Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ZAI AOTA ZAPTAN
Με αλλαγές ο ΠΑΣ Γιάννενα
κόντρα στην Κασσιόπη
IEL 15
NEOIAISNEZ
Πέμπτη 5
Μαρτίου 2020
Αρ. Φύλλου 6536
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΜΗΠΕΠΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 1077466 | fax: 26510 37880 | e-mail: info @neoiagones.gr | www.neo iago nes.gr
Speiç APETHMAAMMH
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΡΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΘΟΜΑ ΜΠΕΙΚΑ
Νέα έργα Πολιτισμού και
Υποδομν
Νεα έργα πoυ αφορούν Πολιτιστ κα μνημεία, τη λειτουργία των
ΤΟEB και αλλες υποδομές σε
Δημους , Πρόκειται να υλοnornσει
μέσω Προγραμματικν Συμβάσεων η Περιφέρεια Hnείρου , μετα τις
αnoφάσεις nou ελαβε στη συνεδρίαση της η Επτpοnn Περιβάλλοντος , Χωρικου Σκεδιασμου και
Avanusng.
uλόλεμοςι για το ιμολόγιο
των απορριμμάτων
EEA. 3
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΠΟ-ΑΜΒΡΑΚΙΑ
Στο ΣτΕ προσφεύγει
το υπουργείο Υποδομν
Το δρομο του ΣτΕ δα ακολουθησε
για nρωτη φορά μετά αno χρον .
κα το υnouργεlo Υπoδαμν και
Μεταφορν για να λσει τον Υoρδιο δεσμο του διαγωνισμού για την
epyolabla-axouna
Apßpaxla.
oπς αναφέρεται σε non paper n
aπoφαση της ΑΕΠΠ δεν δικανει
tny GD Infrastrutture Katds n
ΑΕΠΠ εξιτασε δοο διαφορετικά
znτήματα.
του ΆκτιοEEA. 5
Προληπτικοί ψακασμοί
στους χρους του ΠΕΑΚΙ
Ακολουθντας το συνολικο Πρoγραμμα nou έxει εκnονησει η Γενi κή Γραμματεία ΑΕλητισμού σε όλη
tn xipa pe oðnyla tou upunoupγ0, Λευτέρη Αυγενακη , σχετικά με
Με επi8εσηn στη δοίκηιση του Φορέα Διαχείρισης Απoβλητων και τον πρωnν Δηpαρχο ΙωανIνων και αντιπροεδpο
του ΦΟΔΣΑ Θωμά Μπέγκα αnαντα στην απoφαση του ΔΣ του Φορέα για ενιαία τιμολογιακή nολτική στα σκουπδια στους 18 Δημους της Ηπειρου, ο Δημος Ιωαννιτν.
Me avakolvwan tou o Arpog luavvitiv xapacenolzei KAKA tny npepuepa nou Ekave
ν Αnοpριμμάτων Hnelρoυ με την απoφαση του να επβάλλει ενιαίο τελος μεταφορας και διακείρισης απορρυμα των κα υπολείμματος σε όλους τους Δημους της Ηnεlρoυ .
φορέας Διακείρισης ΣτερεEA. 7
τα μέτρα Πρόλημης κατά του
Kopuvdloo n Enreponn Aiolknong
του ΠΕΑK , ξεκίνησε απολυμάνσες
και Ψεκασμούς σε όλους τους
aαλητικούς χωρους Πou Βρίσκονται υπό την εnoπτεία της. ΣΕΛ. 7
ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ
Εια. αφμά n ίδρυση ιστορκού
- στραικχικού μουστον
ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
-Ο ραφτάκος των λέξεων.,
στο Καμπέρειο Θέατρο
To AHNEGE kuavvvuv. n 8Bearpan
opada «Mxpog Boppag Ka or EKdoσεις Μετα εμιο. , naρουσιάπουν wν
«PapraKo Tuv ASuw, tnv iaopla
του θαυμαστού ηρωα του noλuβραβαμένου συγγραφέα Αντνη Παπαθεοδουλου.
Ο Δήμος Κονroας υό την αγδα του
Υπουργείου Ενικης Αμυνος κα σ
συνεργασία !
Στφατου Δ4( Δε0θυνση σopoς Στρα tod npotileta va ônuioupynoei loto| ρικό - Στρατωικό Μαυσείο στην ΚνToa pe batepn avapopa any npo| σφορά των γυναικν ης Πίνδου κατα
το έnos του 40.
pe to levicO Entehelo
Ένπονη κου βέντα για ττην Ιόνια
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Σε μια μικρή nόn , nou louς να μοά Σει με τις υπόλοmες, ΣΕ νας ταnανος
και δίτρος ρaφτης που δεν μοά πε
όμως με κανέναν άλλοί
XHA. 3
EBA. 8