Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής - Νικθλους Καραθάνος 1951-1974 Ιδωκτήρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)" Ap. φύλλου 6830-12.065
050 ε
Χαρταετοί, λαγάνες
Χρυσό μετάλλιο
ο κ. Δουβαλίδης
για 9η χρονιά
Χρυσό μετάλλιο
και ατομικό ρεκόρ
ο Αντνης Ανδρέογλου
Μεγάλη
Σαρακοστή
Η εκμετάλλευση
και χαλβάδες
της αξιοπρέπειας
Του κ . Ιωάννη
Δεξφμεντζόγλου
στη Νέα Κρμνη!
του Τζμα Μαργαρίτη-τ. υπουργού
σελ. 5η
σελ. 3η
σελ. δη
σελ. Τη
Μετά από τόσο κόπο και Δημοτικά Συμβούλια . .
Μήνυμα αλληλεγγύης της ΕΕ από τον Έβρο
Δεν κατατέθηκε τελικά
η πρόταση για το καταφύγιο
αδέσποτων ζων συντροφιάς | Η Ελλάδα περιμένει την αλληλεγγύη της Ε.Ε.
Μητσοτάκης: Η Ευρπη δεν έχει
ανταπεξέλθει στις υποχρεσεις της...
Υπόσχεση για χρηματοδότηση 700 εκατ. ευρ από την Ευρπη
ΗE Μoίρα Καταδρομν της Δράμας, Αστυνομικοί και ομάδες της ΟΠΚΕ Δράμας στα σύνορα
> Τελευταία στιγμή αποχρησε ένας Δήμος εν είχε ψηφίσει την προ γραμματική σύμβαση!
Τις επόμενες ημέρες υπογράφεται η πρόταση του Δήμου Παρανε
στίου
Αγνωστο ανο Δήμος Δράμας ακύρωσε τελικά τη δική του πρόταση!
-ΚΡΥΘΜΗ παραμένεα ακόμα και σήμερα η κατάσταση
στα ούνορα του Έβρου με την Τουρκία , μετά ατό την
-aπόφαση της Τουρκίας την περασμένη εβδομάδα , να
ανοξει τα δικά της ούνορα προς την Ελλάδα με ακοπό να
οφήσει χλιάδες μεταναστν να περάσουν στη χρα μας.
Στο μεταξύ, καθημερινά ενοχύονται οι δυνάμας του βρ
οκονται στην περιοχή των ελληνικν συνόρων στον Έβρο ,
από αστυνομικές κα στρατωτικές δυάμεις, Σύμφωνα πάν
τως με πληροφορέες το Τρωνού Τύτου ήη χουν ανα
χυρήσει καταδρομείς από την Ε Μοίpα Καταδρομν της
Δράμας, όπως κα οστυνομκοί και δύο αμάδες της onKE , επί
σης από τη Δράμα
Στο μεταξύ , ο Δήμος Δράμας , έχει κάνει προσπάθεια να
συγκεντροει διάφορα προόντα όπως μπισκότα , χυμούς ,
υγρά μαντηλάα, νερά και ταγάρα , προκεμένου να ενοχύει
τους φρουρούς των συνόρων μας στη μεγάλη προσπάθεια
που κάνουν για να αποτρόψουντο κύμα των μεταναστν που
έχει εξαπολόσα ο Ερντογάν κατά της Ελλάδας .
Αυτοφία από την Ευρω nκή Ένωση
Στο μεταξύ , από το πρωίχθες βρέθηε στον Εβρο κα στην
πρτη γραμμή, ο Ελληκας προθυπουργός , κ . Κυριάκος Μη
τουτάνης εν το μεσημέρ κατέφτασε κα η ηγεσία της Ευρωπακής Ενωσης προκεμένου να κάνει αυτοψία από κοντά
κατασταση rοu επpατεί στα ση
Στα σύνορα της Ελάδας μετην Τουράα , βρέθηκαν χθες ο
πρόεδρος του Ευρωπακού Κοινοβουλίου Devid Seesof , η
πρόεδρος της Ευρωπακής Εππροπής Uieula von der Leyen
και ο πρόεδρος του Ευρωπαbού Συμβουλίου Chariee Mchu προς όλες τις πλευρές. Τονίζοντας πως η Ε.Ε δεν έχα πράξει
Του Θανάση Πολυμένη
ΥΣΚΟΛΟ πράγμα η συνεργασία α '
oτι φαεται! κα αυτό αποδεκνύετα Πρuνό Τύπο- ο κ . Ζεκερίδης , στο μεταξύ
α άλλη μα φορά , στην περάπτωση προχωράα η απορατητη διαδικαοία για τη
των μέγιστων πρωτοβουλιν που έκανε ο δημουργία του Συνδέσμου μεταξύ των
δήμαρχος Δοξάτου κ Θέμης Ζoκερίδης , πέντε Δήμων της ΠΕ. Δράμας, και η πρό προκεμένου να κατατεθεί μια πρόταση για ταση θα κατατεθεί ολοκληρωμένη πα , όταν
τη δημουργία, καταφυγίου αδέστοτων ονοξει οε σύνταμο χρονικό διάστηματο νέο
ζων συντροφιάς στην περοχή του Δήμου πρόγραμμα του .Φλόδημος- από το Υr.
του .
Όπως είνα γνωστό , ο κ. Ζeκερίδης είε Κερδισμένος, ο Δήμος Παρανeστίoυ
κάνει ιδιαίτερα μεγάλες προσπάθεεες στε Χαμένος ο Δήμος Δράμος;
να συντονιστούν α πέντε Δήμοι της Περpe
ρεακής Ενότητας Δράμας, Τροκεμένου να ο Δήμος Παρανεστίου δεν συμμετείε στις
ταυτιστούνστις απόψες για τη δημουργία Προγραμματκές Συμβάσεις μιας και είε
ενός καταφυγίου αδεσπότων , παρ , όλα ήδη καταθέσα δκή του πρόταση παλα αυτά όμως, τη μα ο ένας κα την άλλη ο ότερα για χρηματοδότηση, εν είχε υποάλλος , δεν κατάφεραν να συντονστούν .
Η πρόταση χρηματοδότησης επρόκετο λετουργίας του καταφυγίου όταν αυτό θα
να κατατεθί μέχριτις 2 Φεβρου αρίου στο δημιουργούνταν.
πρόγραμμα Φλόδημος 1" , καταληκτική
ημερομηνία για το Υπουργείο Εσωτερκν . τη διή του πρόταση . Και όπως η υπόθεση
Αρχικά υπήρχε η οκέψη να δημιουργηθεί
Συνδομος μεταξύ των πέντε Δή μνme μppα , τελικά θα έχανε και τη
ΠΕ. Δράμας . Επειδή όμως οι διαδυκασες
θα καθυστερούσαν και δεν Τρολάβαναν κα έδωσε χθες στον Πρωνό Τπο- ο δήμαραποχρησε ορχκά ο Δή μος Παρανοστίου χος Παρανεστίου κ. Καγιάογλου, η πρότασή
καθς είχε ήδη καταθέσει δική του πρό- του βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και τις
ταση, προχρησαν σε Προγραμματικές επόμενες ημέρες αναμένετα η υπογραφή
Συμβάσεις μεταξύ τους . (Αράμας , Δοξάτου , για την έγριση της χρηματοδότησης.
κ. Νευροκοπίου και Πpοσοτονης .
Τελικά όμως δεν έγιε τίτστα . Σε δηλ - είχε ατοφασίσε στο Δημοτικό Συμβούλιο
σεις του στον "Πρωνό Τύπο- χθες Τρίτη 3
Μαρτίου , ο δήμαρχος Δοξάτου κ Ζεκερί - έπρεπε να αποσύρα την rpότασή του για
δης, μας ενημέρωσε στιη πρόταση δεν κα - χρηματοδότηση 60000 ευρ για το Κυνοτατέθηκε , καθς την τελευταία στιγμή κα
εν ήταν έτομα όλα τα σχετικά έγγραφα συμμετάσχε στις Προγραμματικές Συμβά
για την κατάθεση της πρότασης , αποχ - σες . Το αν τελικά ο Δήμος Δράμας πρό ρησε ένος από άλλους 4 Δήμους του λαβενα στείλει την ακύρωση της πρότοσής
Νομού Δράμας . Αυτό σημανει ότι δεν προ- του ή όχι δεν μπορέσομε να το μάθουμε .
λάβαινον εκ νέου να αλλάξουν τα σχετικά
έγγραφατων Προγραμματικν Συμβάσεων Δράμας έχασαν προς το παρόν μα χρημα και να σταλούν στο Υπουργείο Εσωτερ κν . Ετοι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία μένου να μπορέσουν να κάνουν κάτu για τα
προκεμένου α Δήμα της Δράμας να χρη - αδέσπστα . Ίσως η επόμενη κνηση να αποματοδοτηθούν με 300.000 ευρ έαστος δεηθeί ακόμα
κα να στήσουν ένα ή δύο καταφύγια στην καλύτερ!
περιοχή , Μετά τη δημουργία του καταφυγίου, όλα α Δήμοι θα αναλάμβαναν το κόστος λετουργίας .
Όπως πάντως εξήγησε μλντος στον
Εσωτεροκν για χρηματοδοτήσεις.
Θαπρέπε να σημεωθεί επίσης εδ , ότι
σχeθεί όμως ότι θα συμμετείχε στα έξοδα
"συνορα
Ο λόγος είναι ότι, θα έπρεπε να αποσύρα
δυή του Τφόταση .
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες που
τρες ηγέτος, μα με τον Ελληνα πρωθυπουργόπέταξαν το συολο ων υποχpouσον της σημείωσε πάντως ότι η στήμε ελικόπτερο πάνω από την πρτη γραμμή όπou γνoνταια ρη moυ παρέχετα άνα ομαντυκή, ότως κα το γεγονός muς
συνεχείς επιέσεις των μεταναστν από την πλευρά της εδα ακpβς τ έχι ουμβεί.
Τουρίας , εν στη ουνέχεα πapέθοσαν κονές δηλσεις στον
Τύπο που βρέθηκε εκεί
Μητσοτάκης: Ασύμμετρη σπειλή .
-Το iτημα δον είναι πλέον προσφυγικό αλλά μια ασύμμεδκαματα της χρας, Η κυβέρνηση αυτή ακολουθεα μία
τρη ατελή στα ούνορα της Ελλάδας και της Ευρπη που εξε
Νοσετα με σχέδιο μετατρέποντας την Τορα ε διακΝητή νέχισε ο πρωθυπουργός κα τόνσε ότι "ο μετανάστες κα οι
μετανοστν, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολο- πρόσφυγες δεν μπορούν να χρησμοτοιηθούν ως πόνια οε
Μήρωση της επίστεψης των επιεφαλής της ΕΕ και την ενη
μέρωσή τους για την κατάσταση nou έχει διαμορφωθεί α Σαpλ Μισέλ Τα ελληνικά σύνορα είvα εuρω παίκά σύναρα
δημόστες απελές του ίδιου του Τ. Ερντογάν , η μεταφορά xιάδων μεταναστν στα σύνορα με λεωφορεία και η βία που νιοε ότι είναι πολύ σημαντκό σετέτοες καποστάσεις οι εuΧρησμαποείτα ατό σους θέλουν να copάλλουν στην Ελλάδα εβeβα νουν την αλήθεια κα &αμεύδουντην προτα- βροκόμοστε στο reδ για να έχουμε την καλύτερη δυνατή
γάνδα κα τα take newe, υπογράμμα.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό η Τουρκία παραβιάζει την
Kονή δήλωση με την ΕΕ προοθέτοντας πως η παρουσία
της ηγεαίος της Ευρπης σήμερα στέλνει οαφές μήνυμα
θα προσταπέψουμε τα ελληΜκάσύνορα και τα σύνορα της
Ευρπης υπογράμμιο, npoo0έτοντας πως ο ίδος είαι ατοφοσιομένος να προστατέψει
κάθε τρόπο τα κυραρχκά
Από την άλλη πλευρά , ο Δήμος Δράμας
διαφορετιή πολπική για την προστασία των συνόρων, συνα ετοψάσει έγγραφο με το αποίο θα
ένα πολιτικό παιχίδι
κομείο του Δήμου Δράμος, προκειμένου να
Οπρόεδρος του Ευρωταϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ το
ρωταία αξωματούχανα μη μένουμε στις Βρυξέλλες κα να
κατανόησηΣημασία έχα πάντως , οι Δήμοι της Π.Ε.
| σελ.5η
τοδότηση 300.000 ευρ οκαθένας, προκε
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
rraπΠΑΗτη
1οv δ+4 EnEn
PAMAI
ΠΡaTaνυ
rMar rοκο
Πάτκος-Μασμανίδης
ΕσΤμμΣΤΗ
KAIKHMONON
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΕΝΕΗ ΚΙΕΥΗ ΡΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηεέλιξη στην stέταση του μαστού
. Ynέρnχoς Μαστού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΦΕΤΙΒΑΛ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ
-ΧΟΛΙΚΗΣ
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo-Τiplex αγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
4-5-6
πάνοα 8πλα ας αζυπισα,
μαθράπστροάντο
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Χορηγός Επικοινω νίας
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Αράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΠΡΩΪΝΟΣ
Τ' ΤUΠΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
wwptisρω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα