Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 06.03.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-33046 13 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 24ο-Αρ Φύλλoυ: 6488
Ποιες είναι οι <καυτές > περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Πού βρίαχονται τα περισσότερα νεύδμητα ακίνητα προς πόληση
1ΟΒE : Η καταναλωτική εμπιστοσύνη δια μορφθηκε στο μέγιστο επίπεδο
Aryórepu a oyemyévo, quóhz
"pίζα πον η πλυνίηα
Διάγραμμα 7: Ενδεικτικές μετοβλητές της έρευνας καταναλωτν το επόμενο 12μηνο
Μείωση του ποσοστού των Ελλήνων που δηλνει ότι <έχει
χρεωθεί δείχνει έκθεση του ΙΟΒE , εν το το ποσοστό των
καταναλωτν που δηλνει ότι <μόλις τα βγάζει πέραν περιορίστηγε οριακά τον Φεβρουάριο στο 59% , εν παράλληλα
αυξήθηκε στο 14% (από 12%) το ποσοστό όσων αναφέρουν
ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους .
Τροπολογία για
το Ελληνικό
Χρηματιστήριο
Ενέργειας
NPOOEIH ANnOTAMIEYIHE
NPOBAEVEIE NA THN EEEAEH THE ANEPTIAI
18 artá Tnod
vapitu
EAappa
aotnen
Ehappa
eiwon
αμκτuηνη
NPOBAPRI FIA THN EAIH TON TIMON
NPOOEIH FIA MEIZONEI ATOPEI
yupil
TE OootEpeC
αύξηση με
Auydeper
Με τοπολογία που κατα-τέθηνε στο νομοσχέδιο <Στοατηγική αναπτυξιακή προ0πτική των ΟΤΑ , ρύθμιση
αρμοδιότητας
Οι καταναλωτές που δηλνουν ότι Υπουργεί ου Εσωτερικν και
adtnan uR
Beabutspo
egebov
Aινότερες.
Πηγή : 0ΒΕ
ζητημάτων
αποταμιεύουν λίγο ή πολύ, αποτελούν λες διατάξεις αποσαφηνίζονται θέματα οργάνωσης
Συγχωνεύονται
η ΔΟΥΓαλατσίου
με τη ΙΔ Αθηνν
εκ νέου το 17% του συνόλου, εν όσου
δηλνουν ότι
μεινονται από 9% στο 12%.
και λειτουργίας της εταιρείας
οηΛωνουν ότι κέχουν Υ0εωθεί. ληνικό, Χρηματιστήριο
θυγατρικν της , όπως η
Εκκαθάρισης
Συναλλαγν Χρηματιστηρίου
<έχουν χρεωθεί> Ενέργειας ΑΕ και των άμεσα
«Eraigeía
Ενέργειας ΑΒ .
Οπως αναφέρει το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργει
ας, η εταιρεία <Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργειας
ΑE συνεστήθη ως ιδιωτική
αννυμη εταιρεία και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας ,
δηλαδή , ενδεικτικά διαθέτει
αυτονομία σε θέματα λήψης
αποφάσεων ως προς την
άσκηση της δραστηριότητάς
της, σε οικονο μικό και διοικ
Νέο τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατν από την Ολυμπιακή
Ζυθοποιία
Η ΑΑΔΕ συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδίου
αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικν
Υπηρεσιν (ΔΟΥ) , με στόχο την αναβάθμιση
της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης και
με σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των
φορολογουμένων. Ειδικότερα, όπως ανα
κοινθηκε: Από 9.3.2020 συγχωνεύεται η ΔΟΥ
Γαλατσίου A-Β' τάξεως με τη ΔΟΥ ΙΔ Αθηνν
A-Β' τάξεως, με τη δεύτερη να μεταφέρεται
στην πρτη και να παραμένει η ΔΟΥ Γαλατσίου
ως Α-Β' τάξεως.
ητικό επίπε δο.
Με στόχο τη διαρκή Ζυθοποιία προχρη
βελτίωση των υπηρε
σιν χαι την παροχή ενός νέου, ξεχωριλύσεων που απαντούν στού
σε στη δημιουργία
Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβ
λέποντα στον ιδρυτικό τη5
νόμο και για τη θυγατρική
της <Εταιρεία Εκαθάρισης
Συναλλαγν Χρηματιστηρίου
Ενέργειας ΑBS.
τμήματος
άμεσα χαι πρακτικά Εξυπηρέτησης
καθημερινές
ανάγκες των πελατν
της, η Ολυμπιακή
Z DAYMTIAKH
Created by Universal Document Converter