Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

5

ΜΑΡΤΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5378

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ε∆ΑΦΟΣ
AΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ολοήµερες
απόπειρες...
ΣΕΛ. 5

ΟΪΟΣ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΕΣ
Ν
Ω
Ρ
Ο
Κ
ΤΟΥ ΠΓΝΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΑΣΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

«∆ιαχειριστές»
οι... ∆ήµοι!»
ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ
ΣΕΛ.3

ΕΙΧΕ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ

Στα «δίχτυα»
ο λογιστήςµαϊµού

Συναγερµός

µετά το 9ο κρούσµα
ΕΚΤΑKΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΧΑΪΑ, ΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟ

ΣΕΛ. 6

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ

∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Στο
στόχαστρο
τα αυθαίρετα
ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ. 19-24

Η «Γ» ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΕΙ
ΤΗΝ ΤΟΦΑΣ ΜΠΟΥΡΣΑ

Για νέα
υπέρβαση
ο Προµηθέας

Kλείνουν σήµερα και αύριο σχολεία,
Πανεπιστήµιο, θέατρα και κινηµατογράφοι
n ΑΠΟ ΤΟ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ
ΤΟΥ 66ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ
ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.

Μετά τις
16 Μαρτίου
oι αποφάσεις
της
οικονοµικής
ενίσχυσης των
επιχειρήσεων
ΣΕΛ. 7

n ΕΙΧΕ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΙ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ
ΣΕ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ,
ΣΥΝΤΑΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ 10 ΠΑΤΡΙΝΟΙ
n ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΛΗΦΘΕΙ
ΣΕΛ. 10-11