανίζουν σήμερα
περιστατικά της νόσου , με
Koopujuara
ANEEOYAHE
3 άλλες χάρες , τη Γερμανία
τη Γαλλία και την ίσπανία
να έχουν περισσότερα από
Σύσκεψη στο Μαξίμου
Η μέρα ξεκίνησε με σύ . 200 κρούσματα
Dκεψη στο Μαξίμου υπό
τον πρωθυηουργό Κυριάκο χρες του κόσμου έχουν
Μητοοτάκη με την napου . καταγραφεί 96.000 κρούpiα του Ynoupγoύ Υγείας οματα -Θέλω να τονίσω
Βασλη Κικλια, του Προ - ότι είναι πολύ περισσότερα
Εδρου του ΕΟΔΥ Πανa . τα κρούσματα , Τον αληθινό
γιτη Αρκουμανέα και του napονομαστή δεν τον ξ
Υπευθυνότητα σε
Σε περισούτερος από 80
enoKEvés
saraoKEVéS
AdaveiBos 1S- Aynos Ninddao
Coaioouv: 2841028964
HAioois Hóxer 35 ároua.
ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15- ΤΗΛ. 2410-25527

Τελευταία νέα από την εφημερίδα