Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

15oC, 20:00

11oC - Υγρασία 62%-83% - Άνεμοι: ΒΔ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:06 - Δύση ηλίου: 18:37

€0.80

ÊñïõáæéÝñá èá óå ðÜù ãéáôß óå íïéÜæïìáé êáé ó' áãáðÜù

Στην προηγούμενη κρουαζιέρα ταξίδεψε
κι ένας Αυστριακός. Αποβιβάστηκε στη
Γένοβα κατά την επιστροφή. Πήγε στο αεροδρόμιο. Πέταξε. Έφτασε σπίτι του. Αρρώστησε. Εξετάστηκε και διαγνώστηκε με κορονοΐωση. Στο μεταξύ το πλοίο είχε παραλάβει νέα φουρνιά ταξιδιωτών. Απέπλευσε από τη Γένοβα. Κατέβηκε στο Κατάκολο. Οι επιβάτες βγήκαν, επιβιβάστηκαν
σε λεωφορεία. Πήγαν στην αρχαία Ολυμπία. Επιβιβάστηκαν ξανά. Το πλοίο απέπλευσε για Ηράκλειο. Έφτασαν εκεί, βγήκαν στην πόλη, στα αξιοθέατα. Ίσως στον σταυρό του Καζαντζάκη. Ίσως στη μινωϊκή πολιτεία. Επιβιβάστηκαν στο πλοίο. Πήγαν στη Ρόδο. Μετά στον Πειραιά. Στην
Αθήνα, την Ακρόπολη. Τότε τους ενημέρωσε καθώς φαίνεται ο καπετάνιος ότι επιβάτης της προηγούμενης κρουαζιέρας διαγνώσθηκε με κορονοΐωση. Ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές υγειονομικές Αρχές και πληροφορίες από εκείνες της πατρίδας του ασθενή. 3>>

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5074

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟΪΝΤ ΕΘΕΣΕ ΣΕ... ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Êáèáñü ôï ðëïßï ëÝíå ÏËÊÅ & åôáéñåßá

Êüëëçóáí êáé
ôá åëëçíéêÜ media
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Και ξαφνικά σήμανε
συναγερμός στα ελληνικά media
για την σχέση του κρουαζιεροπλοίου που πιάνει Κέρκυρα με
τον κορονοϊό. Ο πράκτορας της
εταιρείας εδώ, ρωτήθηκε (20:00,
Τετάρτη 4.3.2020) από το
enimerosi.com και απάντησε πως
δεν έχει κάποια ενημέρωση από
την πλοιοκτήτρια και το πλοίο,
που να ανατρέπει τα όσα γνωρίζουμε. Δεν επιβεβαιώνονται τα όσα αναφέρουν ιστοσελίδες βρετανικού ταμπλόιντ.
Σελίδα 5>>

Êáèçóõ÷áóôéêÞ ãéá
ôï êñïõáæéåñüðëïéï
êáé ç äÞìáñ÷ïò óôï
äçìïôéêü óõìâïýëéï 5>>

ÐéÜóôå èÝóç ðÜñêéí óôçí ðáëéÜ ðüëç
ΚΕΡΚΥΡΑ. Τους μόνιμους κάτοικους της Παλιάς Πόλης καλεί ο Δήμος, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε ν’ αποκτήσουν μόνιμη θέση στάθμευσης στο Ιστορικό Κέντρο. 4»

Äýï ðßíáêåò
ôïõ åéêáóôéêïý
Óðýñïõ ÃåëÝêá êïóìïýí
ôï Íïóïêïìåßï 3>

Í. Ãêïýóçò:
«Áäéêáéïëüãçôç
ç êáèõóôÝñçóç ôïõ ó÷åäßïõ
ãéá ôá áðïññßììáôá» 9>>

Åðéôõ÷ßåò óôï 6ï ÄéåèíÝò
ÔïõñíïõÜ «ÂáñäÜñçò»

13>>>

Åýêïëá ðÝñáóå áðü
ôï ÅÁÊÊ ï Ïëõìðéáêüò

15>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα