Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
nOTS MAPner
HMEPHIA ANEEAPTHTH NEPOEPEAKH EOHMEPA - ETOE UPTHE 1885
19-25: Την πήρε ξανά ο Ποταμός
NTTA KAI FIA
TON NEIPO PIA
TH AHMOTIKOH
APKH IE MIA AKOMA D a neN. Nened
00OPIA
w onepespHe n ye dlepe
meta ppat orpee, u enele vin. O epo emgt
Ε0ιόςξέφυγε
0& Axaíu-Haɛía
O NPOMHOEAE
«BAENEI
ΕΥΡΩΛΓΚΑ
epa hie
ΠΡΟΣΟΥΓΗ
ΤΡΙΩΝ ΓΑ
TO EYTHPEIO
ANAZHTOYNTAI
YNOTIMOHKE
Η ΕKΕΥΜΕΚΙΑ
TOY AIBENOTI
TON EILATAME
KAI TEPA
MEID EKAPINKI
TPEXOTME
EKAPOMEIL
angom we lepte
HAEIEN KAI
KABETA EXONEIA,
NANENIETHMIA,
KAI TA XNH
inkoniec oagv,
Aaata sa Daria ytroAYAION
ETO YNEPANO
YIOVIAI
ATO THN
ΤηΝ ΕΠAΟΟΚ ΤΟΥΣ
AMAAIALA
TINEMA BEATPA
KAPANTINA
opa u Srenu IA
TOYAAIETON ENi
Ropovoloo n
MOEHAEYTKE
RANETETHMIAKD
OPOE IINA
XOPII IPODYAAEES
LIHMEPO
Κρατάμε
Εβρο .
θωρακίζουμε
to Aiyaio
H TAINIA MOY
FIA TO
AATEXAIMEP
aeapiveto we
m Alla
pecnd
DMEPA MAZI ME THN -n
Τι κάνει
to PUMA
να ξεχωρίζε
Cey v ale
Maa véa
18ča anó
την. Π.
Támp ka
solidarity
ψητοπωλείο
spo le
rendr