Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KΟΔΟ.
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡFAEP
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΗΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12463
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ . 104 38 ΑΘΗΝΑ
Καταναλωτική εμπιστοσύνη:Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο 2000
Σε υψηλό 19 ετν το οικονομικό κλίμα
Μέτρα άμυνας ζητά από
Τις Τράπεζες ο SSM
Κομισιόν :
Τα ελληνικά
Την ανάγκη να προτομαστί το τραπεζικό σύστημα για
να αντμετωπίσυ τον κίνδυνο πανδημίας λόγω του κορω.
νoίού επισημαίνει ο επικεφαλής της εποπτικής αρχής Α
Εvpία με επιστολή που απευθύνει στις διοικήσεις, σε Ευ ρτη και Ελλάδα .
Σε αυτή επισημαίνει ό η προετοιμασία πρέπει να έχα
ως στόχονα αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που θα προκ ψουν από την πιθανότητα να μην μπορούν να εργαστούν
υπάλληλο , άτε λόγο ασθένειας, είτε επειδή θα κληθούν να
φροντίσουν συγγενείς τους Υπόρχαι επίσης η πιθαότη
τα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα γραφεία εξαιΤίας Τυχόν προληπτικν μέτρων .
Προβλήματα, τονίζα μπορεί να δημιουργήσει και η αδ
ναμία τρίτων εταιρειν να παράσχουν υλικά ή υπηρεσίες
σύνορα είναι
σύνορα της ΕΕ
Τοχνρό μήνυμα στήρξης
στις προσπάθειες των Ελ .
λήνων να διαχειριστούν την
κρίση στα σύνορα στάλνε η
Ευρωπαϊχή Επιτροπή με .
ντεο το οποίο περιλαμβάνει
αποσπάσματα από την επίσκε ψη των κορυpαίων Ενρωπαίων
αξιωματούχων στον Εβρο.
" Η παρουσία μας στέλνει ένα
ηχηρό μήνυμα στους Ελληνες
πολίτες , τους Ευρωπαίους πο λίτες και τη διεθνή κοινότητα:
τα ελληνικά σύνορα είναι τα
1ΡΥΗΑ ΘΙΕΟΝΟΜΙΕΟΗ Α
0ιΟΜΗΕΑΜΙΚΟΜ ΕEΤHΟΜ
1ουΗΟΑΙΟΗ 101 1(OHΟK
ΔHΨΙΤΕΙΑΙ εt!ΙΑRCH
Sημαντική άνοδο σημεινει τον Φεβρουάριο ο δείκτης οικονομ
-κού κλίματος, καθς ανήλθε στις 113,2 μονάδες , έναντι 109,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα , στην υψηλότερη επίδοση των τελευΑμετάβλητα τα επιτόκια
ταίων 19 ετν .
καταθέσεων και δανείων
Οπως επισημαίνει ο 10ΒE , οι επιχειρηματικές προσδοκίες βελτ
νονται έντονα στη Βιομηχανία και ηπιότερα στις Υπηρεσίες , εν
Σχεδόν αμετόβλητα παράμεναν, τον lαvουάριο του 2020,
τα μέσα σταθμισμένα επιπόκια του συνόλου των νέων κα .
ταθέσεων κα δανείων , εν το περιθριο επιτοκίου δια μορφθηκε στς 4,19 εκατοστιαίες μονάδες
Το μέσο σταθμισμένο εππόκιο του συνόλου Των νέων
καταθέσεων παρέμεινε σχιδόν αμετάβλητο στο 0,17%.
Από την άλλη πλευρά, το μέσο σταθμισμένο επτόκιο του
συνόλου Των νίων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρή
συς παρέμεινε σχιδόν αμετόβλητο στο 4.36% . Ειδικότερα,
τομίσο επιτόκιο Των καταναλωτικν δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκα (κατηγορία που πιριλομβάνα τα δάντια
μέσω πιστωτικν καρτν , τα ανοικτά δάνεια και Τις υπ
ραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμανε
σχεδόν αμετάβλητο στο 14,62% .
σύνορα της Ευρωπαίχής Ένω.
σημαντική ενίσχυση παρουσιάζει και η καταναλωτική εμπιστοσύνη,
σης .
Στηρουμε πλήρως τις ελλη .
ιχές προσπάθειες και θα κά .
νουμε ό,τι χρειαστεί για να βοηθήήσουμε .
Η προστασία των συνόρων
με σεβασμό προς το διεθνές
δίχαιο , τα ανθοπινα δυχαιόματα και την αξιοπρέπεια εί .
ναι απαραίτητη", σημεινεται
στο βίντεο .
στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2000. Πάρα τις επιμέρους
κλαδικές διαφοροποιήσεις , καταγράφεται αισιοδοξία για την πορεία
της ζήτησης στο προσεχές χρονικό διάστημα, εν αμβλύνεται σημαντικά και η απαισιοδοξία στα νοικοκυριά .
Θα είναι όμως κρίσιμο σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν το οικονομικό
κλίμα οι εστίες ισχυρής αβεβαιότητας που προκύπτουν, όπως οι γεω πολιτικές εντάσεις , η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση , η επιδημία κορωνοϊού και οι υποτονικοί και επιβραδυνόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Παγκόσμια Τράπεζα: 12 δισ δολαρίων για τον κοροναϊό
Πρόστιμα 229.845 εuρ
από τον ΕΦΕΤ
Στα 9 τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα στην Ελλάδα
ΤTlαγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε την παροχή άμε Ισης χρηματοδότησης ύψους 12 δισεχατομμυρίων δολαρίων για να βοηθηθούν οι χρες να αντιμετωπίσουν τις
νγειονομικές και οικονομικές επιπτσεις του ξεσπάσμα τος του κοροναίού που έχει εξαπλωθεί από την Κίνα σε
περιοσότερες από 60 χρες . Ο πρόεδρος της Παγκόσμι
as Τράπεζας Ντέίβιντ Μάλπας κάλεσε τις χρες να συ .
ντονιστούν .
Την επιβολή προστίμων σε 28 επιχειρήσεις τροgήμων, συ νολικού ύψους 229.845 εvpd , επικύρωσε ο Ενιαίος Φο ρέας Ελέου Τροφίμων στην συνεδρίαση του ΔΣ της 3ης
Μαρτίου . Τα πρόστιμα αφορούν επιχερήσεις μαζικής εστt .
ασης και λιανικού εμπορίου , σε εγκαταστάσεις παραγωγή
και εμπορίας τροφμωνε κρέατος , παρασκενασμάτων κρέα .
τος και πουλεριχν , γάλακτος , αλιευμάτων , επεξεργασίας
και τυποποίησης φρούτων, αρτοποίας και ζαχαροπλαστική
ην Πάτρα εντοπίσθηκε το ένατο χρούσμα του κορω νooύ στην Ελλάδα . Όπως ανακοινθηε πρύκειται
για 66χρονο Έλληνα, που είχε πάει εχδρομή στο Ισραί
και την Αίγυπτο. Νοσηλεύεται σε απομόνωση στο νοοxομείο αναφοράς για τον κορωνοό , τοπανεπιστημακό του
Piου, στην Πάτρα . Αμέσς, πραγματοποιήθηκε εκτεταμέ .
νη ιχνηλάτηση των επαφν του ασθενούς.