Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Τδιοφuνo μου οοu.
Ο οnoτ όpως,.
μέχρ θανότου Ypo
νο εκφρόζγ
tλεύθερο/
την δηοφ
|00υ.
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Μαρτίου
Αριθ. φύλλου: 5963
Τμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
ONTADE
Επενδυτικός οδηγός της Κομισιόν
για την επόμενη μέρα τουλιγνίτη
σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη
ΕΛΛΗΝ
ΠΕΤΛΑΡ
νο βήμα είν
- Σε κίνδυνο 27.100 θέσεις εργασίας
- ΑΠΕ και Υδροηλεκτρικά τα κυρίαρχα καύσιμα. . .
Σελίδα 12
Πς κρατήθηκε ζωντανό
το φωτοβολταϊκό πάρκο
στην Κοζάνη
ΟΣΔΕ 2020:
Εεκίνησαν
- Ισχύος 204 μεγοβότ, nou ογόροσον το ΕΛΠΕ oπό τη uw
Το nαρoσκήνιο για το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα
Σελίδα 11
1ΑΤΡΙΚΟΣ Η,
ΣΥΜΟΓΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ |
οι αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Τi ισχύει
Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης
Έκκληση εφαρμογής απλν
κανόνων και πρακτικν πρόληψης
για τη λοίμωξη
από τον COVID-19 (κορωνοϊός)
για την κάρτα αγρότη
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης & Γ Εθνική:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύρια κου
Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακ δονίας:
Σελίδα 14,
ωοσ ΥτΤ
ΛΠΟΨΕΙΣ
PTEWĚIE
Ευρωπαϊκό
έργο InterΣελίδα 24
Ρήγματα
και γέφυρες
| Η Ελλάδα απειλείται από εξωγενείς παράγον
τες και από εσωτερικές αδυναμίες .
|ομοψυχία θα ήταν η καλύτερη-η μόνη-άμυνα ,
| όποτε οι προκλήσεις μεγαλνουν αυξάνεται και !
η μεταξύ μας έχθρα . Ετσι, εν ουδείς διαφωνεί
| ότι η χρα έχει ανάγκη από Ψυχραιμία και στα| θερότητα για να πετύχει οικονομική ανάκαμψη
| για να αντιμετωπίσει την Τουρκία και για να διαχειριστεί τη μεταναστευτική κρίση, οι πρωταγω|νιστές της Πολιτικής μας σκηνής επενδύουν
συνέχεια στη σελίδα 4
reg Europe
- Ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας
στις ΜμΕ τροφίμων
με στόχο τη βελΤίωση του αναπτυξιακού δυναμικού
τους-FRIDGE
AE NONTION
Σελίδα 9
ΣΟΝινυN