Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

15oC, 20:00

14oC - Υγρασία 75%-97% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:05 - Δύση ηλίου: 18:38

€0.80

ÌåñéêÞ åãêõìïóýíç

Δεν είναι σωστό να παίζει κανείς με την ανησυχία και τον φόβο των άλλων. Όμως επειδή αυτή η συναισθηματική κατάσταση ορθώνεται συνήθως απέναντι στο άγνωστο, το αντίδοτό της παραμένει η
γνώση και ο έλεγχος του πράγματος. Η φοβική κατασκευή προς άγραν εντυπώσεων στην περίπτωση του κρουαζιεροπλοίου, υπήρξε από τις συνηθισμένες, δημοσιογραφικές λαθροχειρίες. Τα κενά στην πληροφορία τα γέμισε η αναγωγή, όπως και ο μύθος παρεμβάλλεται στην ιστορία και
την προσαρμόζει στις προσδοκίες του ιστοριογράφου. Πυροδότησε την αντίδραση, «μήπως θάταν καλύτερα να μην έλθει εδώ, καλού, κακού»;
Προσέγγιση που απαιτεί απόλυτες διαβεβαιώσεις για την αποτροπή της διασποράς της ίωσης και όποιου άλλου δεινού, που αλίμονο κανείς ποτέ δε θα μπορέσει να παράσχει. Οι πραγματικές προφυλάξεις και οι σχεδιασμοί αποσκοπούν σε ποσοστιαία και σχετικά αποτελέσματα. 3>>

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5075

Ο «ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ» ΕΛΕΓΞΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΙ ΕΔΩΣΕ ΤΟ «STA BENE»

Ç äñáìáôéêÞ ðëïêÞ ôïõ ... MSC Opera

Ðéï åêäçëùôéêïß
ïé åðéöõëáêôéêïß
óôá sosial media,
ïé Üëëïé, áôÜñá÷ïé!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Το όνομα του πλοίου,
MSC Opera, (προ)καλεί σε σκέψεις
από τους τίτλους των λυρικών έργων
του Σαίξπηρ. Ιδιαιτέρως για τα όσα
προηγήθηκαν του κερκυραϊκού χθες
ελλιμενισμού του. Από κωμωδία των
παρεξηγήσεων (1594) θα μπορούσε
να σχολιασθεί και ως Πολύ Κακό
για το Τίποτα (1598). Οι άνθρωποι
του τουρισμού φοβήθηκαν πως μια
αρνητική αντίδραση της Κέρκυρας
θα μετατρέψει την οικονομία της σε
Όνειρο Θερινής Νυκτός (1605) για
να κατηγορηθούν από εκείνους, που
δεν είδαν με καλό μάτι τον ελλιμενισμό, ότι συμπεριφέρονται τυφλωμένοι όπως ο Έμπορος της Βενετίας
(1594). Η συνέχεια, ούτως ή άλλως,
επί της οθόνης, ελπίζεται όχι ως
Τρικυμία (1611).

Áðßóôåõôá
ðñÜãìáôá
óõìâáßíïõí
óôïí ¸âñï >
6

Σελίδες 4&8,9>>

Óôá 31 ôá êñïýóìáôá
êïñùíïúïý óôçí
ÅëëÜäá ìåôÜ ôá 21
óôçí ÐÜôñá >>

×ÁÍÔÌÐÏË

Óôï ÷Ýñé ôïõ Öáßáêá ç
ðáñáìïíÞ óôçí êáôçãïñßá 13>>>

«Ïéêïãåíåéáêü» camp
óôç Èåóóáëïíßêç

15>>

5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα