Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TONAS
NA MAMKO AA
toppia
Κυριακή
Mapricu
KAOHMEPINH
E O HMEPIAA
EO OPAKHE
12:00
17:00
IIEMITTH 5 MAPTIOY DD- Ap. quiiau 825- Etıç JTo, 0,50 EIPA -1 MAKEAONIAI 4 RIM ELNBH O SIOIIT
http://www.agonas.gr e-mail:agonasxanzmailcom - TEKTIKÓ ikog sng EIHEE KRA. KATA 1858
Περισσότερα από 900.000 ευρ αφελείτα
η κοινωνία της Εάνθης με έργα που
ο Δήμος Εάνθης ενέταξε στο φιλόδημος P
Η πρωτότυπη παράσταση Το πιο Υλυκό
Ψωμί" έρχεται στο θέατρο Ανατολικά Του
Νέστου! Μία νέα παράσταση από τον Μ.
κρό Βορρά, βασισμένη σε ένα Κεφαλλονίτι κο παραμύθι.
Δύο παραστάσεις, στις 12 το πρωί και
στις 5 τοαπόγευμαl
Μετά την ποβολή μελέ
της στις 31 Δrκrμβi 2019
επό τον Δήμο Ξάνθης στο
Υπουγείο Αγροτικής Ανά
ZEAIAA S
ΡιλόΔημος
ΠΑΛΛΑΙΚΗ
AHMOC
Karoguzioe Abéonorew eον συντροφιά τον Δήμου
Bévins, zgočnokoyvopos
150.109,19 ei, pe y vnoTengý rou Yaoveyoi . M.
Bogidn, o Auog Eüveng
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Γράφει ο Στάιος Αρσενίο
tou Ynovgyeioe yu y
fvrety toe feyou oto xpóΤουμμα Φλδημος 1.
λλαίχή χα
gcaetjoiterai xinona xIvroπoίηση που πtριλαμβάνει τοΜε τον όρο
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
SEALAA 3
Tivoko tov kaod.
Ο Δήμαρχος Εάνθης ευχαριστεί
τους χιλιάδες των επισκεπτν
και όλους τους Ξανθιτες
Σαν αυτή που ζούμε αντιμε τωπίζονεας την αούμμετοη
απειλή του πρoσηημαούμετα ναστευτιχού κύματος που ποοχά εσε η τουgκική
www.agonas.gr| Toonrycvda or ivav crejouzto norpo pe my zκαθε μερ .
ολη μερα
tpίδα μας
XEAIAAS
ΤΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
1095 μέρες
δεν κουδουνίζει
υηλέφωνο..
Ο Δήμαρrος Εάνθης
Mcrvahnc TodnsAnc suxO
ριστεί Φερμο τους xιnι
δεκαnενθημερες εκδηλ
σεις των eρακικν ΜΜο
wpαφικω foρτων. ΕονKapvoponi 2020, nou
έδειξαν με τον καλύτερο
τρόηο τn δυναμική του
peyahütepou BEouou otn
BópeKI EAnoa KoI oE ona
XEALAA 6
το Βanκόνι
ZEAIAA 3
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
purenrg
ATLAS FILTRI
U instapure
Energy & Electronic Support
SINCE
9 Μηρωκούμη 32
Ιάνθη , τ.κ. 671 00
Doulton.
AQUAPHOR
Φωτοβολιαικά Συστήματο
water filtera
S [email protected]
Συστήματα Ασφολείas/
Αυτοματισμοί
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
3 25410 78597
Τεχνική υπoστήριξη
O www.purenrg.gr
ΜIX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΞΑΝΘΗ 2541106020

Τελευταία νέα από την εφημερίδα