Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαρτίου
Καδημερινή οικονομική ειδική εGημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ : 7003
Τιμή: 1.00Ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σus καταθέσει
επιμένουν
οι Έλληνes
- Οι εναλλακτικές
λύσεις απέναντι στα
μηδενικά επιτόκια
e-πλατφόρμα
διόρθωσηs τετραγωνικν
μέτρων
Διευκρινίσεις για τον
τρόπο λειτουργίας της
ηλεκτρονικήςΠλα οι διορθσεις τετρα .
γωνικν για όλα
ηλεκτροδοτούμενα
φόρμας της ΚΕΔΕ σχε - κτίσματα που είχαν δη
τικά με τη διόρθωση λωθεί με ελλιπήτετρα .
Τη νέα εποχή πολύ
χαμηλν , σχεδόν μη.
δενικν , επτοκίων
στα καταθετικά προτόντα έχουν ξεκινήσει
να βινουν και τα ελληνικά νοικοκυριά ,
μια εποχή nou καθυστέρησε λίγο να
έρθει και στη χρα
μας λόγω της κρίσης
που θησε τις τράπε
ζες να κρατήσουν τα
συνέχεια στην 11
των τετραγωνικν μέ - γωνικά .
τρων των ακινήτων
μογή της ρύθμισης
διαγραφής των κάθε
είδους οφειλν τν
πολιτν προς τους
ΟΤΑ από ελλιπή εμβαδά ακινήτων δίνει η
Πανελλήνια Ομοσπον
δία Ιδιοκτητν Ακινή.
"Με κλικ στην κατη.
αλλά και για την εφαρ- γορία "Μη ηλεκτροδο τούμεν
καταχωρούνται
διορθσεις για:
Ειφάνειές κτισμά
των με " κομμένη" naροχή ρεύματος λόγω
διακοτής (όχι οφειλής)
Επιφάνειες κτισμά
( ΠΟΜΙΔΑ) των που δεν δηλθηκαν ποτέ για την
υποβολή τους σε δημοτική φορολογία
Επιφάνειες κτισμά.
ferences
2. ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠE - οφειλόμενου τέλους
που αντιστοιχεί στο
ακίνητο! Γι' αυτό τους
συνιστά να τα καταχωΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμί
ζει ειδικότερα στους ρήσουν στην πλατιδιοκτήτες οικοπέδων
εντός σχεδίου και
απαντντας σε σχε
τικά ερωτήματα των
μελν της αλλά κι
των ενδιαφερομένων
2% Προβλέπεται ιδιοκτητν ακινήτων .
φόρμα με τα σωστά
εμβάδά τους, ακόμη
και αν τα είχαν κάποτε
δηλσει , στε αφενός
να διαγραφεί κάθε
οφειλή τους μέχρι
31.12.2019, και αφετέ .
ρου οι Δήμοι να μποΑνάπτυξη έωs
των , απoπερατωμένων εντός οικισμού , και
για τον κλάδο
των σούπερ
μάρκετ το 2020
Αναλυτικά:
1. ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
"Με κλικ στην κατη.
γορία "Ηλεκτροδοτού - λωθεί στον Δήμο νια βολή δήλωσης ΤΑΠ συ.
μενα" καταχωρούνται
ή μη, nou δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ
Επφάνειες οικοπέ .
δων πουδεν έχουν δηστους ιδιοκτήτες κτι σμάτων εκτός οχεδίου
οπου δήποτε σε όλη τη
χρα , ότι η μη υπονεπάγεται χρηματικό ρούν να τους
πρόστιμο διπλάσιο του
επβολή ΤΑΠ.
συνέχεια στην 10
Ταμεία: Αντίστροφη
μέτρηση ενόs μήνα
για επανένταξη
στιs 120 δόσειs
100Eμ
Στα επίπεδα του 1,5
με 2% εκτμούν τηγές
της αγοράς ότι θα κι
νηθεί εφέτος ο ρυθμός ανάπτυξης στο
λιανεμπόριο κατανα λωτικν προϊόντων
όσο περίπου ήταν το
2019. Βέβαια , υπό την
προϋπόθεση ότι οι αρνητικές εππτσεις
από την εκδήλωση του
κοροναίού,
στον τουρισμό, θα
συνέχεια στην 2
κυρίως
Σελίδα 9