Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Χτύπαγανν περίπτερα
στη Λακωνία με λεία
άνω των 16.000 ευρλαλ7 εκπαιδευτικνο σελ3
Αντίθετοι με τη διαδικασία
προσδιορισμού κενν
Το αΦεστιβάλ Δράμας
ταξιδεύει στην Πελοπόννησο
> σελ.11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020Ετος 241Αριθμός 58401 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250 . e-mailtinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Πανέφερε σε συνέντευξη ο αντιπεριφερειάρχης θ. Βερούτης
Έργα εξασφάλισης
Πόσιμου νερού
μέσω ΕΣΠΑ
στην Πελοπόννησο
αΤρέχουνσημαντικά
στη Λακωνία
Εργα με αντικείμενο την εξο σφάλιση επαρκούς και Ποιοτι
κού νερού για ανθρπινη
κατανάλωση, καθς και έργα
διαχείρισης υδότων και εξοι κονόμησης Πόσιμού νερού
οφορά η ηρόσκληση της Περιφέρειος Πελοποννήσου για τmν
υποΒολή σχετικν ηροτόσεων
Προς ένταξη στο ΠΕΠ Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια
δαπάνη Που διατίθεται για την
ένταξη ηράξεων με την Πρόσκληση ανέρχεται σε 5.70 000
ευρ, εν ως ελάχιστος Προυπολογισμός των υποβληθη σόμενων ηρόξεων ορίζεται το
nooo των 300.000 ευρ.
Ηδρόση συγκρηματοδοτείται
από το Ευρωηαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
[ΕΤΠΑ . Δικαιούχοι είναι οι
δήμοι της Περιφέρειας Πελοnoνήσου και φορείς τους οι
ΔΕΥΑ της Περιφέρειας ,
καθς επίσης και η ίδια η Πε ριφέρεια και φορείς τη .
Οι Προτάσεις υποβάλλονται
μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http:
IΠogon.ops.gr/ μέχρι και την
Παρασκευή 27/3/2020 (2:00 το
μεσημέρ . Σε περιπτσεις
εγγράφων , για τα onoία δεν
είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/ υnoΒολή nx xόρτες σχέδια κλη
ο δικαιούχος υnοxρεούται να
τα αnοστείλει στην Ειδική
Υηηρεσία Διαχείρισης Εnικει11ε
Εντός δύο ετν η μελέτη για το νέο μουσείο Σπάρτης
Στις Προτεραιότητες nou ηρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου στη φυρα του Πόρου , τον δρόμο κ . Παναγιτη Νίκα , θα γίνει
έχουν τεθεί anό την Περιφέρεια ραδιοφωνία της ΕΡΑ Τρίπολης Γύθειο-Αρεόπολη, τον δρόμα άμεση εξυγίανση του οδικού
Πελοηοννήσου για τον νομό
Λακωνίας αναφέρθηκε ο αντι - στα έργα υποδομής Πou υλο- και για την κατασκευή της νέας φαση στα επικίνδυνα σημεία
περιφερειάρχης Λακωνίας κ . nοιούνται στον νομό , την no- γέφυρας του Ευρτα στη
θεόδωρος Βερούτης σε συνέν- ρεία του έργου της νέας Σκάλα . Ανέφερε, μάλιστα, Πως Τροχαία.,
τευξη noυ Παραχρησε το εισόδου της Σηάρτης , τη γέ - με εντολή του περιφερειάρχη
Ο κ. Βερούτης αναφέρθηκε Πυρi-rύθειο, καθς επίσης δικτύου της Λακωνίας με έμόπου έχει ήδη υποδείξει η
συνέχεια σελ. 9
Νέα προσπάθεια τηλεφωνικής
εξαπάτησης στη Σπάρτη
Προγράμματος
ρησιακού
Περ. Πελοποννήσου (διεύθυνση Αλ Σούτσου 35, Τρί .
Πολn, TK 21 321 μέσα σε 10
εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνίαλήξης της προθεομίας υnοβολής των προτά
Η δράση των κυκλωμάτων συνεχίζεται
Μία νέα αnόπειρα τηλεφωνικής απάτης σημειθηκε το
Πρωί του Σαββάτου (29/2) στη
Σπάρτη
Το περιστατικό αφορούσε τηλεφνημα με απόκρυψη στο
στοθερό τηλέφωνο οικίος κατά
το οnοίο όγνωστη γυναίκα υποδύθηκε τη μητέρα του θύματος
και , εν μέσω λυγμν , ισχυρί στηκε ότι έσπασε το Πόδι της και
Βρίσκεται στο Νοσοκομείο .
Το τηλεφνημα ήταν σύντομο
και η δράστιδα φαίνεται nως
ήταν καλά ενημερωμένη , αφού
γνριζε ονόματα και ότι το Πρόσωnο Που υποδύθηκε αnou σεων.
σίαζε εκείνη τη στιγμή από ο
σπίτ,
Τα Δίστιχα
του Αθ. Στρίκου
ουνέχεια σελ 9
> oελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα