Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
powTω
HEAAΕΡHΗ nΕΡoePEAH EHΕΡ- ΕT0EΨΡΟ 6
όσελίδες για την Αγάλεια
ΠΝAΤΛcu
Sport.
Ση γραμμή Αγιο- A. Νικόλοος το 1ο
ηλεπροκίνno ηofo στην Ελλάδα
Μια n Aπόλλων
και Πότρα
Ο Προμηθέοκ στη
pάχη γα τους-8.
6p σm
o + opaα
Eρoen t
Προβληματισμός στην Arnάλaα
ano to όχι για toν Φλόκα
Φoσε κn
ΣΤο τέλος ΑΤΙΛΑΣ 2020:
μίλησαν Η ΑΟΠΛΗ
οι Πατρινοί ΕΙΣΒΟΛΗ
ΣΧΟΝΙΑΠΗΕ ΝΝ ΕPTΙΑ
ΑΝΤIΤΑΣΟΚτ 10 ΚEΦY
DNΤΑ E ΚΟΡΟΝΟΣ ΚΑ
1PΒAΣΤΚΟT 40ΟΡEΜΟ7
ΟΕΡΝΤΟΓΙ DΟΡΚR ΤΗΝ ΕΑA NEEαΜNΕΡΙΕΤΗ
NΕ OPE ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΝν
ANBPOnAN DaY XEIPArDrOYNTAI
An0 ΕΓAΟπυτ
Κ ΑΥΧΑΜΤΝ ΤΟΥ EΙNΟT
| ΑΝEΤΡΕΥ ΤΑ ΑΠΡΕΥΤΙΚΑ.
ΟΠΡΟΒΑΝΑ A
XAPL AKPOTHTEL, NE
TnOGEIrMATIKO AYTDEJET XO
ΠΡΣΕ ΤΗΝ ΕΛAΔ
οιΛΟΓΙΚΑ
ο wνno upoν wκ poonκ αμd uto
S aη wuoiμε v omο.. u oύtέ νκnκέσoa δς
uoκs uoο t w lepoν, κ n
αp4 δοκα νpnω
p νοon opoΑ Η up uιapυμαο ΗΕ
otco gο φ n, Η A ο . δoxt
0 ή δnp ΜobKK ysovσλο
Κανένος δεν αοθενεί
ano n θda κοινωνία
Φτόσαμε κιόλος τις 200
nροιάοε για tο 2021
Εν ς pp ν
Σ00μa σύο iα
ΠάΤΡ)κα
ο Μη ς Χρμ δεo
νυδ μνό uφίον p τητoίunφ
Ψητοπωλείο
Πόoο υξιoαιστα tiva
πλικά τα κο DDNA
Οuxδο A κo
w ωύ ok
Τα κλύτερά μος χρόνια
τα oσμ στην Κατοκή
Η Αn 20 σn nt 0
EKITBEN
, o υ