Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
TPITH
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ετος ίδρύστως 1952
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗA . ΚΟΖΥΡΗ
18.764
Σελίδα 6
ΕΞΤρχιά ανοδουο 00
Σλιδες 26 7
ΚΑΥΚαλιά με την nαραμονήo ΑΟANΣελίδες 24-25
Ανέλαβε η νέα Διοικήτρια του Νοσοκομείου Νεάπολης
Ο κορονοιός
Πλήπει
. Δεν εξετάζονται
οι αιτήσεις
για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων
στη χερσαία
ζνη λιμένος
όλο το σύστημα του Τουρισμού
Οι εξελίξεις του Μαρτίου θα κρίνουν τη σαιζόν
Σελίδα 7
υπόλοιπες χρες που σούρες , έχουν γίνει δι παράλληλα πως το κρ
χουν καταγραφεί κρού - αδικασίες προετομασίας τήριο για την αναστροφή
και τρα θα υπάρχει ένας της κατάστασης δεν είναι
Από τις εξελίξεις κατά Αρχές, την αναγκαιότητα Πανικός σε επίπεδο εργα . όσα μεταδίδονται από τα
τη διάρκεια του Μαρτίου να υπάρξουν έλεγχοι για σίας , εξηγεί ο κ . Πελεκα - ελληνικά ΜΜΕ αλλά όσα
αναφέρουν τα μέσα ενη
Ο ίδιος αναγνωρίζει μέρωσης των χωρν απ
όπου προέρχονται οι του
ρίστες , -Δεν υπάρχει ο
πανικός στη Γερμανία και
στα ΜΜΕ υπάρχει μια πιo
ήπια ορθολογική, nιo ψύ .
χραιμη προσέγγιση , ση .
Ρεπορτά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ματα, δημιούργησε στις
Η Περιφέρεια στηρίζει
το Νοσοκομείο Σητείας
να μην υπάρξει διασπορά νάκης .
Βα κριθεί το πρόβλημα
στον τουρισμό εξαιτίας του ιoυ . Σύμφωνα με την
του κοροναΐού , επισημα νει ο Πρόεδρος των Διευ.
βυντν Ξενοδοχείων της
χρας Γιργος Πελεκανάκης , με αφορμή τις ε Εελίξεις στον τουριστικό
κλάδο και ειδικά την α κύρωση της μεγαλύτερης
τουριστικής έχθεσης ΙTB
Berin 2020 που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί αυτές τις μέρες στο
Εκθεσιακό χρο του Βε
pολίνου
Σελίδα 11
Για διπλή δολοφονία
κατηγορούνταν
ο νεκρός Πακιστανός
μεινε ,
Αξιοσημείωτη όμως εί ναι η επισήμανση που κά .
νει το πολύπειρο στέλε χος του τουρισμού , aναφέροντας πως-οι χ
ρες που έχουν τουριστικό
ρεύμα προς εμός έχουν
επίσημη ανακοίνωση των πως υπάρχει ζήτημα για να χάσουν και μάλιστα
διοργανωτν η υπεύθυνη τον τουρισμό , αλλά ε - περισσότερα αnό εμάς
υγειονομική αρχή της πe - ξηγεί Πως η ελπίδα μας Ολο το σύστημα του του .
Οκ Πελεκανάκης ση - ριφέρειας Chariottenbur9 . στην Ελλάδα είναι να μην ρισμού χάνει Διότι το
μεινει πως για τους wlimorsoor στο Βερο- εξαπλωθεί το διάστημα θέμα του Κορωνοίού δεν
pυμμετέχοντες το ενδι - λίνο επέβαλε σημαντικά Πou διανύουμε και να α - είναι τοπικό ή μόνο ελαφέρον μειθηκε το τε - αυστηρότερους περιο- κολουθήσει ένας ζεστός ληνικά Δεν το έχουμε ως
χρα το πρόβλημα . ΈΑν έχουμε ζεστές μέ χουν την οργάνωση τα α των απαιτήσεν της , ή - ρες και σταματήσει το εροπλάνα , το προσωπικό .
κύρωσαν την συμμετοχή τανότι κάθε συμμετέχων φαινόμενο εδ στην Ελ - τα στελέχη τους και θα.
τους Αυτό καταγράφηκε στην έκθεση θα χρειαζό- λάδα θα είναι κάτι θε - έχουν μεγάλες απλειες .
Δεν μπορούν να πουν θα
nάμε τον κόσμο αλλού,
Συνεπς , το πρόβλημα
δεν είναι ελληνικό , είναι
Αναφορικά με το πραγ-ευρύτερο, Συνεπς , δεν
από περιοχή κινδύνου . Ε - ματικό κόστος nou μπορεί θα σταματήσει η προ
-Οι μικροί τουριστι - ναι προφανές πως σε μια να υπάρχει στον ελληνικό θηση , δεν θα σταματήσει
κού πράκτορες , ειδικά οι naγκόσμια έκθεση του - και τον κρητικό τουρισμό, το τουριστικό ρεύμα Το
Γερμανοί που είναι παρά ρισμού κανένας δεν θα ο Πρόεδρος των Διευθυ - μόνο που μπορεί να συμ
πολλοί, είχαν ακυρσει είχε την διάθεση να υπο - ντν των Ξενοδοχείων , βεί λόγω του ιού είναι να
νωρίς τη συμμετοχή τους στεί τέτοια ταλαιπωρία, αναγνωρίζει πως υπάρχει μην έχουμε τον αριθμό
των τουριστν που ανα . Η αλήθεια είναι πως μέναμε κανονικά , εξηγεί
Ο . Πελεανάκης σηγασίας κάτω από τέτοιο ρηση , ένα φρενάρισμα μεινει Πως είναι εξαιρε στις κρατήσεις. Δεν είναι τικά καθοριστικός ο Μάρτιος . -Αυτό το μήνα θα
κριθεί πς θα Πάει η σ .
κεί εκπρόσωποι από την αλλά πάρθηκε πολύ αργά, εποχή , αναφέρει ο κ πε . ζόν . Από τις εξελξεις no
Κίνα, την Ιταλία και τις διάτι έχουν σταλεί μπρο- λεκανάκης . σημεινοντας θα υπάρξουν , κατολήγει
Σελίδα 28
Το παράδειγμα
του Βερολίνου
ιστος)
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
λευταίο δεκαήμερο και ρισμούς στη διεξαγωγή καιρός
πολλοί ακόμα κι από την της εκδήλωσης . Μεταξύ
Ελλάδα και την Κρήτη, a ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
| ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΗΣ
pΥ ΚΤΡΙΝΟ 0994/ΚΙΛΟ
ΡΥΣΙ ΑΣΠΡΟ
έντονα στα ξενοδοχεία ταν να αποδείξει ότι δεν τικό , , σημεινει
της περιοχής του Βερολί προέρχεται από περιοχή
νου που είδαν τις κρατή - με καθορισμένο κίνδυνο ή
σεις τους να μεινονται δν έχει έρθει σε επαφή
κατακόρυφα ή και να ακυ - με πρόσωπο ή πρόσωπα
ρνονται .
Υστέρηση ,
στις κρατήσεις
099/ΚΕΛΟ
| CVOS ΣΧΟΥΝΠΡΙ 098/ΣΥΣΚ
| CVOS ΚAΛANΑΡΙ 399/ΣΥΣΚ
κι αυτό έδειχνε το κλμα ούτε θα μπορούσαν να μείωση στις κρατήσεις .
Ποu διαμορφωνόταν . Η- υπάρξουν οικονομικές ή
ταν αναμενόμενη λοιπόν άλλες συμφωνίες συνερ- παρουσιάζεται μια υστέη εξέλιξη , σημεινει ο κ.
Πελεκανάκης
Παράλληλα , το γεγονός πως θα υπήρχαν εΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΙ ΜΑΣιKE TΗ ΕΑΙΔΑ
www.facebook.com/ onwponuλείο Μυλωνάκης
ΤΑΑ ΜΑΣ ΤΟ ΓACDOOK beck
κλία.
- Κατά τη γνμη μου η έντονη και συνηθισμένη
ήταν σωστή η απόφαση ροή που έχουμε αυτή την
Φρέσκα φΡούτα και λαχανικά
Πληση λιανική .χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
Διανομή κατ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα