Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήδεια
Ο Γιργος
Αυβρσίου
σχολάζει
" Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Ο Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4616- ΕΤΟΣ 17ο
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
TIMH 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
Ευνεχίζονται α
Προκλήσεις
. Ηλεκτρισμένη είvαι
η κατάσταση
στον Εβρο,
βρίσκονται
σε εξέλιξη
επεισόδια
στα ελληνοτουρκικά
σύνορα
Σελ. 5
Περιφέρεια
Ανακοινθηκαν τα αΠΟ- Στην αποκατάστασητελέσματα του "Επανεπενδύων για τις
υφιστάμενς επιχειρήσεις-Συνεχίζεται η διαδικασία
Περιφέρεια
επέκταση nλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο
Π.Ε Καρδίτσας προχωρά
η Περιφέρεια
Σελ. 9
Σελ. 7
Open Day February 2020
Μία ακόμη Βιομιχανία
. Λοργάνωσε
το ΓυμνάσιοΛ.Τ. Μαγού- Η
λας στο πλαί. Της Βιομη
| χανικής Περιοχής
Βόλου, συνδέεται στο
DΡEΝ DAΥ
ERASMUS+ΡROJEεΤ
DYNΑΜIC CΤΙΖΕNS OF EUυROPE
26 FEBRUARY 202ο
πλέφωνο
Ιdεσns επdβοσηs
tΕ15αuΕeei
10302Θs
σιο του
otεprm om
ευρωπαίκού
δίκτυο διανοΠρογράμματος,
Erasmus+
μής της ΕΛΑ
GYMNASIO- L.T. MAGOULAS
ΕΔΑΘΕΣΣ
Σελ. 11
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ ΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΟEΣEΑΛΟΝΙΝE . ΟEMΚΑΕ.
Σελ. 3
Erasmus+
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr
ΚαρόίΤσ!
Θ ΕΛΤΑ,