Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.711 . Τιμή 0,60 Ε . Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020
Γρaφeίa Φ. Τταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 26510 25,677,33.791-Fa 26510 30350 htp/ww.proinasiogos.gr s [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διατηρείτο σποτύπωμά της στα χαμηλότερα κυρίως οικονομικά στρματα
ΗΓΡΕΗ ΦΟΥΓΕΗ ΣΜΑΤΗΣ ΙΑΑΝΕΝΕΙ
ΤΙΣ ΛΑΡΑΝΕΙΑ!
ΟΑΤοκλυπτικάτασοχεία έρευνος ης ΕΒΕ γατο εσόδημο και Τς δοπάνες Δύσκολnnπρτη συνεδρίαση του περιφερειακούΦΟΙΣΑ
βλoης νν καομάνν Ηpού πημνοπόίνηληκήο Φωτιές ανάβουν τα απορρίμματα
στους Δήμους όλης της Ηπείρου!
Φαίνεται πως θα χρεισστεί
σκόμη αρκτός χρόνος μέχρι η
πλειοψηφία rου ελληνικού λοού
να αποτινάξ από πνω της Την
βαριά σκιά Της 10ετούς οικονοiς κρίσης που έπληξ καίρια
rους οικογενειακούς προύπολογισμούς.
μακής κρήοΕπονα ανπιδρούν η Δημοτ. Αρχή Ιωανίνων και ο Δήμαρχος Ζίτσας στο
ενιαίο Τιμολόγιο που συνεπόγεται μεγάλη επιβάρυνσή τους . ΑνΤπαράθεση
με τον θ. Μπέγκο. Τι δλωσε ο Πρόεδρος Του Συνδέσμου Ν. Καλαντζής
ΡΕΠΟ ΡΤΑ
. Δύσκολη δαδικασίαη ολοκληρωμένη διαχείριση των αποp
pμμάτων, η σποία έχα ανάψει
Μπορεί να ολοκληρθηκαν τα
προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληναής οικανομίας
και η χρα να οδεύα προς μια κανονκόπιτα, ωστόσο η μεσαία τάξη Του
δέχθηκε και τα μεγαλύτερα πλήγμα
τα, βρίσκετα στο στάδιο που πpοσπαθεί να ορθοποδήσε ξανά , χoνας βέβαια κληρονομήσε αpετά
χρέη τα οποία και επιχερεί να pυθμ αpυπέ, στους Δήμους
ρου καθς συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος, o oποία, όπως ναι
Στα 105,6 δια ευρ ανέρχονται οι ληξπρόθεσμες οφειλές, εν
ο συνολικός αριμός οφειλετν υπερβαίνει τα 4 εκαt
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
.-----aααα - Ξ3752 ς καα7αα--gzα927α -EF-r
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
σε Ας ση
5 σιμοθ onο όmος πoν λn: Δ0 εκαπομμύρια ευρ ενέκρινε για Το έργοη Περοέρεια
ξπρόθεσμων οφελν παραμίνα σε
υψηλά επίπεδα , φτάνοντας στα
105,6 διο. εuρ.
Στο μταξύ,
γυpω μας , τ00 με.
Άνοιξε ο δρόμος για το Πάρκο
-o ρo Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας
αναμενόμενο , θα μετακυλήσει
στους πολίες μέσω Της αύξησης
Των ανταποδοτικν πελν
Το θέμα αποσχόλησε την πρτη
συνεδρίαση της Διοίησς του νερ
σύστατου Αναγκαστικού Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεν Αποβλήτων
: Ηπείρου , Πρόεδρος του οποίου είνα
ο Δήμαρχος Ζηρού Νικόλαος Κα λαντζής , όπου αποφασίστηε να Υπέρογκες αυξήσεις στα ανταποδοπικά πλη των Δήμων ΙωανwΤν και Ζτoας θα επιφέρει η απόφαση Του ΦΟΑΣΑ Ηπείρου
μα εναίο τμολόγο στη διαχείριση απορρμμάτων.
---- -- -------r- -2-ar-- - -------- -------- --- ----- Σ
- 11η σελ
ΥΣιφηρη στο Πρφpι Σηγβρίδιο κα γα η οίδοη bιaςμε Κονοβά
Ενα ακόμη ουσταστικό βήμα για τη
δημιουργία Του Πάρ
κου Υψηλής Τεχνολογίος και Ερευνος Μονάδα Προηγμένης Τ
χνολογίας) στα Γιάννε
να έγνεχθες, καθς η
Περιφέρεια rο ενέαζ
στο Τεχνικό πρόγρap
μα Του 2020 με το mο
πβληθεί ενκίο τέλος για τη μεταφο - φοpμή έντονης αντδρασης των δύα
pα απορpΨμάτων και τη διαχείρκη μεγαλύτερων ΟΤΑ mς ΠΕ. Lωανν του υπολείμματος σε όλους Του νων , Του Δήμου ωσνντν , που κά Δήμους της Ηπείpου ανεξαρτήτως
απόστασης από τη Μονάδα ΑΣΑ
Ελαυθεροχωρίο .
Η απόφαση αυτή αποτέλσt aMADΧζμαγγίεμhΕΚΗ
Πιόν της Τουρχίος
|Το. . μωσαίκό προσφύγων
Ολις κ00 ειρατό ητά
tημινμύμη υμιολάη
νει λόγο για πλήγμα στους δημότες
του και του Δήμου Ζiσας που επσης πρόκεπα να επιβαρυνθεί με ένα
μεγάλο ποσό για το
-11ησελ
. Στη σελίδα 12
Εννέα έγιναν χθες τα κρούσματα
Σε αυξημένη ετοιμότητα για
τήμιμγίς τυχόν διασπορά κορωνοίού
Σελ. 2
σόrων 2 εκατομμυρίων ευρ, Το
Μeιδιίτερη αναφορά στην προσφορά των γυνακόν της Πίνδου : Πάρκo στυδο ατα να δημο γηθεί απένανη από το Τεχνολο
γικό Πάρκο και όπως ανέφερε a
: Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος
Καχριμάνης, οι εraιpίες υψηλής
Εχνολογίας που εκδήλωσαν εν
-11η σελ .
Ιστορικό - Στρατιωτικό Μυσείο
φροσίας μα 3450ακέηρυς
θα ιδρυθεί στην ακριτική Κόνιτσα
ν ΟΔήμος διαβέτει διροφο χτίριο Χοντά στο χέντρο της πολης . .
V Ατολυμάνοεις σε λους τους αθλητικούς χρους του ΠΕΑΚΙ
ν Συζήτηση χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο
διαφέρον για την
Σελ. 12
Σε διαβούλευση έως 18 Μαρτίου Το Νομοσχέδιο
Εννιά παρεμβάσεις εκουγχρονισμού
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
. Μπορείμε .
χρι στιγμής τα
κρούσματα Του
κορωνοίού να
μην είνα πολλά
στη χρα μας,
όμως καθημερ .
νά αυξάνεταη ε
Τομότητά της
για την επόμενη
φάση της δάδοσης mης νόσου, η
oποίa ανομένεται πως θα απατήσει νοσηλεία των βαρέως πασχό ντων οσθενν c
. ίστορικό - Σρατωmικό Μου
σείο στην Κόνιτοα, με ιδιαίτερη σ
ναφορά στην προσφορά Των γu .
ναικν Της Πνδου κατά το έπος
ΑΠΟΨΕΙΣ
Υπιογει για προστατευόμενες περιοχές δασικούς χέρτες, κα
Ας οφήσουμε κατά
μέρος Τις μάσκες.
. Προσπάθεα για να λυθούν
χρόνια προβλήματα τηκ περιβαλλο
ντικής νομοθεσίας , απλοποντας
Του 20, προτiθεται να δημιουργή - : nς διαδικασίες αδαοδοτήστων και
> Inc EAENHE
σει ο ακρrικός Δήμος υπό την αγίδα Του Υτοuργείοu Εθνικής Αμ
νας και σ συνεργασία με Το Γενκό Εππελείο Στpατού Δ4Δύθυν- : ποu rέθηκε σε
ση ίστορίας Στρατού .
Μάστα , όπως έγνε χθες γνωστό από το γpopeio Δημάρχου , προβάζοντας Τέλος στην Ταλαπωρία Των
πολπν γνεiα aπό ο Υmoupyεiο
Περιβάλλοντος με Το Μομοσχέδιο
τδημόσια
διαβούλευση έως ηις 18 Μηγ
Σοπό περιλαμβάνονται ενά παpεμβάσεις που οοpοuν
Με. για δνοβί μοι των
Ιιμασν αγν Πρίβεξος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥΜΟΒΗ
, σε νοσοκομείο ή
. Πέρασαν και φ .
τος οι Αποκριές απου
χορεύουν α γρές , με Τς κόκκ νες ποδιέςς, όπως λέει και το
λαϊκό στιχάκι . Και είvαι -4η σελκεμένου να υλοποθεί
σε μονάδες εντατικής θεραπείας
Εξάλλου , οι Ελληνες ειδικοί πoυ
παρακολουθούν την πορεία Των
κρουσμάτων θεω- 11ησελ
- 4η σελ
- 2η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Διαπιστσεις...
ΓΝΩΜΕΣ
Ανάγκτη σύνεσης και
εθνικής ομοψυχίας!
Σε πλαστικό γήπεδο χθες η προπόνηση ..
Προεδρικά σενάρια .. Η βροχή ξεσπίτωσεν και
> Γράφει ο ΣΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Φλάλογος - Συγραφέας
. Σε λίγες μέρες λήγει η πεντάχφονη θητεία του
Προκόπη Πουλόπουλου στο Προεδρυκό Μέγορο.
Γρήγoρα πιστεύω Βα Τον ξεχόσουμε κι αυτόν , όπως
ξεκάσαμε και τα κάθε λογής προεδρικά σενάρια
που κυριαρχούσαν στο nολτικό στερέωμα , επί έφ
σχεδόν μήνες , πρv από την ανακοίνωση Του ονόματος Της νέος
Προέδρου της Δημοκρατίος. Και π δεν επθηκε καιπ δεγρόφτηκε.
Εκείνο πάντως Που μου έκανε εντύπωση , σπό όλα αυτά, ήταν οι
δακρύβρεχες δηλσεις των εκπροσπων του Σύρζα τoυ Τσίπρα
και του Ποπαδημούλη) και της Λακής Δεξός του Νi. Κακλαμάνη)
όπι θα διαπρόξει μέγα εeνικό λόθος ο Μητσοτάκης αν
ίλι τον ΠΑΣ Γιάννινα
- Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Πατελόνης pφήβολος ο Κάστρο
> Του ΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ,
Οιότ. Καθηγητή Γεωπονκού Πανμίου Αθηνν
Σχετικά ε τη διαμάχη mοu aνέκυψε για Την
κατοσκευή κλειστν κέντρων μεταναστν και πou
πήρε τεράστιες διχαστικές διαστόσεις προς χαράν
υν εθνική
την κατωτέρω
. Σε πλαστικό γήπε δο και με την επιστροφή
Του Παντελάκη πραγμα
Τοποιήθηκε η χτεσινή
προπόνηση rou ΠΑΣ
Γιάνννα , ο οποίος συνε .
χίζει την προετομασσία
Του για Το κυριακάτικο ε .
ντός έδρας παιχνίδι με
mν Κέρκυρα -12η σελ t
της Τουρκίας που ερηνικά
μας συνοχή θα ήθελα να η νομευ.
λύση μέχρι ης περάτωσής τους.
Α) Η Ε.Ε. να
πλοία των 2000 6έo ησει ιδίαις δαπάναις 3και 4 επιβατηγά
θα οδηγούνται οι οφικνούμενο με φουσκωτά μετανάστες και ε"
συτν να γίνοντα οι απαραίτητο έλεγχο B ) οι προς
κατά μήκος των θαλασσίων συνόρων όπου
-7η σελ
e7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα