Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
HMEPHDA ANEEAPTHTH NEPIDEPEIAKH EOHMEPA - ETOE UPYIHE 1886
Ιδιτης για 5 χρόνια στον Πείρο
HAHNOTOH APKH
NANYPZ A TO
AOPEAN MEPO
AAMAROPTA ANDCE
ITOVE ENENAYTE
O-FOayoougtouMoou
οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΓEΜΕΤΡΙΚΗ ΕΕΑΡΤΗ ΚΡΟΥΕΜΑΤΝ
TIE ENOMENEI HMEPEI IE
NATPA, AXATA, HAEIA
ΑPΡΤΗΣΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΟAΟΙ
0ι ΣΥΝΕΠΙΒΑTEΙ ΤΟΥ 66XΡΟΝΟΥ
KATAKOPYOH
ΕΤΑΣΗ ΤHΝ
ΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
THE MATPAI, ENA
ΝΕΚΡηΕ Η ΑΜΑΛΙΑΔΑ
HEKKAHIIA AEN
ANABENPEI TO
RPOPPAMMA THI,
ΑΛΛΑ ΠΙΕΖΕΤΑΙ
FIA NPOLAPMOTEI
OI NATPINOI
ENIAEFOYN
APOMHBEIEI KATA
MAPATTEAIA,
YWHAH ZHTHEH
ITA KABAPIETIKA
APTIA OPTANDEH
KAI TAEH
ETO NTNN, LOKIMADIA
FIA TON
AΠΟ ΑΝΔΡEA
HEOHMEPIA
ANOXH ITA
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,
ΑΝAΒΟΛΕΙ ΕΤΑ
ΓΠEA, ΠΑΓα
ΠΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
DA ID.
KJABPYTINH AYPA LaP > 15-10
Eιοιμοσίες
κόντρα στον
xopovoió
Τουρκικά όπλα
στον Εβρο αλλά
και ντιλ με Πούτιν
ana ie n Apapa.