Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Μαρτίου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 7004
Τιμή: 1.00e
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα
Ορεινν
Περιοχν! επιδόματα , κοινωνικό μέρισμα
Πs θα φορολογηθούν
και 13η σύνταξη
Αφορολόγητα
χωρίς να μετρούν στο
εισόδημα και να επβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης είναι τα
προνοιακά ειδόματα
που έλαβαν πέρυσι χι
λιάδες άτομα με ανα - και εισφοράς είχαν
mηρία από τον ΟΠΕΚΑ ήδη ,
για τις φορολογικές
δηλσεις 2020. Δεν
2019 οι δικαιούχοι συνταξιούχοι υπόκεινται
κανονικά σε φόρο εισοδήματος και ειδική
εισφορά αλληλεγγύης
Εφόσον τα αναλογούντα ποσά φόρου
Επίδομα
Περιοχν: Μέσα στον
μήνα αναμένεται να
καταβληθεί το επi
δομα ορεινν και μει .
ονεκτικν περιοχν
του 2018 για περίπου σχύει το ίδιο όμως με
5.000
εν για το επίδομα
του 2019 ξεκινάει η
Ορεινν
παρακρατηθεί
κατά την καταβολή
της παροχής αυτής
τον περύσινό Μάιο, οι
συνταξιούχοι που τα
εισέπραξαν δεν θα
δικαιούχους
| την 13η σύνταξη που
δόθηκε από την προεκκαθάριση των φετινν φορολογικν δη
λσεων .
Το Κοινωνικό Εισόφόρος εισοδήματος .
Το ποσό του "Κοινω
Μερίσματος.
που καταβλήθηκε εφ υποβολή των αιτή. vουμενη κυβέρνηση χρειαστεί να πληρ.
το περασμένο Πάσχα.
Τι ισχύει για ΚΕΑ, επίδομα ενοικίου και κοινωνικό μέρισμα
Σύμφωνα με οδηγίες
που εξέδωσε η ΑΑΔΕ
που περιλαμβάνουν δι ευκρινίσεις για τη φορολο γικ ή εισοδήματος και ειαντιμετπιση διαφό. σφορά αλληλεγγύης ή
ρων κατηγοριν αμοιβν , αποζημισεων , χαμηλότερα των ανα επιδομάτων και παροχν τα τα ποσά της
13ης σύνταξης που
έλαβαν τον Μάιο του και εισφοράς κατά την
σουν εππλέον nοσά με
την εκκαθάριση των
δηλσεων που θα υποβάλουν φέτος για το
έτος 2019. Στις περ πτσεις όμως κατά τις
οnoίες δεν παρακρατή
θηκαν καθόλου φόρος
σεων στα ΚΕΠ με
συγκεκριμένα δικαιολογητικά"
νικού
δημα Αλληλεγγύης παξ στους δικαιούχους
συνέχεια στην 11
Φρένο
στιs ατήσειs
για τη νέα
ρύθμιση
σε 24-48
δόσειs
και , ειδικότερα , το συνολο τν noσν του
εν λόγω εισοδήματος
nou αφορούν όλους
τους μήνες του 2019,
ανεξάρτητα από το
ήθηκε η καταβολή
τους μετρά σαν εισόδημα υποκείμενο σε εισφορά αλληλεγγύης
αλλά δεν επιβάλλεται
μέσα στο 2019. Το
ποσό αυτό δεν εμπ πτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος , δεν
φορολογείται και δεν
υπόκειται στην εισφορά αλληλεγγύης.
Ειδικότερα σύμφωνα
με τα όσα διευκρινί.
ζονται στη συγκεκριμένη απόφαση του
συνέχεια στην 10
παρακρατήθηκαν noσά
πραγματοοιλογούντων , οι δικαιού.
χοι θα πληρσουν
επιπλέον ποσa φόρου
Κεντρικό Μητρο
Πραγματικν Δικαιούχων:
Πρεμιέρα για τον
"Μεγάλο αδελφό" !
τns εφορίαs για
τis επιχειρήσειs
Μία εβδομάδα έχει
περάσει απο την πρεμιέρα και σύμφωνα με
στοιχεία της ΑΑΔΕ
στις 27.000 ανέρχονται οι αιτήσεις για την
νέα πάγια ρύθμιση
οφειλν στην εφορία
σε 24 ή 48 δόσεις
Την πρτη εβδομάδα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9