Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Hot spot της Ευρώπης γίνεται η Ελλάδα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KC NTRA
ΠΕΜΠΤΗ
5.03.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1872
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΜΕ 700 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ PARKING
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
HOT SPOT ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ!
ΕΕ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η ΑΤΟΛΜΙΑ ms κυβέρνησns να ασκήσει Βέτο όπωs npοτείνουν όλα τα κόμ
ματα τns αντιnολίτευσηs για να αναγκάσει την Ευρωηαϊκή Ενωση να αναλάβει
Τis ευθύνεs τms στο Προσφυγικό , μετατρέπει την Ελλάδα σε μια απέραντη φυλα
κή για απεληισμένουs ανeρηοus.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Πόλεμος
Προπαγάνδας
Η ΤΟΥΡΚΙΑ με χειρουργικές κινήσει
διαμορφνει μόνιμεs εστίεs έντασns
στα σύνορα με τον Εβρο και στα ακριτ κά νησιά , εργαλειοποινταs τα εκατομ
μύρια των απεληισμένων μεταναστν
και ηροσφύγων nou είναι αιχμάλωτοι
του Ερντογάν.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ:
Να πιέσει και με
βέτο ο Μητσοτάκηs
ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣΥΡΙΖΑ
Η ΑΓΚΥΡΑ nou χρησιμοnοιεί ωs εκδr
αστικό εργαλείο το ηροσφυγικό έχει
φτάσει σε σημείο να Παραδίδει και μαθήματα Προnαγάνδαs εμφανίζοντas την
Ελλάδα ωs χρα nou δήθεν δε σέβεται
το Διεθνέs Δίκαιο και τα Ανθρηινα
Δικαιμαα.
ΣΕΛ 10
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ PIΟΥ
ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Κορωνοϊόs : Με
βαριά πνευμονία
ο 66χρονοs
Που είναι το ένατο
κρούσμα
ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ . 15
ΡEΠΟΡTΑΖ ΣΣΛ 8:9
DΣΕΛ 3
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΠΙΘΑΝΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑ 68 ΕΤΗ
KONTRA
NEWS O
Ανοικτό nορόθυρο γo ούnσn τωνoρίων συντοξοδόησηs
οφήνει η Αναλογιστκή Μελέη nou συνοδύει Τν οοφαλστε
κή μετορρύθμιση . Η αρχή θα γνε εντόs ms εnoμεns 5είos ,
μετο όριο νο ουξόνετοι στο ό8 έτm , μέσο στο 2024. Η Βοσr
κή Πoρόμετρos no θa κρίνει τmν ούξnon των ορίων ηλικίos
είνοι το nosθα κνηθείτοηροoδόκιμο ζωήs ms xρα , για το
onoio, σημείο ανοφορόs anoελούν το 65 έτm.
εδ Πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου
ΓΙΩΡΓΟ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΑΤΙΟ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΣΕΛ 16
KΑΟΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22-00 KΟNTRA