Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
OBHMA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τηm s Tον oω
Eoς ου π | φή ο Μου τo pά
www.olympiobimn.gr
καΡοΜ:
Eνημερωτικά email
από το υπουργείο
ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
Μοp tn
δo μπνς
μου γιαμα uη
μονασ ηνo
Nup, Bi
κyprim ς δo
p mόυη
πό μ0 pη
eo η ο
ουφuw-K
φ4κίο- γ ήο
nuaeς -κοaδpού να
α ωνμoά
ασο ή Au .
ολπτυ
Ας p0 oν pό γa
oo m rmu un μυνα
χo uπκ Πatμισμο μς
του ης ooο aη ήη
πpaμτόμοo ά
rooouςo ov a pur φοδς
μας ολp n on
Υγείας
αTE ΜΑ ΑοΕΧeE
Η ΑΕΕΛΕΤΗ ΔΑΣΠΟΡΑ
Τον κοrοΜΟΥ
Στον Έβρο σήμερα
ο Κ. Μητσοτάκης
ΟΛΟΝΥΧΤΙΕΣ ΜAΧΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟPΑ
Μon μ πο προσμνου ναλημον
ατpεηa μpα ou νο οτpοln
o m pa τu pο uva
Μηtς ές
ουμκος αeς puς p oός
yiyμη n muraμu γ.
μδομp οppu mν
ε η wop w μέw
peuσμόnατροος σον οpo
ΕΝμ5νΜw Ν η m
δ ή ς ooίς μος
Σ4η0p w n ό n
δς uκeυ ήμς ου
eύt ο 4 o m
κοr Κ us
Δω άης
υ pn ήpopν o u
iμιη 0ση ouo πupγ Ο oν
Μά uς hμ οτό Aόυ mς
Κυpςη λnvδην u
ματορνέυ iες ο δς ος πολeς να κ
-μnw uangrioίo piu
Ο Δήμαρχος
Δίου Ολύμπου
E. Γερολιόλιος
ΔΕΥΡΜΣΕΙ ΠΑ Το 6EMA
ΕΚΑΤΑΣΣΣ ΠΡΟΣφΥΤΟΜ
κονο ΔΜΝΒΑ
οι προτάσεις
των hinds
Πpόopα nημκpήβ.
ο o γα
ow μο α-oμοu
Εμασ η να
oομipoμε s
Μ α na
aoμη ηέρη ο
aοδήκς μς νaω
εδοoο
Do tς ς
Γpppύς Ετpς
Πeaς κεμΚήαιε mv .
aoμόη η n n ngatn ηα
Doηpo ποοό κ η pη
κuhep κ ν w
oυ πρέτα p n
ο m λa kο ηέη κυ
o, ίπροσ
ndoodu lcouop
ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕιοmEΣ
Αυσητύς έρευς γι m amutb w
- ird o oος χ Τράπτς καο
hr κoο poppήροων o pού
spaς δν a μμτ
AΑ π op
μημί 4
AnO THN MHTPONONH
20 χρόνια λειτουργίας για τα
συσσίτια αάρτος ο επιούσιος
ΑΛAΝΤΙΤΗ
πΣ ΥΦΥΤΟΥΤoΥ nuΕ
ΕΕΚΝΗΣΑΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2000
Η οδική παιδία
στα σχολεία από την
ερχόμενη χρονιά
Τν 1η Μuu 00
καμά Euo λpoς.
Εrκdn. μ
Μηponη Kihpas
Σφo άτu
| Αor 6pv νo
popε una
ους ην κο ς
Πup ένς κος
mφoepς s
KOPONOIOE:
Αρνητικά τα δείγμα
σε μητέρα και κόρη
ΑΟ TΗΝ κΚΑΕΡΝΗ noΥ ENN
ΤΑΞΔΕ ΣΤΗ Μ.A
ΣΕ ΕΡΟΤΣΗ ΤΟΥΒΟΥΕΥΤΗ
ΦΜΑΡΑΛΗΚΥ
ο ppdnς u
νοό napoς oa
ilon ou
Konτad o
Δήγ, u
Bapenpaμ
onμή κυ κ
Υπp Πς
μου μν .
6 οns
"ας oο δo
καi a σημα κας -ο
στpόypοτδμα 4Ρ κ.
uapop ς
μς ηαγκά σε
Σημm o Kaμmd
Σoaου κ ό
σ dς oς K
ής eηος
apep ς up α.
tpos n a ςμκυ κομ
φογή μmν κρτκή σνεμή ενές σρεό
Cso σns nη μpa ηκέρn
πήονo pυ οu Σpouo μ
n Kpνς ς η μα όν
ομ ς ou ηκέη os ο
ΕM tμa η
ον οo ο tona rηρο
ης ω τγ
4ο ΠΕΡΦΕΡΙΑΚΟ ΤM. KENTPΟΔYΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στην Αντιπεριφερειάρχη η νέα διοίκηση
Ampoσ τορά
Bvlal
καφος0 ouυ Κanprς
4μr 0ο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΑΝΑKΟΙΝΟΣΗ
Στο ΠΛΑΟ ΕΙΦΩN ΜΕΤΟΥΣ ΦΟΡΕΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Trw an
nepaς Σοφα Μοu
υε eν ΤΡ
η ν mn
κu tou nρφμo
ΜemglhΣηpαόνς ,099 o
uς uς . α. che ήγ ooς
eaφa 17 σο pο
Τμήμας Μοημή
Nlτυ Ο
Eku E . μ
9δτa σς Mεμοίς
ςnu ήnaκου
πpοόpε oτois M
K 15ηgaηω πο
Aνpdας Κωσteς
Κns ,oraμίς
o Εuprς n ο
μέος Β s
Αμντpάς
Ευpφ uς άς nυ με πp ,
με 4 ήκom, μ οα μ5
στpi a d oy
ΤηΑ Εr ς 35κοτου
ν Sp α
ΤΕΡΠΟΣ
ΗΓΑ1 Γ5ΤΑΤΗ
ατκεκκστ καιαiα
ΣΤΟ κΟΝΟστικο κΑΤ ΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
Παρεμβάσες εξωραϊσμού και διαμόρφωσης
Πωλούνται οντοψομα Διομεραματο
|στην Aεπτο καρυα Πupiaς απο 52τμ
Εμις 60τμκοντα στην 00λρσοτΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ χΟΡΟΥ
oυμε σχέσος 4mooύνης
Mεκaθap 44 η t 910
σmppoςς μάου oο ό Knσημα
npnς οpοov ouτρι α π Τaν
υηε οu μοu Καpης 4u ,
συ mν προραμ ν e
συτήpης ν κα ν pv nav
Εnay λματικά α4νητα και
συκοπεδα ιντς σχιδίου και κατός
στην ΔεπτΟκαρφά καπι πλάκαν
Ακοgρου..
Μι προϊόν τι mαorητος στς
aλύτεpς μές m ΤΟ
|ιδικουμtvo μας προoυ πκό, σς μ o
Εγγopαστε Το aύτερο
αποrt μα.
"pητρηο 4 ς , y4pK
υapow ο οη αν umoνής,
ηapλο pγς μpά οuαpu o
aa ρο μ
λamupa ρuuo κοάλς
άος γα γμα o du aς n a
Soinpoo 3pa σσyait
o oηφθαpίνορap
T2351039303 & 34886
konstadin idislive.com
3ε15988 55τια, κ". /κ τυυ 0τ0
wwwlerρας,5 inίοsierμαυην
Ε ΣΤΟ6Υ