Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέα απόπειρα για την επέκταση της Ιόνιας Οδού μέχρι Κακαβιά
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν
Ειδήσεων-Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5678 Παρασκευή 06.03.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Νέο πρόγραμμα
κοινωφελούς
εργασίας για
36.500 ανέργους
>>> TɛA.
>>> Tɛk.
Νέοι φόβοι για τον κοροναϊό βύθΆνοδο κατέγραψε το Χρηματιστήριο παρά
τις πιέσεις στις τράπεζες
ισαν τη Wall Street
Διμασονομνό Συμβοίλο:
ΕΠλήγμα ως 0,7% του ΑΕΠ
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης και ο υπο
UOός Εσυκρινν Ποναμοτης Θεοδeυκάκος υπέγραψον σήμερα την Κοινή
Υπουργικκή Απόφοση σχεπκά με τον αναμορφωμένο χύκλο του Ποογράμματος
Απασχόλησης Κοινοφeίiούς Χροχτήρα
για 36.500 άτομα σε Δήμους , Πεαφέρειες , Κέντρα Κανωνικής Πρόνοας Περφ
ερειν, Υπησε σίες Υπουργείων και
άλλων φορέων .
Ο βασικός σοπός του νέου Προγράμματος δμηνης διάρκει ας είνα η επανασύνδεση των μοχροχρόνιων ανέργων
και ευάλωτον ομάδων στην αγορά
eργοσίος , η αναβάθμιση τον δεξιοτήτων
των ονέργων, η κάυψη ων κοινωνικν
αναγον και η σύζευξη των ποραωγικν
ικαν οτήτων τον ανέgγων με τις ανάγκες
της τοτικής κοινωνίας
Το Πρόγρμμα , συνολικής δοπάνης 277
εκατ. ευρ περίπου, θα χρηματοδοτηθεί
ατό εθνικούς και ευρωποίκούς πόρους
και παράλληλα με την ατασχοληση που
θα προοφέρει, θα παρέχει υποχρεωτική
κατάρτιση χαι πιστοποίηση νέων δεξιοτήτων στους ωφελούμενους ως σημαντιχό
εγpόδιο για την περαιτέρω εξέυξή τους
στην αγορά εογασίας.
Ο υπουργός Βργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε
σχετικά:
<ΥΥπογράφουμε σήμερα το νέο και οναβαθμισμένο Ποόραμμα Απασχόλησης
Κοινοφελούς Χαρακτήρα 36.500 θέσεων
εστιάζοντας , πλέον; στους άνεργους
συνανθρπους μας με μεγολες αδυναμίες
εύρεσης εργασίας, τους οτοί ους και
eνισχύουμε με νέες δεξιότητες , στε να
αναζητήσουν με χαλύτερες αξισεις
στοθερές θέσεις εργασίας , μετά το πέρας
του προγράμματος .
ρύθμιση : Μερό τ0 ενδιαφέ
1,400
Πένια
2,800
ον για τις 24-48 δόσεις
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12,000
4,790
5,210
Από μακριά κοιτούν οι οφειλέτες
της εφορίας τη νέα πάγια ρύθμιση
για τα χρέη των 24-48 δόσεων.
οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στη
ρύθμιση των 12 δόσεων μετά την 1η
Νοεμβρίου 2019 και μεταπή δησαν
τρα στη νέα ρύθμιση για να
χερδίσουν διπλάσιο αριθμό δόσεων.
10,000
-3 22
10,640
8,000
Στοχεύουμε με υπεύθυνο και οργονωμένο
σχέδιο και χυρίως οποτελεσματικές δρ
σεις , στην ουσιαστική ενίσχυση της
oστασχόλησης εν η βελτίωση του προ
γράμματος χανωφελούς εgγασίας και η
αναβάθμιση και τον πόλουπων ενερ ηυχκν προγραμμάτων μείωσης της ανε
ργίας αποτελεί την αιχμή της πολιτικής
-2 530
3,890
7,530
6,000
1 030
16,840
2,620
Την πρτη εβδομάδα λειτουργίας
της ηλεκτρονκής πλατφόρμας της
Ανεξάρτητης Aργής Δημοσίων Εσό.
δων ( ΑAΔΕ) περίπου 27.000 φορολογούμενοι υπέβαλαν αίτηση για να
υπαχθούν στη ρύθμιση. Από αυτούς
22.500 είναι φυσικά πρόσωπα και
4.500 είναι επιχειρήσεις
13 710
4,000
3,490
7,840
Πολλοί οφειλέτες μπαίνουν στην
πλατφόρμα , βλέπουν πόσα χρυστούν και το ποσό της μηνιαίας
δόσης που
σύστημα , αλλά δεν πατούν ακόμα το
Μουμπί της υποβολής για να ενταχθούν στη ρύθμιση.
2,000
5,690
2 040
2.ROA
τους υπολογίζει το
Δεδομένη θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονο μικό
Συμβούλιο τη ζημιά στη φετινή ανάπτυξη από το
ξέσπασμα της επιδημίας . Πς η μείωση του παγιό
σμιου ΑΕΠ επηρεάζει την Ελλάδα . Η επίπτωση στα
δημοσιονο μικά και ο κίνδυνος ντόμινο.
Ο υπουργός Εσυτερνν . Παναμτης
Θεοδωρικόκος δηλωσε σχετκά
βελπωμένο Ποογραμμα
Ατασχολησης Κοινωμεους Χοροχηήρα
συμβάλλει πολύ θετικά στην παροχή
υτηρεαιν από την πλευρά της Ταπιχής
Αυτοδιοίχησης προς τους πολίτες.
Στην πάγια ρύθμιση μπορούν να
εντοχθούν όσοι φορολογούμενο
είχαν αρρύθμιστες οφειλές την 1η
Νοεμβρίου 2019 , αλλά και όσοι
έχουν εντάξει τα χρέη τους στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων από τις 2
Νοεμβρίου 2019 έως και 25 Φεβρο ναρίου 2020 και θέλουν να μεταπηδήσουν στις 24-48 δόσεις
Στην Ανεξάρτητη Αοχή Δημοσίων
Εσόδων (AΑΔΕ) περιμένουν ότι
όσο περνούν οι μέρες θα αυξάνεται
χαι ο αριθμός των οφείλετν που θα
απολουθήσουν τη νέα πάγια ούθμι
ση για να εξοφλήσουν τις οφελές
τους καυ να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είστραξης.,
Με το Πρόγραμμα αυτό βρίσουν θέσεις
εργασίας πάνω ατό 36.000 άνεργοι
συμτολίτες μας, ο ατοίοι ταυτόχρονα με
την εργασία τους ποίρνουν σύγγρονη και
ουσιαστική κατάρτπση σε μια σειρά
τομείς , πιστοτοιείται η ικανότητα και τα
εφόδια που αποχτοίν στη διάρκεια του
εταγγελμαικού βίου τους στην Τοτική
Αυτοδιοίκηση . Αποκτούν έτσι τη δυνατότητα να ενταχθούν στη συνέχεια κανονικά
στην ογορά eογασίας . Πρόκειται επομέ νως για ένα Πρόγραμμα που προσμρει
δουλειά και προοπτική σε ανέργους
συμπολίτες μας και ποιοτικότερες και
ατοτελεσμαικότερες υπηρεσίες στους
Δήμους και στις Περιφέρειες, προς άρελος του κοινωνικού συνόλου.
Φρένο στον ουθμό ανά πτυξης της ελληνικής οικονομίας βάζει ο κορωνοϊός,
με το Ελληνικό Δημοσιονο - αρχικής του πρόβλεψης για
μικό Συμβούλιο (ΕΑΣ) να
εκτιμά πως οι επιπτσεις φέτος).
στο ΑΕΙ το 2020 θα μπορούσαν να είναι από 0,3 έως
και 0,7 μονάδες (έναντι της
Η πάγια ρύθμιση
ρυθμίζουν σε έως 24 δόσεις τις τα τινές οφειλές τους από ΦΠΑ , φόρο
εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ τις οποίες
είναν αφήσει αρούθμιστες
Οι κατασχέσεις
Άλλωστε αυτή τη στιγμή πάνω από
1,2 εκατ. οφειλέτες είναι ανοιχτοί σε
κατασχέσεις και το χέρι της Εφορίας αργά ή γρήγορα θα φθάσει
στους τραπεζικούς λογαριασμούς
τους και τα υπόλοιπα περιουσιακά
τους στοιχεία .
περισσότεροι
οφειλέτες
επέκταση με Qυθμό 2,54%
Την ίδια στιγμή , υπάρχουν και οι
Created by Universal Document Converter