Πρωτοσέλιδο Ημερήσιος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
META TIE
HITTE
ΣΕΣΡΙΑ
KAI EBPO
Εέφυγε τελείως ο Ερντογάν!
Στένα υποβρύχα στο 1όνιο μεταζύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου
OCITIETIKA
ΑΙΣΑΡΟΣ Ηποκε
ONAMO
UIcudFTANETA
BITTE APTOETOAIOY
26710-21616 - OAS 26710-24274
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
KEAHKE: Ta
moralkmpane
Καθημερινή εφημερίδα Κεφαλονιά και ιθάκηs
rpaoς στην κυπλοφορία
www.kefalonlanmantata.gr Emal: ket-newsotenet.gr
ΚΟΔ. 3578
XPONOE 29 AP. 7250
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
SEKAPANTINA AWAA, HAEA, ZAKYNOOZ
ΤΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2Ε
EKTINAEH
ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟ1ΟΥ Ε
ΑΕΡVEKΑ ΟΔΠΩΡΑ
ΣΤΑΜΟΥΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
. ΚΡΣΑΤΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
• TYPOKOMIKA MPOIONTA
• KPEATA-AAMANTIKA
. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΗΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Τηλ.: 26740-61052
TYPOKOMEIO
TnA.: 26740-61950
Levante Ferries.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗΦ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ ν ΙΘΑΚΗ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
KYAAHNH 262309200 - MATPA C 2610240000 - 1GAKH C 2674033453- mOPOE KEGAAONIAE C 2674072450- LAMH KEOMONIAE 2674022003
HAeiakn MEPEMETIA
μελισσο κόμία
Στεφανόπουλos
Κποσκευές . Εποκευές + Συντρήσεις
Περιποιήσεις Κήπων
- ερqοσκετές + Ιέργκολες-Παιματα
-ΙοχοτοίαΠλακάαΣοφαντίσματα ΑΡΤΟΠΟΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Ελαοχρυματιιοί τ 6976-711679
O nAnon nopoguobuv
HEALDaoounvuv
egebon
PUOIKAC yOvionoinanc
In 26210 25290 Kv 4947 78035
www.kefalinongefseis.gr
αινείαs
ÉKTITWON
Moviba ppovribas
Hilwuuivuv
Gρονιδμ αομό στην Τrί πα
PREMIER
ΕΟ. Πατρν-Πiργou 27052 Βάρδα Ηλείας (Είκοσι λεπτά από Το λιμάν Της Κυλλήνης)
TrA: 26230 71589 - 26230 73120 e-mal: [email protected] www.enlas.gr fb: @enias.gr
30 MATI 2, KAPOI 2,16, MIKPA DEPI-OAPMAKBA 2, XAT-TPIK 4, XPHMATIETHPIO 4, H-SPORT 14, NEPINTEPO 17, MIKPEZ AITENEZ 19-40, BLOGGER21
VIVIL000