Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φγο tΗ
r oί Κ
ΑΟnΟNεo ΤΤΑ
RINAKOOH
ΚΟΝΤΕΥΕΙ
NA EEXAITEI
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΣ ΚUΡΙΑΚΗΣ
ευTwηΜ ISREΥΣ Ee ω) ει PηΟ
1w1 833. mer ε13
κεreκoξ
Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΔΕΝ ΠΤΟΗΣΕ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑTΙΚΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ
Η ΠΟΛΗ ΧΟΡΕΥΕΙ
ΠΑΡΑ ΤΙΣΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ
Καθαρή η Aχαία,
ανησυχία στην Ηλεία
α uοeox ye υαo
DΨ υtN οσw
Naparpp αuίo
βamφiα ά onite ν
EAENH LAKEAMAPHOY
Η nρωτερότρια
τηςΜΕΡΙΜΝΑΣ
tpyer Φie
pa t εat
υ δμόν .
Ρ3 E κιή eeb
supoυs m
ΠΡΟAΤΗκαr
SAΓΚΡΟΥΠ και οι napeες
καρνοβαλιστν , με ευρηματικές και
χουμοριστικές δρόσεις, ζωντόνε ψον
κθες το κέντρο της πόλης
1ΜΕΡΑλια ηληρματα έχουν
δσει ραντεβού στις 2 tο μεσημέρι
μπροστά ano το Δημοτικό θέαιρο
για μια ουτοσχέδια naρέλασn
Εφοοε ελικά χθες το
πpωί στην Κάτω Αχαΐα
2a ς 637u pαρελογα
upo pν
α nopνo με τη oυpoμή κλιάδων cnonov , κρόmoov opeο το 4θοpo ου καρνοδaλο .
Σους κερούς nopopoυς της Ρήro Φεpoυ , mς npoκωτorouοu , ος Αου Νολδου, δnς
erionς κο στην noia rtuprou, enκρατούο ο Βρόθυ ης Πapοοκευής το σδισρnτo , με ο
κότμο νο δοκεδόζι μέrρι ης npωtς ρες ων μα κονουκή κονοοική νύno
ANATH
DEMA TΟΜΕΤΑΜΑEΤΥΙΟ
Του Πήραv χρήματα
τον Πiav στη laλλία
nppsαn κμηo
y see la de
aοoνa δν οo ο pεu
οωη μορ.
Σφραγζουν
τα σύνορα
με την
Τουρκία
Η Παναχαϊκή κάνει
νέα αρχή από τα Χανιά
Νtο φyε w
Πον ήμε ov
i6 mpaνs pn5
ναι ος 60 κu
α 9 3a.
5ες με ν uupet
Εκ6οκ opo
baoc νurp
νο αpφοuν p ένο
opemopνου φνν
pίνη tapopε
να οφ μ.
o. Μονpuοκ
novο α pύς
δου np uv
Ε . μαά ων pοpο
ο σν γeι δε.
eo nseνί8
oμpo σ Χαν
Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
tacetema Kal Eopee. O
Dopρου