Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Η πρόταση PΑΕ για ευνοίκότερες ρυθμίσεις χρεν
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦΦ 5677 Πέμπτη 05.03.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05.
Σούπερ μάρκετ
Αναμένουν ανάπυξη έως 2%Η επιρροή του
xoQovoïoú
Κοροναϊός:
>>> TɛA.
>>> Tɛk.
Έτοιμη να λάβει μέτρα
Στην 6η υπουργική Σύνοδο για το Νότιο
Διάδρομο Φ. Αερίου ο Γ. Θωμάς
η Λαγκάρντ
τα επίπεδα του 1,5 με 2%
αναμένεται να κινηθεί φέτος
ο ρυθμός ανάπτυξης
στο λιανεμπόριο καπαναλω
προϊόντων
περίπου ήταν το 2019 , σύμφωνα με πηγές της αγοράς .
Παράτωση σε πρόγραμμα
TIxÓv
Βέβαια, υπό την προύπόθε
ση ότι οι αρνητικές επ πτσεις πό την ενδήλωση
του χορονοϊού, κυρίως στον
τουρισμό , θα είναι ήσσονος
σημασίας . Σε κάθε περίπτω
ση εκτιμάται ότι δεν θα
πέσει κάτω του 1%.
orludneku3
ειγοφγμανίηρες γα άεροις tάκς
ag yua ávegyou
Εν τω μεταξύ πέρυσι η ανάπτυξη της αγοράς ανήλθε σε
1,7% , σύμφωνα με στοιχεία
της RI Hellas .
Πρόκειται για τον τρίτο Σταϊκούρας:
χρόνο που η αγορά καταναλωτικν προϊόντων εμφανίζει θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης , μετά από τη δραματική συρρίκνωσή του στην
περίοδο της οικονομικής
ύφεσης. Βέβαια στη διάρκεια του 2019 ο τζίρος του
κλάδου των σούπερ μάρκετ,
σύμφωνα με τα στοιχεία της
IRI Hellas, εμφάνισε ελαφ
ρά σημεία κόπωσης έναντι
του 2018 και 201Τ στην διάρκεια των οποίων η ανάπτυξη
ανήλθε σε 2,7% και 2,3%
αντίστοιχα.Ενδεικτικά του
γενικότερου κλίματος στο
λιανεμπόριο τροφίμων είναι
και τα στοιχεία που αφο9ούν σε πωλήσεις ανά κατηγορία χαι μέγεθος καταστήματος . Συγεκριμένα, σε
καταστήματα (υπεραγορές)
άνω των 2.500 τ.μ. η τάση της
αξίας πωλή σεων
αυξημένη το 2019 κατά 5,9%
και η συνολική ποσοστιαία.
συνεισφορά αυτής της κατmyoρίας καταστημάπων στο
λιανεμπόριο τροφίμων ήταν
της τάξης του 12,2%. Στα
ματαστήματα από 1.000 έως
2.500 τ.μ. η τάση ήταν αρν-|
ητική χαι διαμορφθηκε σε
0,2% αν και η συνολική
Howυνομία μπροστά
σε μια δύσκολη κατάσταση
Ψυχραιμία χαι ορθολογισμό 113,2 μονάδες. Η επίδοση
ζητεί από όλους ο πουργός αυτή είναι η υψηλότερη των
τελευταίων 20 ετν , από τον
Δεκέμβριο του 2000. Αποδεικ
νύει δε ότι το εφαομοζόμενο
Οικονομικν Χρήστος Σταίκούρας , προκειμένου να αντι μετωπιστεί με το μΙκρότερο
κοινωνικό
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με συγκριπκή αξιολόγηση, με
βάση συγκενοιμένα κοιτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοληρωμένες καιβισιμες προτάσεις. Έμφ
αση θα δοθεί στις γυναίκες. Θα καλύψουν το 60% των
θέσεων .
XaI OlxovouHó OIXOVOULXÓ
σχέδιο
κόστος το πρόβλημα που
κυβέρνησης, εντός του υφι
ανέχυψε με τον κορωναϊό στάμενου πλαισίου, η διαχείο ιση των πολύχρονων θυσιν
νοικοχυριν και επιχειοήσεων καθς και των δημόσιων
οικονομικν κινούνται προς
τη σωστή κατεύθυνση. Φυσι
παγκοσμίως και θέτει και την
ελληνική οικονομία ενπιον
Παρατείνεται , μέχρι την
Παρασκευή 13 Μαρτίου (ΟΑΕΔ) , στόχος του νέου
2020, στις 23:59, η προθε - προγράμματος είναι η υποολης κατάστεσης
Εργατικού
Δυναμικού
Η ανοδική πορεία της ελληνι
κής οικονομίας είναι σκόπιμο
να διασφαλιστεί , ανέφερε ο
υπουργός σε δήλωσή του με
αφορμή τη βελτίωση του
κά, το παγκόσμιας κλίμακας σμία υποβολής αιτήσεων στήριξη άνεργων νέων που
πρόβλημα που ανέχυψε με τον
για το νέο πιλοτικό πρόγρ - επιθυμούν να αναπτύξουν
αμμα υποστήριξης επιχειοηματικν σχεδίων άνεργων ότητα , στε να μετατρέ
νέων , ηλικίας 18 έως 29
ετν , με έμφαση στις
γυναίκες.
Όπως αναφέρεται σε σχετι κή ανακοίνωση του Οργακορωναϊό θέτει
επιχειρηματική δραστηριελληνική οικονομία ενπιον
δείκτη οικονομικού κλίματος μίας δύσκολης κατάστασης
να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα με το μικρότερο
και οικονομικό
κόστος απαιτείται από όλους
Ψυχραμία και ορθολογισμός.
ψουν τις επιχειρηματικές
ιδέες τους σε ποιοτικά και.
βισιμα
σχέδια.
τον Φεβρουάριο.
επιχειρη ματιά
Ειδικότερα, ουπουργός δήλω
σε τα εξής:
κοινωνικό
ΧΟ Δείκτης Οικονομικού Η ανοδική πορεία της ελληνι- νισμού
Κλίματος , τον Φεβρουάριο , κς οικονομίας είναι σκόπι μο
βελτιθηκε, φτάνοντας στις
Απασχόλη σης
ποσοστιαία
συνεισφορά
τους αντιστοιχούσε
38,7%.
να διασφολιστεί
Created by Universal Document Converter