Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ζειρρΕΑΕΡ
ΓΕΝ ΚΗ
TETAPTH
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 202ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12462
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Απομακρύνεται ο στόχος για ανάπτυξη 2.8%
"Φρένου στην ανάπτυξη λόγω κοροναϊού
Στο Βερολίνο
Μητσοτάκης:
Κανείς δεν
θα περάσει
τα σύνορα
για προσέλκυση επενδύσεων
Η προσέλκυση γερμανικν επενδύστων , κυρίως στους
τομείς της ενέργειας και της διαχείρισης απορρμμάτων
και εν γέναι η σύσφ η Των διμερν οκονομικν σχσε ,
ων θα βρεθούν στο επίκεντρο του ελληνογερμανικού συ νεδρίου που θα πραγμαποποιηθί στην ερχόμενη Δευτέρα
9 Μορτίου στο Βερολίνο , με την παρουσία πλήθους επι
χαρήσεων και οικονομικν παραγόντων των δύο χωρν
αλλά και της Γερμανίδας καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ και
του Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ουπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεω γιάδης
σημείωσε όη η Γερμανία αποτελαί τον cΝo 1s επενδυ.
ήστη χρα μας τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι Τρα
πουγυρίζουμε συλίδα, η συνεργασία συτή καθίσταται απο ραίτητη.
Mνύματα στο εσωτερικό
και το εξωτερικό έστειλε
ο Κυριάκος Μητοοτάκης από
τον Εβρο .
0 Εβο5 είναι πάντα όρθ
oς, το ηθικό ακμαιότατο , δεν
θα περάσει κανείς παράνομα
στη χραν διεμήνυσε ο πρω
θυπουργός ο οποίος έστειλε
μήνυμα και στην Τουνpκία λέγοντας ότι κη Ελλάδα δεν πρό .
κειται να εκβιαστεί από κανέναν ο οποίος θέλει να χρησιμοποιεί κατατρεμένους ανθρ .
-ια απομάκρυνση του στόχου για ανάπτυξη 2,8% το 2020 κάνει
λόγο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο με έκθεση του για τις επι
Γεωργιάδης
Δεν θα καταστραφεί
επιχείρηση από τον κοροναιό
πτσεις στο ελληνικό ΑΕΠ μετά από πιθανή επιβράδυνση στο
ΑΕΠ της ευρωζνης .
Όπως τονίζει η εκτίμηση είναι ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα
μείωσης της πρόβλεψης για το ΑΕΠ της ευρωζνης, το ελληνικό
πους για να εξυπηρετήσει τους
δεκούς του σκοπούς . .
Ο πρόεδρος του Ενρωπ .
ΑΕΠ επιβραδύνεται κατά περίπου 0,8% . Με βάση τα τρία σενάρια
Δεν θα αφήσουμε να καταστραφαί καμία επιχείρηση
από Τις εππτσες κοροναιού υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνς Γεωργιάδηςς
Σε ερτηση για την ομαλή λατουργία της αγοράς και αν
έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα σισχροκέρδειας , ο υπουρ
γός σημείωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν
συνεχς Τς αντιδράσεις της αγοράς και σημείωσε ότ , αν
χραιαστι , υπόρχουν τα εργαλεία αντίδρασης. Ο ίδιος πρό
σθεσε ότι η αγορά λειτουργεί με τους κανόνες της προσφοράς και ης ζήτησης,
του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου:
Εκού Συμβουλίου Σαρλ Μ σα, η πρόδρoς της Ευρωπαί .
κής Επιτροπής Ούρσουλα φον
. βασικό σενάριο : η ανάπτυξη από 2,4% το 2019 θα διαμορφω
θεί στο 2,54% το 2020
ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του
δυσμενές α' σενάριο : η ανάπτυξη από 2,4% το 2019 θα υποχωΕυρωπαίού Κοινοβουλίου
Νταβίντ Σασόλι έqθασαν χθες
το μεσημέρι στον Εβρο για να
επιθεωρήσουν την κατάσταση .
ρήσει στο 2,21% Το 2020
. δυσμενές β'σενάριο:η ανάπτυξη από 2,4% το 2019 θα υποχω ΣΕΛ 2
ρήσει κάτω από το 2% στο 1,88% εφέτος.
Ενισχύθηκε η ελληνική.
Δύο εκατ . διανυκτερεύσεις έχασε
ο τουρισμός της ΕΕ
Κοροναϊός: Οι κεντρικές τράπεζες
θα λάβουν μέτρα
μεταποίηση
ηυστουχεία της έρευνας PMI του Φεβρουαρίου υπέδε .
ξαν ταχύτερη ανάπτυξη στον ελληνικό μεταποιητικό
τομέα , η οποία υποστηρίχθηκε από την ταχύτερη αιξη
ση της παραγογής και των νέων παραγγελιν . Ο συνολι
κός όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε εξίσου από την ταχύτε .
gη αυξηση των νέων ερασιν από το εξωτεριχό που έχει
καταγραφεί σε διάστημα περίπου 13 ετν .
Ονωπαίκός τουρστικός τομέας έχασε "δο εκατδ
ανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία από τον Ιανουάριο, ην ετοιμότητα τους να βοηθήσουν τα κράτη μλη τους
λόγω της επιδημίας του κοροναίού , δήλωσε ο Ευpωπαί .
os Επίτροπος Εσωτεριχής Αγοράς Τepi Μπρετόν , εκτι .
μντας ότι οι απλειες για τη βιομηχανία αντήν ανέρχο
νταν ατουλάχιστον στο ένα δισεκατομμύριο εvρ ανά μήναν . Ο Μπρετόν σημείωσε ότι λαμβάνονται μέτρα σε επίπεδο χωρν μελν .
να αντιμετωπίσουν τις οιχονομικές προκλήσεις από
την επιδημία του κορονοίού επισημαίνουν το Διθνές Νο
μισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα . Η ΕΚΤείναι
έτοιμη να λάβα κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα για να
αντιμετωπίσει τις οιχονομικές επιπτσεις του κοροναίού ,
τόνισε η Κοστίν Λαγικάρντ.